MENY

Disputas om samvalg i psykisk helsearbeid

Lise Sæstad Beyene disputerer for ph.d.-graden i helse og medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet 18. juni 2020.

Hennes forskning fokuserer på å skape kunnskap om samvalg i psykisk helsearbeid ut fra pasienters og helsepersonells perspektiv. Beyene forsvarer avhandlingen:
The Meaning of Shared Decision-Making in Mental Care – A Hermeneutical Study

Oppgitt emne for prøveforelesning: Fra totale institusjoner til personsentrert omsorg. En kritisk diskusjon av idetradisjoner og praktiske tilnærminger innen psykiatrisk behandling/pleie.

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12.

Arrangementet vil avholdes digital via Zoom. Klikk her for å åpne Zoom-møtet.
Møte-id: 678 4928 4539
Passord: 022521

Hovedveileder

Kristine Rørtveit, førsteamanuensis II, Universitetet i Stavanger

Medveiledere

Elisabeth Severinsson, professor emerita, Universitetet i Sørøst-Norge
Britt Sætre Hansen, professor, Universitetet i Stavanger

Bedømmelseskomité

1. Ulla Hällgren Graneheim, senior professor, Högskolan Väst / Umeå universitet
2. Joakim Öhlén, professor, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet / Sahlgrenska Universitetssjukhuset
3. Trond Erik Grønnestad, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger (administrator)
4. Grethe Heidi Bjerga, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger (settemedlem)

Retningslinjer for publikum

• Ikke bruk videokameraet
• Ikke bruk mikrofon («mute») for å unngå støy på linjen
• Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon
• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas

Reserveløsning i Teams