MENY

Disputas om støtte til livsstilsendring ved overvekt

Elin Salemonsen disputerer for ph.d.-graden i helse og medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet 17. juni 2020.

Hun forsvarer avhandlingen A deeper understanding of service users’ needs, self-management support and user involvement in Healthy Life Centres: A qualitative study on lifestyle change in persons with overweight or obesity.

Oppgitt emne for prøveforelesning: How is user involvement related to the terms self-management, empowerment and person-centeredness? What are the differences, similarities and potential overlaps?

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:00.

Arrangementet vil avholdes digitalt via Zoom. Klikk her for åpne Zoom-møtet.
Møte-ID: 612 7012 2548
Passord: 882159

Hovedveileder

Anne Lise Holm, professor, Høgskulen på Vestlandet

Medveiledere

Britt Sætre Hansen, professor, Universitetet i Stavanger

Georg Førland, førsteamanuensis / instituttleder Institutt for helse- og omsorgsvitenskap, Høgskulen på Vestlandet

Bedømmelseskomité

1. Marit By Rise, professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
2. Kennet Asplund, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Sverige
3. Anne Marie Lunde Husebø, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger (administrator)

Retningslinjer for publikum

• Ikke bruk videokameraet
• Husk å dempe (mute) sine mikrofoner for å unngå støy på linjen
• Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon.
• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.

Reserveløsning i Teams