MENY

Disputas om helsekompetanse ved nyresykdom

Une Elisabeth Stømer disputerer for ph.d.-graden i helse og medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet fredag 19. juni 2020.

Hun har forsket på hvordan pasienter med kronisk nyresykdom forholder seg til de enorme mengdene med helseinformasjon som er tilgjengelig.

Stømer forsvarer avhandlingen Health literacy in patients with chronic kidney disease.

Oppgitt emne for prøveforelesning: Tiltak for å sikre validitet, reliabilitet og troverdighet i kvantitativ og kvalitativ forskning

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl 10 og disputas kl 12.

Arrangementet vil avholdes digitalt via Teams. Klikk her for å åpne Teams-møtet.

Hovedveileder

Kristin Hjorthaug Urstad, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger

Medveiledere

Astrid Klopstad Wahl, professor, Universitetet i Oslo
Lasse Gøransson, professor, Universitetet i Bergen

Bedømmelseskomité

1. Cecilie Varsi, seniorforsker, Oslo universitetssykehus
2. Karin Skov, klinisk lektor, Aarhus Universitet
3. Eric Christian Brun, professor, Universitetet i Stavanger (administrator)

Retningslinjer for publikum

• Ikke bruk videokameraet
• Ikke bruk mikrofon («mute») for å unngå støy på linjen
• Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon
• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas

Reserveløsning i Zoom
Møte-ID: 615 2390 2010
Passord: 200578