MENY

Disputas om forebygging av radikalisering og ekstremisme

Martin M. Sjøen disputerer for ph.d.-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 19. juni 2020.

Sjøen har forsket på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i skole og utdanning. Han forsvarer avhandlingen When counterterrorism enters the curriculum – Exploring risks and practices of the securitisation of education

Oppgitt emne for prøveforelesning: How does emancipatory education build resilience to violent extremism?

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og disputas kl 11.30.

Disputasen holdes digitalt, via Zoom.

Møte-ID: 645 6777 3541
Passord: 698931

Hovedveileder

Førsteamanuensis Sissel Haugdal Jore, UIS

Medveileder

Universitetslektor, Doktor, Christer Mattsson, Göteborgs universitet

Bedømmelseskomité

1. Professor Emeritus Lynn Davies, University of Birmingham, UK
2. Professor Anna Birgitta Nilsen, Oslo Met
3. Førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke, UIS (administrator)
4. Førsteamanuensis Kristin Sørung Scharffscher, UIS (settemedlem)

Retningslinjer for publikum

Som publikum på en heldigital disputas ber vi deg om å følge noen retningslinjer:
•          Ikke bruk videokameraet
•          Gjør deg kjent med Zoom og Teams i forkant av disputasen
•          Husk å dempe (mute) sine mikrofoner for å unngå støy på linjen
•          Eventuelle ex auditorio-spørsmål kan formidles skriftlig til dekan turid.borgen@uis.no etter at den første opponenten er ferdig med sin opposisjon (i pausen før andre opponent starter)
•          Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.

Reserveløsning

I tilfelle vi ikke kan bruke Zoom, bruker vi møtelenke i Teams

Bli med i Microsoft Teams-møte