MENY

DIGITALT ALLMØTE

Rektor inviterer ansatte og studenter til digitalt allmøte.

I møtet vil det bli en oppsummering av vårsemesteret og gjennomgang av høringsutkastet til Strategi 2030.

Delta på Zoom-møtet via denne lenken. 

Det er plass til maksimum 500 deltakere på Zoom-møtet. I tillegg vil møtet også streames live. Møtet tas opp og blir tilgjengelig i etterkant.


Høringsutkast for Strategi 2030 behandles på styremøte 11. juni og sendes deretter på høring med frist for tilbakemelding 15. september. Det vil bli utarbeidet et høringsbrev til interne og eksterne med informasjon om hva som ønskes innspill på, og med konkrete spørsmål som ønskes besvart.

 

Rektor Klaus Mohn inviterer til digitalt allmøte. Her fra Arendalsuka i 2019.