MENY

Disputas for Malin Knutsen Glette

Malin Knutsen Glette disputerer for ph.d.-graden i helse og medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet 23. juni 2020.

Hun forsvarer avhandlingen Exploring hospital readmissions from the primary healthcare service: A multiple case study

Oppgitt emne for prøveforelesning: The role of organizational factors and clinician training in how efficiency thoroughness trade-offs (ETTO) affects clinical quality

Alle interesserte ønskes herved velkommen til prøveforelesning kl 12 og disputas kl 14

Arrangementet vil avholdes digitalt, via Zoom. Klikk her for å åpne Zoom-møtet.

Møte-ID: 652 7987 3655
Passord: 640536

Hovedveileder

Siri Wiig, professor, Universitetet i Stavanger

Medveiledere

Tone Kringeland, professor Høgskolen på Vestlandet (HVL)
Olav Røise, professor II, Universitetet i Oslo

Bedømmelseskomité

1. Assisterende dekan and professor Mary D Patterson, University of Florida
2. Professor Reidar Tyssen, Universitetet i Oslo
3. Professor Kolbjørn Kallesten Brønnick, Universitetet i Stavanger (administrator)
4. Professor II Jan Olav Johannessen, Universitetet i Stavanger (varamedlem)

Retningslinjer for publikum

• Ikke bruk videokameraet
• Husk å dempe (mute) sine mikrofoner for å unngå støy på linjen
• Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon.
• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.

Reserveløsning

Hvis vi ikke kan bruke Zoom, bruker vi møtelenke i Teams.
Bli med i Team-møtet