Et profilbilde

Førsteamanuensis
Jane Skjoldli { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Jane Skjoldli", "tel": "", "email": "jane.skjoldli@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Moberg, Jessica; Skjoldli, Jane (2018). Charismatic Christianity in Finland, Norway, and Sweden: Case Studies in Historical and Contemporary Developments. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-69614-0. 248 s.
 • Skjoldli, Jane; Stausberg, Michael (veileder) (2018). World Youth Day. Religious Interaction at a Catholic Festival. University of Bergen. ISBN 978-82-308-3758-0.
 • Skjoldli, Jane (2020). "Forsamlingshus av ymse slag stenger over hele Europa for å begrense smitte, men katolske kirker holder likevel åpent mange steder. Hvorfor synes katolikkene det er så vanskelig å la være å møtes?". NRK P2. [Radio]; 2020-03-23.
 • Skjoldli, Jane (2019). Australske George Pell var den tredje mektigste geistlige i den katolske kirke.. NRK Alltid Nyheter. [Radio]; 2019-02-26.
 • Skjoldli, Jane (2019). "Blasphemy is the gravest sin": The complicated relationship between Pope Francis and the concept of blasphemy. European Association for the Study of Religions; 2019-06-25 - 2019-06-29.
 • Skjoldli, Jane (2019). Hva er en encyklika?. St. Olav - katolsk kirkeblad. [Avis]; 2019-09-30.
 • Skjoldli, Jane (2019). Kardinal Pell dømt til seks års fengsel for overgrep mot to mindreårige.. NRK2. [TV]; 2019-03-13.
 • Skjoldli, Jane (2019). Nonner over hele verden anklager prester for seksuelle overgrep. NRK P2. [Radio]; 2019-02-07.
 • Skjoldli, Jane (2019). Religionsviter: Utvisning av kardinal er et veiskille. Vårt Land. [Avis]; 2019-02-17.
 • Skjoldli, Jane (2018). "Flere tusen barn misbrukt av prester i USA: Oslo katolske bispedømme: – Vi blir uvel". ABC Nyheter. [Internett]; 2018-08-18.
 • Skjoldli, Jane (2018). "Jomfru Maria er nøkkelen". Vårt Land. [Internett]; 2018-08-03.
 • Skjoldli, Jane (2018). "Kan bli husket som reformator – eller «glemt»". Vårt Land. [Internett]; 2018-08-07.
 • Skjoldli, Jane (2018). Kan dataspill lære oss noe om religion?.
 • Skjoldli, Jane (2018). "Kristne kan føle seg truet av kors i klatrepark". Vårt Land. [Avis]; 2018-07-05.
 • Skjoldli, Jane (2018). Nyhetsmorgen. Jane Skjoldli om trøbbelet i Vatikanet.. NRK P2. [Radio]; 2018-03-27.
 • Skjoldli, Jane (2018). Studio2, Pavekirken vil tiltrekke seg ungdommen. NRK P2. [Radio]; 2018-10-04.
 • Skjoldli, Jane (2017). Ekko (NRK P2). NRK P2. [Radio]; 2017-12-07.
 • Skjoldli, Jane (2017). Norgesglasset: Pave Frans kjører Ford Focus, Vil pave Frans gi opp?. NRK P1. [Radio]; 2017-11-29.
 • Skjoldli, Jane (2017). Polsk-katolsk nasjonalisme. NRK P2. NRK. [Radio]; 2017-11-21.
 • Skjoldli, Jane (2017). Religious interfaces and immersion: How digital game studies can help us understand real life religion. EASR; 2017-09-18 - 2017-09-21.
 • Hasnaoui, Nadia; Skjoldli, Jane; Hov, Maren Ranhoff; Linde, Jørgen Erland; Novovic, Milos; Adam, Anne-Catrin; Snipstad, Sofie; Mitchell, Monica Gundersen; Aurand, Katherine Rose (2016). Forsker Grand Prix 2016, nasjonal finale i Bergen. [TV]; 2016-10-01.
 • Skjoldli, Jane (2016). Forsker Grand Prix, regionsfinale Bergen. NRK 2. [TV]; 2016-12-11.
 • Skjoldli, Jane (2016). Mor Teresa helgenkåres. NRK. [Radio]; 2016-09-04.
 • Skjoldli, Jane (2016). The Pope as Pilgrim — World Youth Day as Pilgrimage. 2016-06-28 - 2016-07-01.
 • Skjoldli, Jane (2016). Young Catholics as Pilgrims: Constructing Emic Conceptions of Pilgrimage at World Youth Day. 2016-06-28 - 2016-07-01.
 • Skjoldli, Jane (2015). The Heart of the New Evangelization? John Paul II, World Youth Day, and the Beginning of the Post Cold War Era. Cushwa Center for the Study of American Catholicism;
 • Skjoldli, Jane (2015). The Pope as High Priest of a Global Civil Religion?. IAHR; 2015-08-23 - 2015-08-29.
 • Skjoldli, Jane (2015). World Youth Day Research Brings Jane Skjoldli to the Cushwa Center. http://cushwa.nd.edu/news/57942-world-youth-day-research-bri. [Internett]; 2015-05-01.
 • Skjoldli, Jane (2014). Johannes Paul II, kanoniseringsprosess og Codex Iuris Canonici 1983. Stefan Olsson, Universitetet i Bergen; 2014-11-10 - 2014-11-12.
 • Skjoldli, Jane (2014). NRK Hordaland: Hordaland i dag: "Orakel om religion". http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/DKHO020. [Radio]; 2014-09-19.
 • Skjoldli, Jane (2014). Pope Francis and the Extraordinary Synod of Bishops. Bergen Resource Centre for International Development; 2014-10-22.
 • Skjoldli, Jane (2014). Studentradioen i Bergen: MIR: "En pave for alle", intervjuet av Kasper Valestrand. http://srib.no/2014/09/20/en-pave-for-alle/. [Radio]; 2014-09-20.
 • Skjoldli, Jane (2013). "In the Wake of God's Fire: Reconstructing a Local Church after a Crisis". European Association for the Study of Religions; 2013-09-03 - 2013-09-06.
 • Skjoldli, Jane (2013). Intervju om pave Frans i anledning annonsering fokusskifte for Den katolske kirke. NRK P1: Norgesglasset. [Radio]; 2013-09-20.
 • Skjoldli, Jane; Undheim, Sissel (2017). Hva er en helgen?. religionsoraklene.no. religionsoraklene.no.