MENY

Kurs i Akademisk skriving

Skal du skriva oppgåve på studiet ditt og er usikker på kva som krevst for å skriva ei god oppgåve i høgare utdanning? Vi gir deg gode tips om å laga problemstilling, struktur på ei akademisk oppgåve, drøfting og god referanseskikk.

Skal du skrive oppgåve? 

Me går gjennom fleire nyttige moment som er relevante for deg som skal skriva oppgåve. Du får bl.a øvd deg på å skriva fram gode argument, tips til korleis ei god problemstilling bør vera, og kunnskap om kva som er forventa struktur på denne type oppgåver.


Målgruppe: studentar som skal skriva oppgåver som til dømes arbeidskrav, semesteroppgåve eller heimeeksamen
Utstyr: Eigen laptop
Krav til forkunnskaper: Ingen
Kursholder: Universitetsbiblioteket


Etter kurset skal du:

  • Kjenne til korleis du kan lage ei god problemstilling
  • Kjenne til kva som er mest vanleg struktur for ein akademisk tekst
  • Vite kva som kjennetegner akademisk språk
  • Vite korleis du byggjer opp gode og holdbare argument
  • Kunne henvise til kjelder på ein korrekt måte
  • Kjenne til nyttige ressursar om akademisk skriving
Arne Rettedals hus