Et profilbilde

Førsteamanuensis II
Wenche ten Velden Hegelstad { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis II", "fn": "Wenche ten Velden Hegelstad", "tel": "", "email": "wenche.t.hegelstad@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hegelstad, Wenche (2014). Early Detection and Intervention in Psychosis: A Long-Term Perspective. University of Bergen. ISBN 978-82-308-2985-1.
 • Bjørnestad, Jone Ravndal; Davidson, Larry; Hegelstad, Wenche; Stain, Helen J.; Berg, Henning (2019). Re-thinking social functioning in psychosis.
 • Pfuhl, Gerit; Simensen, Thea; Hegelstad, Wenche; Livsdatter, Lina (2019). Preserved implicit metamemory and investment in search in Schizophrenia. OvG University Magdeburg; 2019-09-16 - 2019-09-18.
 • Pfuhl, Gerit; Simensen, Thea; Livsdatter, Lina; Hegelstad, Wenche (2019). Preserved metamemory and subjective costs of searching in Schizophrenia. CCN; 2019-09-13 - 2019-09-16.
 • Bjørke-Bertheussen, Janette; Hagerman, Annika; Hegelstad, Wenche; Fredriksen, Kristin J (2018). Kollegastøtte når pasienten tar sitt liv.
 • Pfuhl, Gerit; Livsdatter, Lina; Hegelstad, Wenche (2017). Aberrant processing of costs not reward in schizophrenia. World Psychiatric Association; 2017-10-08 - 2017-10-12.
 • Pfuhl, Gerit; Livsdatter, Lina; Hegelstad, Wenche (2017). Reward is not reward is not reward: Weaker cognitive ability requires more investment to obtain the same reward. Lundbeck foundation; 2017-10-30 - 2017-11-01.
 • Pfuhl, Gerit; Livsdatter, Lina; Hegelstad, Wenche (2016). Aberrant processing of costs not reward in schizophrenia. FENS; 2016-09-25 - 2016-09-28.
 • Gisselgård, Jens; Larsen, Tor Ketil; Brønnick, Kolbjørn S; langeveld, Johannes; Hegelstad, Wenche; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav (2012). Cognitive correlates of auditory hallucinations in first episode psychosis.
 • Hegelstad, Wenche; Larsen, Tor Ketil; Evensen, Julie Horgen; Friis, Svein; Haahr, Ulrick; Joa, Inge; Johannesen, Jan O.; Langeveld, Johannes H.; Melle, Ingrid; Opjordsmoen, Stein; Rossberg, Jan Ivar; McGlashan, Thomas (2012). Long-term follow-up of the TIPS early detection in psychosis study: effects on 10-year outcome.
 • Heitmann, Lena; Øye, Lene Fjelde; Steinsland, Sigrid Sørgård; Olsson, Linnea Rosell; Hegelstad, Wenche (2012). Job-Prescription: A vocational rehabilitation program for young people with severe mental illness in south-west Norway.
 • Langeveld, Johannes H.; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Friis, Svein; Hegelstad, Wenche; Melle, Ingrid; Ilner, Stein E. Opjordsmoen; Larsen, Tor Ketil; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; Auestad, Bjørn Henrik; Bjørkly, Stål; McGlashan, Tom (2012). Characteristic of first-episode psychosis patients reporting violent/threatening behavior.
 • Weibell, Melissa Anne E.a; Joa, Inge; Hegelstad, Wenche; Langerveld, Hans; Larsen, T.K.; Johannessen, Jan Olav (2012). First episode psychosis in a Norwegian catchment area. A comparison in incidence and baseline characteristics between substance induced psychosis and primary psychosis with and without substance misuse.
 • Friis, Svein; Evensen, Julie Horgen; Haahr, Ulrik; Hegelstad, Wenche; Joa, Inge; Johannessen, O; Langeveld, Hans; Larsen, TK; Melle, Ingrid; Opjordsmoen, S; Rossberg, Jan Ivar; Rund, Bjørn Rishovd; Simonsen, E; Sundet, Kjetil Søren; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; McGlashan, Thomas (2011). Early Detection and Intervention(EDI) in first episode psychosis: Can it reduce the risk for poor outcome? Tips 10 years findings.
 • Joa, Inge; Weibel, M.; Johannessen, Jan Olav; Hegelstad, Wenche; Langeveld, Hans; Larsen, Tor Ketil (2011). SUBSTANCE MISUSE AND FIRST EPISODE PSYCHOSIS, A STUDY OF ASSOCIATED RISKS.
 • McGlashan, Thomas H.; Evensen, Julie Horgen; Haahr, J.; Hegelstad, Wenche; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Langeveld, Hans; Larsen, T; Melle, Ingrid; Ilner, Stein E. Opjordsmoen; Rossberg, J.; Rund, Bjørn Rishovd; Simonsen, E.; Sundet, Kjetil Søren; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; Friis, Svein (2011). EARLY DETECTION AND INTERVENTION (EDI) IN FIRST EPISODE PSYCHOSIS: CAN IT IN CREASE THE CHANCE FOR FULL RECOVERY? TIPS 10 YEAR FINDINGS.
 • Melle, Ingrid; Evensen, Julie Horgen; Haahr, U.; Hegelstad, Wenche; Joa, Inge; Johannessen, Jan Olav; Langeveld, Hans; Larsen, Tor Ketil; Ilner, Stein E. Opjordsmoen; Røssberg, Jan Ivar; Rund, Bjørn Rishovd; Simonsen, E.; Sundet, Kjetil Søren; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; Friis, Svein; McGlashan, Thomas (2011). Quality of life and recovery in psychotic disorders - 10 year follow-up of the tips study.