Et profilbilde

Postdoktor
Ann Mari Gransjøen { "honorific-suffix": "Postdoktor", "fn": "Ann Mari Gransjøen", "tel": "", "email": "ann.m.gransjoen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Gransjøen, Ann Mari (2019). Bildediagnostikken i et historisk- og samfunnsperspektiv: Utvikling og kritiske refleksjoner i møte med fremtidens behov. Norsk Radiografforbund; 2019-09-13.
  • Gransjøen, Ann Mari; Lysdahl, Kristin Bakke; Hofmann, Bjørn Morten (2019). Geographical Variations in the use of Diagnostic Imaging of Musculoskeletal Diseases in Norway. Dansk Radiologisk Selskab; 2019-05-22 - 2019-05-24.
  • Gransjøen, Ann Mari; Wiig, Siri; Lysdahl, Kristin Bakke; Hofmann, Bjørn Morten (2019). Development and conduction of, and perceived changes after a re-implementation of the Norwegian Musculoskeletal Guideline. University of South Australia; 2019-10-30 - 2019-11-02.
  • Gransjøen, Ann Mari; Hofmann, Bjørn (2017). Geographical variation in musculoskeletal radiological examinations in Norway. 2017-03-14 - 2017-03-15.