MENY

Disputas for Daniel M. Tveit

Torsdag 24. september 2020 vil Daniel Myklatun Tveit, ph.d.-kandidat ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, disputere for graden Philosophiae doctor ved Universitetet i Stavanger.

Daniel Myklatun Tveit vil forsvare avhandlingen: Stuctural Properties of Biological Integral Feedback Motifs.

Prøveforelesning og disputas er delvis digital og vil foregå i Kjølv Egelands hus Auditorium E-164

I tillegg vil disputasen bli strømmet i Zoom for dem som ikke kan møte opp fysisk:

Meeting ID: 615 0612 4700
Password: 559026

Husk at det er kun bedømmelseskomiteen, ordstyrer og ph.d.-kandidaten som skal bruke lyden! Husk å dempe mikrofonen når dere ikke snakker.

Retningslinjer for publikum:

• Ikke bruk videokameraet

• Husk å dempe (mute) sine mikrofoner for å unngå støy på linjen

• Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat .

• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.