MENY

Prøveforelesning for Siv Hilde Berg

Prøveforelesning for Siv Hilde Bergs disputas holdes 23. september. Berg disputerer for graden philosophiae doctor i doktorgradsprogrammet helse og medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet 1. oktober.

Prøveforelesningen er en del av doktorgradsprøven.

Berg forsvarer avhandlingen:
Safe clinical practice for patients hospitalised in mental healthcare during a suicidal crisis

Oppgitt emne for prøveforelesning:
What is safe clinical practice in care of suicidal patients and how can safe clinical practice contribute to resilience?

Alle interesserte ønskes herved velkommen, via Zoom, både til prøveforelesning 23. september kl. 9.30, og til disputas 1. oktober kl. 12.

Både prøveforelesning og disputas vil avholdes digitalt via Zoom.

På grunn av smittevernhensyn tillater vi fysisk tilstedeværelse kun for inviterte gjester.

Klikk her for å bli med på den digitale prøveforelesningen 23. september
Møte-ID: 640 9370 1657
Passord: 550258

Klikk her for å bli med på den digitale disputasen 1. oktober
Møte-ID: 683 9283 7309
Passord: 945441

Retningslinjer for publikum

• Ikke bruk videokameraet
• Ikke bruk mikrofon («mute») for å unngå støy på linjen
• Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas skriftlig i chat før den første opponenten er ferdig med sin opposisjon.
• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.

Bedømmelseskomité

1. Karin Pukk Härenstam, MD, PhD, seniorforsker, Karolinska Institutet / konsulent, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
2. Anne Lise Holm, professor, Høgskulen på Vestlandet
3. Bjørn Ivar Kruke, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger (administrator)

Hovedveileder

Karina Aase, professor, Universitetet i Stavanger

Medveiledere

Kristine Rørtveit, førsteamanuensis II, Universitetet i Stavanger / klinisk spesialist i psyk. spl., SUS
Fredrik Walby, spesialpsykolog, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo