MENY

Disputas om sertifisering av kvalitet i sykehus

Tirsdag 27. oktober 2020 disputerer Dag Tomas Sagen Johannesen, kandidat ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap ved UiS.

Dag Tomas Sagen Johannesen vil forsvare avhandlingen:

Certification for Quality in Hospitals. Exploring adoption, approaches and processes of ISO 9001 quality management system certification

Alle interesserte ønskes herved velkommen, via Zoom, til prøveforelesning kl. 10 og disputas kl. 12.

Prøveforelesning og disputas er delvis digital og vil foregå i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164 (KE E-164).

I tillegg vil disputasen bli streamet i Zoom for dem som ikke møter opp fysisk.
Bli med på Zoom-møtet:
https://stavanger.zoom.us/j/66298776304?pwd=ZE5PUEV5TjIyL0pZaDNnOWFGQTlHdz09

Møte-ID: 662 9877 6304
Passord: 233928

Viktig informasjon til alle som er publikum i Zoom under disputas:

  • Gjør deg kjent med Zoom i forkant av disputasen.
  • Ikke bruk videokameraet.
  • Husk å dempe (mute) din mikrofon for å unngå støy på linjen.
  • Eventuelle Ex auditorio-spørsmål – det vil si spørsmål fra salen/publikum – kan formidles skriftlig til turid.borgen@uis.no etter at den første opponenten er ferdig med sin opposisjon (i pausen før andre opponent starter).
  • Husk at det er kun bedømmelseskomiteen, ordstyrer og ph.d.-kandidaten som skal bruke lyden.

Dere som er fysisk tilstede på disputasen, skal holde en avstand på minst én meter til alle andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære forhold, og avstanden må holdes under hele disputasen. Les Folkehelseinstituttets informasjon om gjennomføring av arrangementer.

UiS følger de samme smittevernrådene som ellers i arbeidslivet, men har også utarbeidet egne smittevernregler ved opphold på campus. På grunn av smittevernhensyn, vil det være registrering av tilhørere ved oppmøte i disputaslokalet.