MENY

Studiepoeng og arbeidsmengde

Tabellen under er veiledende og antyder sammenheng mellom undervisningsdager, litteratur, dokumentasjon, studiepoeng (sp).


I følge retningslinjer fra Universitets- og høyskolerådet (UHR) og den internasjonale ECTS-skalaen tilsvarer 1 studiepoeng en normal arbeidsbyrde på mellom 25 og 30 arbeidstimer. I tillegg vises det til Universitets- og høyskoleloven som i § 3.8 fastslår at studieåret er 10 mnd (ca. 40 uker eller ca. 1500 uketimer, og 37,5 timer per uke) og at et fullt studieår er normert til 60 sp. Den vanligste dokumentasjonsformen er en fagtekst, eller et ”paper”.

Dager
undervisning
Veiledende
litteraturomfang
Kurs         m/dok         Ukersarbeid totalt                  Antall sp
1 dag 100-150 sider 2-3 sider  25-30 timer = fire dager 1sp
 
2 dager  200-300 sider 3-5 sider Om lag 8 dager 2 sp
 
3 dager 300-400 sider 5-7 sider Om lag 12 dager 3 sp
 
4 dager 400-500 sider 7-10 sider Om lag 16 dager 4 sp
 
Etc.