MENY

Arbeidskrav og emnekombinasjoner

I ph.d.-studiet inngår ulike aktiviteter (arbeidskrav og emner). Under er disse beskrevet og tabellen gir et eksempel på hvordan aktivitetene kan/bør fordeles over de tre stuideårene.

Arbeidskrav (obligatorisk undervisningsaktivitet)
1. Framdrift / prosjektseminar:

 • Godkjent revidert prosjektplan/utdanningsplan
 • Kvalitetsgranskning av forskningsprosessen,

2.

 • Presentasjon på internasjonale konferanser

3.

 • Utenlandsopphold e.l.

4. 

 1. Vitenskapsteori og etikk (10 sp)
 2. Metodekurs (10 sp)
 3. Tematiske kurs (10 sp)
  • Obligatoriske kurs
   • Introduksjonskurs (1 sp)
   • Kurs i utdanningsvitenskap (3 sp) 
  • Valgbare kurs (velges fra kursplan, som revideres årlig)

Eksempel på fordeling av aktiviteter 

 Semester 1 2 3 4 5 6

Forsknings-
prosessen

 

Revisjon
prosjekt-
beskrivelse

    50 %
seminar
  90 %
seminar
Kurs/emner,
obligatorisk
Intro-kurs
Utd.vit
Vit.teori 
og etikk 
       

Kurs/emner,
metode

<–––----––  ––––––  ->      

Kurs/emner,
tema

 <––––---–  –––––– –>      
Formidling   <– – – –  –> <––––– ––  –––––>