MENY

Søknadsfrister

Fakultet for utøvende kunstfag har ulike søknadsfrister for ulike program. Det er derfor viktig at du noterer deg de gitte frister som gjelder for deg og dine studieønsker.

Fra Vigdelstranden utenfor Stavanger Foto: Morten Berentsen

Søkere med norsk personnummer, samt søkere fra Norden som forstår skandinavisk, kan søke om ordinært opptak til våre studier via norsk Søknadsweb. 

Internasjonale søkere utenfor Norden, og uten norsk personnummer, må søke om internasjonalt opptak. Se mer informasjon om internasjonalt opptak på vår engelskspråklige nettside.

15. DESEMBER er søknadsfrist for:

Studieprogram i utøvende musikk: Klassisk Dirigering Jazz/improvisasjon Studiepoeng
Bachelorprogram X X X 240
Masterprogram X X X 120
Postgraduate Diploma X X X 60
Årsstudium X X X 60
Videreutdanning X X X 60


Du kan søke via SøknadsWeb fra 1. november.


1. FEBRUAR er søknadsfrist for:

Bachelor i dans                                                                         180 sp


Du kan søke via SøknadsWeb fra 15. desember.
 


1. MARS er søknadsfrist for andre 1- årige studier:

Musikkproduksjon og opptaksteknikk 60 sp
PPU i skapende og utøvende kunstfag 60 sp
Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier 30 sp


Du kan søke via SøknadsWeb fra 15. desember.