Et profilbilde

Professor
Sommerseth, Rita { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Sommerseth, Rita", "tel": "Telephone: +47 51834296 ", "email": "rita.sommerseth@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Faculty of Health Sciences
Room KA A-147B

Courses taught

Research areas

Selected publications

Rita Sommerseth, førstelektor, Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger

 

 

2009

Kronikk i Sykepleien nr. 2, 2009: Menn en skjult ressurs for helsefagene

 

Rita Sommerseth. Rekruttering av psykiske helsearbeidere ? Lederperspektiver på kjønn og faglig kompetanse. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning nr.2.2009

 

2008

Rita Sommerseth and Elin Dysvik. Health professionals experiences of person-centred collaboration in mental health care. Publication in the Open Access, electronically journal Patient Preference and Adherence, www.dovepress.com. 2: October 2008

 

Rita Sommerseth: Det trengs en sterk mann i ti minutter  om kjønn og risikosituasjoner i psykisk helsearbeid.  Tidsskrift for psykisk helsearbeid, nr.1 mars 2008.

 

Profesjonsutøvernes oppfatninger om styrker og svakheter i psykisk helsearbeid- har kjønn  betydning for det arbeidet som gjøres? Paperpresentasjon v/ forskningsseminar om etnografi og kjønn, 13-14 nov.2008, Sintef, Oslo

 

Rita Sommerseth Will leaders who are recruting mental healt professionals for a position in mental health service get professionals who can fulfil government policy? Paperpresentasjon.The 5th Nordic Interdisiplinary Conference On Qualitative metods in the Service of Health, May 19-20, 2008 at University of Stavanger .Abstract til konferansen publisert i International journal of Qualitative Studies on Health and Well- Being.nr  2, 2008

 

2007

Rita Sommerseth Menn i psykisk helsearbeid-utstøtes de som har sosialfaglig bakgrunn. Nordisk sosialt arbeid nr.1 2007.

 

2006

Mannlige psykiske helsearbeidere i spesialisthelsetjenesten. Paperpresentasjon FORSA- konferansen. Bergen 30 nov.-1.des. 2006.

 

Forsterkes eller svekkes maskuline stereotypier i forbindelse med risikosituasjoner i psykisk helsevern. Paperpresentasjon. Kjønnsforskning nå. Forum for norsk kjønnsforskning. Universitetet i Bergen 8 og 9 oktober, 2006.

 

Det treng en sterk mann i ti minutter. ForskningsStandup, Cafe Sting Nere, Forskningsdagene 27 sept., Universitetet i Stavanger 2006

 

Om konstruksjon av kjønn i psykisk helsearbeid. Paperpresentasjon. FOKK Nordisk konferanse. Det likestilte samfunn.  Betydninger av kjønn

 i helse og velferd. Stavanger 8-9 juni, 2006.

 

2005

Rita Sommerseth Observasjon av samspill- en metode for læring i profesjonsutdanninger. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, nr.2,2005.

 

Rita Sommerseth Observasjon av samspill- en metode for læring i profesjonsutdanninger. Rapport, Tidvise skrifter, Samfunn og helse, Nr.55.

 

Når menn ikke er (?menn eller) kvinner- om utstøting og revirbeskyttelse i psykiatriske helseprofesjoner.  Paperpresentasjon Forsa konferansen  24-25 november, 2005, Kristiansand.

 

2004

Observation of relationship- a challenging metod for discussions of risk situations. Paperpresentasjon. International conference Community and Campus Building partnership for better practice, research and education, august 4th-7th , 2004.

 

Et kjønnet blikk på utdanning og praksis i psykisk helsearbeid. Konferansefremlegg. Nasjonal konferanse i psykisk helsearbeid, Fevik, 2004.

 

 

  

 

 

Current research

Work experience