Et profilbilde

Project Manager
Bjørdal, Even { "honorific-suffix": "Project Manager", "fn": "Bjørdal, Even", "tel": "Telephone: +47 51832674 ", "email": "even.bjordal@uis.no" }

Faculty Museum of Archaeology
Department Artefacts
Room AM A-507
Priv. phone/mob 41645857

Courses taught

Research areas

Project Manager

Prehistoric settlements and graves from Bronze and Iron Age

Selected publications

Articles in the journal  fra haug ok heidni:

Bjørdal, E. 2010. Gravrøyser sett frå fugleperspektiv. frà haug ok hei?ni 1/2010 s. 15-22. Tidsskrift for Rogaland arkeologiske forening, Stavanger

Bjørdal, E. 2007. Gravfunn frå vikingtid og spor etter tidleg jordbrukssetnad. frà haug ok hei?ni 3/2007 s. 3-11. Tidsskrift for Rogaland arkeologiske forening, Stavanger

Excavation reports from archaeological digs made by AM:

Bjørdal, E. 2012. Arkeologisk undersøking av busetnadsspor frå bronsealder og jernalder og graver frå yngre jernalder ved Kvernevikveien / FV 409 på Nedre Tasta. Nedre Tasta, gnr. 29 / bnr. 42 mfl., Stavanger k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2012/1. Stavanger

Bjørdal, E. 2012. Arkeologisk undersøking av gardsanlegg frå folkevandringstid og øvrige busetnadsspor frå eldre jernalder på Lunde, Austre Åmøy. Lunde Nordre og Søre, gnr. 1 / bnr. 5 og gnr. 2 / bnr. 23, Stavanger k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2011/18. Stavanger

 • Bjørdal, E. 2011. Arkeologisk undersøking av treskipa langhus og branngrav frå folkevandringstid / merovingartid og etterreformatoriske steinsette grøfter i Fedjedalen. Fedjedalen, gnr. 3 / bnr. 75, Haugesund k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2011/19. Stavanger

  Bjørdal, E. 2011. Arkeologisk undersøking av busetnadsspor på Austrått. Austrått, gnr. 39/8 Sandnes k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2011/8. Stavanger

  Bjørdal, E. 2010. Arkeologisk undersøking i samband med graving ved St. Petri ? kyrkja. Storhaug bydel, Bergjeland gnr. 55, bnr. 911,?Stavanger mellomalderby?, Stavanger k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2010/2. Stavanger

  Bjørdal, E. 2009. Arkeologisk overvaking i samband med realisering av gatebruksplan for Petriplatået, Storhaug bydel. Bergjeland, gnr. 55, ?Stavanger mellomalderby?, Stavanger k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2009/35. Stavanger

   

  Bjørdal, E. 2009. Arkeologisk overvaking i samband med graving av trasear for

  naturgassrøyr i Stavanger sentrum. Bergjeland, gnr. 55, ?Stavanger

  mellomalderby?, Stavanger k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2009/34. Stavanger

   

  Bjørdal, E. 2009. Arkeologisk utgraving av toskipa langhus frå overgangen yngre steinalder ? eldre bronsealder og graver frå vikingtid og yngre jernalder på Frøyland. Frøyland, gnr. 28 / bnr. 1 mfl., Time k., Rogaland. Oppdragsrapport UiS-Am, 2009/4. Stavanger

   

  Bjørdal, E. 2007. Forundersøking av område med busetnadsspor og moglege røyser. Soppaland, gnr.  138 bnr. 2, Hjelmeland kommune. Oppdragsrapport UiS-Am, 2007/17. Stavanger

   

  Bjørdal, E. 2006. Undersøking av rydningsrøys og gardfar på Ånestad, gnr. 45, bnr. 37, Hå kommune. Oppdragsrapport UiS-Am, 2006/18. Stavanger

  Bjørdal, E. 2006. Undersøking av mannsgrav frå vikingtid og registrering av busetnadsspor frå bronse- og jernalder. Nedre Øksnevad, gnr. 7, bnr. 1, Klepp kommune. Oppdragsrapport UiS-Am, 2006/17. Stavanger

  Bjørdal, E. 2006. Delundersøking av steinalderlokalitet i tilknytning til ny turveg i Kvednavikskogen. Nordre Sunde gnr. 41, bnr. 7, Stavanger kommune. Oppdragsrapport UiS-Am, 2006/16. Stavanger

  Bjørdal, E. 2006. Utgraving av lokalitet med jernalderhus og kokegroper i Dirdal. Dirdal gnr. 78, bnr. 2, Gjesdal kommune. Oppdragsrapport UiS-Am, 2006/15. Stavanger  

   

  Bjørdal, E. 2006. Forundersøking av førreformatorisk gardsanlegg på Sørbø, gnr. 45, Sandnes kommune. Oppdragsrapport UiS-Am, 2006/11. Stavanger

 • Current research

  Project Manager of the archaeological excavations by AM at the farms Hove and Sørbø in the county of Sandnes, Rogaland.

  Work experience

  1998-2006:

  Master degree studies at NTNU, Trondheim. Various archaeological field work for Vitenskapsmuseet and NIKU, in Trondheim and the region of South Trøndelag. Completed Master degree from NTNU in 2006.

   

  June 2006 - May 2012:

  Employed by AM and NIKU at various archaeological excavations in the region of Rogaland.

   

  May 2012 - present day:

  Employed in a permanent position as Project Manager at the department for preservation of cultural heritage at AM. In charge of the excavations at the farms Hove and Sørbø in the county of Sandnes, Rogaland