Et profilbilde

Kontorsjef
Marianne Simonsen { "honorific-suffix": "Kontorsjef", "fn": "Marianne Simonsen", "tel": "Telefon: 51832710", "email": "marianne.simonsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Prorektor for utdanning
Institutt/senter Utdanningsavdelingen
Enhet for studentservice
Rom AR V-210

Leder av Enhet for Studentservice:

Enheten består av følgende team: veiledning- og tilretteleggingskontoret, opptakskontoret, FS-kontoret, timeplankontoret, eksamenskontoret, sentralbordet, studentekspedisjonen og organisasjonskonsulent for StOr.

Praksis:

  • Ansatt ved HSR/NHS/HIS/UIS fra august 1991.
  • Opptaksleder ved HIS fra -95 til-08
  • Leder av ESS fra -08

Utdanning:

Cand.mag. fra UiO 1987 med mellomfag i sosialøkonomi og i statsvitenskap, samt semesteremne i matematikk og statistikk.

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring