Et profilbilde

Professor
Oddny Judith Solheim { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Oddny Judith Solheim", "tel": "Telefon: 51833136", "email": "oddny.j.solheim@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24134


Forskningsområder

Research interests:

Assessment of Reading, Early Reading Intervention, Difficulties with reading and writing, Social-Motivational Components Related to Reading Development

Utvalgte publikasjoner

See publications in CRISTIN (under)Pågående forskning

ENGASJER. Skolebasert beredskap for effektive og engasjerende tiltak for elever med svake leseferdigheter på mellomtrinnet. 2020-2024. (Principal Investigator). In cooperation With Bærum Municipality. Funded by The Norwegian Research Council (INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR).


ADAPTVURDER. Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring. 2019-2022. Development of adaptive tests in reading for students in Grade 3. In cooperation with Oslo municipality. Funded by The Norwegian Research Council (FORKOMMUNE).


TWO TEACHERS in the class: Increasing the oppertunities for differentiated reading instruction. 2016-2021: (Principal Investigator). RCT investigating the effect of increased teacher-student ratio and professional development for teachers on literacy outcomes and teaching practices. The Norwegian Research Council fund the Project (LÆREEFFEKT).


ON TRACK! From late to early interventions in remedial reading instruction: reducing the number of children with reading difficulties. 2014-2019 (Principal Investigator). An intervention study aimed at reducing the number of children with reading difficulties by intensive intervention in grade 1 for children at risk. The project has a group randomized controlled design. The project is funded by The Norwegian Research Council (FINNUT) and The Norwegian Directorate Education and Training.


Arbeidserfaring

Work experience

Professor at Norwegian Reading Centre from 2018

Associate Professor at Norwegian Reading Centre from 2010

Senior Lecturer at Norwegian Reading Centre, 2007-2010

PhD-student at Norwegian Reading Centre 2002-2006

Test developer at Norwegian Reading Centreh, 2003-2006

Special Needs Teacher at Ganddal School, 1999-2002

Drama Teacher at Vestlandske Teatersenter 1996-1998

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Forord.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. 203 s.
 • Skaftun, Atle; Stangeland, Elisabeth Brekke; Solheim, Oddny Judith; Mangen, Anne (2014). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2013. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet.
 • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Skaftun, Atle (2013). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2012. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet.
 • Solheim, Oddny Judith; Brønnick, Kolbjørn Selvåg; Walgermo, Bente R. (2012). Kartlegging av leseferdighet 1-3 trinn. Analyse av resultater og prøvekvalitet i perioden 2008-2013. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Walgermo, Bente Rigmor (2012). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2011. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet. 30 s.
 • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente Rigmor; Skaftun, Atle (2011). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2010. Analyse av resultater og prøvekvalitet.. Utdanningsdirektoratet. 22 s.
 • Solheim, Oddny Judith (2010). Vurdering av leseprestasjoner. Grunnleggende forusetninger for måling av lseprestasjoner. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276444025.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2010). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2009. Analyse av resultater og prøvekvalitet.. Utdanningsdirektoratet. 11 s.
 • Solheim, Oddny Judith (2020). Fire vanlige utfordringer når man skal gjennomføre intervensjonsstudier i utdanningssektoren.. Norges Forskningsråd; 2020-02-12.
 • Solheim, Oddny Judith (2020). On Track: an example of how we combine high quality research with meeting the needs of the practice field at the Norwegian Reading Centre.. Universitetet i Sheffield; 2020-02-04.
 • Thijssen, Maximiliaan Willem Pierre; Rege, Mari; Solheim, Oddny Judith (2020). Teacher Quality: Emotional Support and Classroom Climate. EALE, SOLE, and AASLE; 2020-06-25 - 2020-06-27.
 • Solheim, Oddny Judith (2019). På sporet - tidlig innsats for elever som kan være i faresonen for å utvikle lesevansker. Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret; 2019-10-30 - 2019-10-31.
 • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan C.; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti (2019). Early reading intervention – a promising way to reduce inequity in education?. European Association for Research on Learning and Instructio; 2019-08-12 - 2019-08-16.
 • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2019). Effectiveness of an early reading intervention: a group randomized trial. International Congress for School Effectiveness and Improvem; 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2019). På sporet – et eksempel på tidlig intensiv opplæring i lesing..
 • Solheim, Oddny Judith; McTigue, Erin; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning; Schwippert, Knut (2019). Hvor tidlig oppstår kjønnsforskjeller i lesing? En studie av hvordan gutter og jenters leseferdighet utvikler seg gjennom de to første årene på skolen. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Thomson, Jenny; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Njå, Morten Bergsten; Uppstad, Per Henning (2019). Can childrens instructional gameplay Activity be used as a diagnostic indicator of Reading difficulties?. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith (2019). First Grade Reading Intervention and Motivation Dynamics.. European Association for Research on Learning & Instruction; 2019-08-12 - 2019-08-16.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith (2018). Hvilke skrivepraksiser finnes på 1. trinn i norske klasserom?. 2018-01-25 - 2018-01-26.
 • Jensen, Maria Therese; Solheim, Oddny Judith (2018). Associations and gender differences between emotional support, reader self-concept and reading achievement. 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2018). Does Early reading intervention in first grade reduce the incidence of reading difficulties?. Society for the Scientific Study of Reading; 2018-07-18 - 2018-07-21.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2018). På sporet. Workshop om innholdet i intervensjonen. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2018-03-19 - 2018-03-20.
 • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith (2018). Lese- og skrivevansker: Intensive forebyggende tiltak nytter.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). Barn og ungdom med lese- og skrivevansker - tiltak basert på hva forskningen sier virker. Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo; 2018-06-01.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). Flere skal få hjelp tidlig - færre vil trenge spesialundervisning. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2018-08-15.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). Kan vi redusere andelen elever som strever med lesing gjennom tidlige intensiv opplæring? Erfaringer fra På sporet prosjektet.. Fagavdelingen, Oslo Kommune; 2018-11-21 - 2018-11-22.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). Lærernormen stopper skoleforskning. Kommunal rapport. [Internett]; 2018-04-18.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). Lærertetthet og intensiv opplæring: erfaringer fra to forskningsprosjekt på Lesesenteret. 2018-11-07.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). Lærertetthet og tidlige tiltak: erfaringer for to forskningsprosjekt på Lesesenteret. Oslo Kommune; 2018-06-27.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). Lærte mer med intensiv opplæring. Kommunal rapport. [Avis]; 2018-08-30.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). På sporet: forebyggende tiltak for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Stavanger; 2018-10-02.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). Slik gir de intensiv opplæring. Kommunal rapport. [Fagblad]; 2018-08-24.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). Tidlig innsats virker. Skolelederen. [Fagblad]; 2018-09-15.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2018). Hva er viktig i utformingen av intensive tiltak for elever som strever med lesing? Erfaringer fra På sporet – prosjektet. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2018-03-19 - 2018-03-20.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2018). Lærernorm fra høsten fører til endringer i Two Teachers.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2018). Slik kan lese- og skrivevansker forebygges allerede fra første klasse. Forskning.no. [Internett]; 2018-08-17.
 • Solheim, Oddny Judith; Torppa, Minna; Uppstad, Per Henning; Lerkkanen, Marja-Kristiina (2018). School entry prediction of poor reading by the end of Grade 1. A Norwegian – Finnish comparison.. The European Association for Research on Learning and Instru; 2018-08-28 - 2018-08-31.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2018). Tidlig innsats i skolen - til en høy pris.
 • Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2018). First Grade Reading Skill and Motivation Dynamics. EARLIsig2018; 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Solheim, Oddny Judith (2017). Gutte- og jentelesere i topp og bunn. En utforsking av leserprofiler. Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet; 2017-12-06.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith (2017). Skriveopplæring i norske klasserom – egnet for å møte elevmangfoldet?. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Kyle, Fiona; Lundetræ, Kjersti; Schwippert, Knut; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). Is remedial reading intervention in first grade more effective than remedial reading intervention in second grade?. Society for the Scientific Studies of Reading; 2017-07-12 - 2017-07-15.
 • Kyle, Fiona; Lundetræ, Kjersti; Schwippert, Knut; Solheim, Oddny Judith (2017). Is remedial reading intervention in first grade more effective than remedial reading intervention in second grade?. Society for the Scientific Study; 2017-07-12 - 2017-07-15.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith (2017). Können Mädchen doch nicht besser lesen als Jungen?. Scinexx.de. [Internett]; 2017-01-23.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith (2017). Lecture: pourquoi des différences entre garçons et filles?. Le Figaro. [Internett]; 2017-02-14.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith (2017). Lettura, le ragazze sono più brave dei maschi? Uno studio smentisce. tg24.sky.it. [Internett]; 2017-01-21.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith (2017). Tyttöjen lukutaito ei ehkä olekaan poikia parempi – Kokeet vain suosivat tyttöjä. tekniikanmaailma.fi. [Internett]; 2017-01-21.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet - tidlig intervensjon for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet: resultater fra intervensjonen på 1 og 2 trinn. 2017-06-13.
 • McTigue, Erin; Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Frijters, Jan c (2017). Measuring multiple dimensions of early literacy motivation through self-report at school entry. The European Association for Research on Learning and Instru; 2017-08-28 - 2017-09-02.
 • Rege, Mari; Solheim, Oddny Judith (2017). En gang til om norm for lærertetthet og forutsigbarhet.
 • Rege, Mari; Solheim, Oddny Judith (2017). Kunnskap om lærertetthet.
 • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith (2017). Er det viktig med to lærere i klasserommet?. Forskning.no. [Internett]; 2017-09-01.
 • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith (2017). Et vellykket førsteår i Two Teachers.
 • Solheim, Oddny Judith (2017). Buben lesen anders. Neue Zürcher Zeitung. [Avis]; 2017-02-26.
 • Solheim, Oddny Judith (2017). Forsker på læring. Bygdeposten. [Avis]; 2017-01-03.
 • Solheim, Oddny Judith (2017). Forskere jakter på svar om lærertetthet. Kommunal rapport. [Fagblad]; 2017-05-04.
 • Solheim, Oddny Judith (2017). Klasse 1 C er spesielt heldige. Os & Fusaposten. [Avis]; 2017-01-18.
 • Solheim, Oddny Judith (2017). Ny lærernorm skaper trøbbel for forskere. Forskning.no. [Internett]; 2017-12-07.
 • Solheim, Oddny Judith (2017). Sjekker om dobbelt opp med lærere gir dobbel læring. Arendals Tidende. [Avis]; 2017-11-01.
 • Solheim, Oddny Judith (2017). Two Teachers. Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner (ASSS; 2017-05-11.
 • Solheim, Oddny Judith; Djuve, Karoline Jårvik (2017). Tilpasset begynneropplæring i lesing og skriving. Utgangspunktet: elevenes ferdigheter og lærernes kompetanse.. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Solheim, Oddny Judith; Gabrielsen, Egil (2017). Er det sammmenheng mellom skolemiljø og elevenes leseferdigheter?. Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet; 2017-12-06.
 • Solheim, Oddny Judith; Lerkkanen, Marja-Kristiina (2017). Hvordan kan vi trekke valide slutninger om lesing, lesevansker og effekt av intervensjon på tvers av språk i tidlige faser av leseutviklingen. Nordiskt nätverk för forskning om läsning och skrivning; 2017-01-30 - 2017-01-31.
 • Solheim, Oddny Judith; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Uppstad, Per Henning (2017). Challenges in measuring growth in early reading development in two transparent orthographies. The European Association for Research on Learning and Instru; 2017-08-20 - 2017-09-02.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2017). Are girls really better at reading than boys – or are the tests painting a false picture?. phys.org. [Internett]; 2017-02-17.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2017). Are girls really better at reading than boys, or are the tests painting a false picture?. Science Daily. [Internett]; 2017-01-18.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2017). Buben lesen anders. Neue Zürcher Zeitung. [Avis]; 2017-02-26.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2017). Reading Tests At School: Why Are Girls Better Than Boys?. itechpost.com. [Internett]; 2017-01-20.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth (2017). Are girls really better at reading than boys?. Science Nordic. [Internett]; 2017-02-11.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Bli forskningsassistent i Two Teachers!.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Førsteklassingene lærer bokstavene raskere.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Klassestørrelse og lærertetthet – hva er forskjellen?.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Kunnskap om lærertetthet.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Mest effektivt å gi førsteklassinger hjelp for lesevansker.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Sjekk hvor og når brukerkonferansene blir arrangert.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole. Utdanningsforskning.no. [Internett]; 2017-05-15.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring. Utdanningsforskning.no. [Internett]; 2017-02-24.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth (2017). Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole. Utdanningsforskning.no. [Internett]; 2017-05-15.
 • Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet - effekt av tidlig innsats for andrespråkselever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2016). Effekt av På sporet-intervensjonen i 1. og 2. klasse. 2016-06-14.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2016). Identifisering av elever med økt risiko for vansker med lesing og skriving. 2016-06-14.
 • Lundetræ, Kjersti; Thomson, Jenny; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2016). Rhythmic timing in school starters as a predictor of poor word reading and spelling skills at end of grade 1.. British Dyslexia Association; 2016-03-10 - 2016-03-12.
 • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith (2016). Hva skjer når elevene får flere lærere?. forskning.no. [Internett]; 2016-02-12.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). - Har elevene lært mer?. Ringerikes blad. [Avis]; 2016-08-12.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). 1. klasse studeres. Røyken og Hurum Avis. [Avis]; 2016-09-08.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). 6000 førsteklassingar vert forsøkskaninar. NRK. [Internett]; 2016-08-23.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Delt av skyvedøren. Smaalenes avis. [Avis]; 2016-08-24.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Deltar i forskningsprosjekt. Dagsavisen Rogalands Avis. [Avis]; 2016-08-22.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Deltar i unikt forskningsprosjekt. Fredriksstad blad. [Avis]; 2016-08-25.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Desse elevane får to norsklærarar i fire år. Jærbladet. [Avis]; 2016-08-22.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Desse elevane får to norsklærarar i fire år. Jærbladet / jbl.no. [Internett]; 2016-08-22.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Disse Halden-elevene får noe som kan være en stor fordel. Halden Arbeiderblad. [Internett]; 2016-09-09.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Disse elevene får dobbelt opp med lærere. Drammens Tidende / dt.no. [Internett]; 2016-09-13.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Disse elevene har to lærere i norsk. Stavanger Aftenblad / www.aftenbladet.no. [Internett]; 2016-08-16.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Dobler antall lærere. Romerikes blad. [Avis]; 2016-08-17.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Drøbak skole jubler for en lærer ekstra i klassen. Akershus Amtstidende / amta.no. [Internett]; 2016-08-17.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Ekstra spennende skolestart. Lillesands-posten. [Avis]; 2016-08-19.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Enge skule i stort forskningsprosjekt. Grannar.no. [Internett]; 2016-08-26.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Er fortsatt i bånn på lærerdekning. Romerikes blad. [Avis]; 2016-08-17.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Flere skoler i Vestby er med på forskningsprosjekt. Vestbyavis.no. [Internett]; 2016-08-26.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Forsker på lokale klasser. Haugesund Avis. [Avis]; 2016-05-07.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Forsker på lærertetthet. Akershus Amtstidende. [Avis]; 2016-06-13.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Forsker på læring. Moss Avis. [Avis]; 2016-08-22.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Framsnakk skulen så mykje de kan. Fusaposten. [Avis]; 2016-08-17.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Får ekstra lærer i forskningsprosjekt. Laagendalsposten.no. [Internett]; 2016-08-17.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Førsteklassinger får to lærere i norsk. Avisenagder.no. [Internett]; 2016-08-22.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Førsteklassinger i Jevnaker, Ringerike og Hole skal forskes på. Ringerikes blad / www.ringblad.no. [Internett]; 2016-08-11.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Førsteklassinger skal forskes på. Ringerikes blad. [Avis]; 2016-08-12.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Førsteklassinger tester ut to lærere. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2016-08-16.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Ida har to lærarar i norsk. Jærbladet. [Avis]; 2016-08-22.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Klipp fra andre. Hardanger Folkeblad. [Avis]; 2016-08-29.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Med i "Two Teachers". Jarlsberg avis. [Avis]; 2016-08-22.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Misvisende om Two Teachers.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Ny feil følger. Klassekampen. [Avis]; 2016-08-25.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Skadberg-elevene har to lærere i norsk. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2016-08-16.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Skal bidra i forskning. Svelvikposten. [Avis]; 2016-08-25.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Skal finne ut hvor mye lærertetthet betyr. Laagendalsposten. [Avis]; 2016-08-18.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Skal forske på Os-elevar. midtsiden.no. [Internett]; 2016-08-16.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Skal forske på effekten av økt lærertetthet. Utdanningsnytt.no. [Internett]; 2016-09-23.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Skal forske på effekten av økt lærertetthet. Bedre skole. [Fagblad]; 2016-09-16.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Skal forske på lærertetthet. Vestby avis. [Avis]; 2016-08-25.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Skal se om økt lærertetthet virker. Enebakk Avis / enebakkavis.no. [Internett]; 2016-08-16.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Skulen får vera med på unikt forskingsprosjekt. Bygdanytt. [Avis]; 2016-08-23.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Testar ut to lærarar. Grannar. [Avis]; 2016-08-25.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Tester barnas lese- og skriveferdigheter. Halden Arbeiderblad. [Avis]; 2016-09-09.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Tester flere lærere. Tønsbergs blad. [Internett]; 2016-09-01.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Tester leseferdigheter. Smaalenes Avis. [Avis]; 2016-10-18.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Tester lærertetthet. Svelviksposten.no. [Internett]; 2016-08-18.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Tester lærertetthet. Svelvikposten. [Avis]; 2016-08-18.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). To lærere i samme klasserom. Gjengangeren. [Avis]; 2016-10-12.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Toso tester effekten av å ha ekstra lærer. Hadeland.no. [Internett]; 2016-08-30.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Toso tester effekten av å ha ekstra lærer. Hadeland. [Avis]; 2016-10-31.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Vestbyskolene deltar i unikt leseprosjekt. Vestbyavis.no. [Internett]; 2016-09-09.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Viktig lærerforsking. Grannar. [Avis]; 2016-08-25.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Vil Timian og Emilia Mai lære å lese raskere enn de andre?. Tønsbergs blad. [Internett]; 2016-09-01.
 • Solheim, Oddny Judith; Jan, Frijters; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2016). ON TRACK READING INTERVENTION IN GRADE ONE FOR CHILDREN AT-RISK FOR READING DIFFICULTIES: A GROUP RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. Society for the Scientific Study of Reading; 2016-07-13 - 2016-07-16.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2016). Skal forske på effekten av flere lærere i klasserommet. Skolelederen. [Fagblad]; 2016-02-01.
 • Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H. (2016). Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties. NTNU/Samkul; 2016-04-15.
 • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith (2016). FIRST GRADE READING INTERVENTION AND MOTIVATION DYNAMICS - Can early intervention change the course of low emergent readers motivational developemnt?. Society for Scientific Study of Reading; 2016-07-13 - 2016-07-17.
 • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith (2016). Motivation for reading at school entry. British Dyslexia Assosiation; 2016-03-09 - 2016-03-12.
 • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith (2016). SCHOOL STARTERS MOTIVATION FOR READING  Literacy Interest and Reader Self-concept for students with different levels of emergent literacy skills. EARLI SIG8; 2016-08-24 - 2016-08-27.
 • Birkedal, Inga Kjerstin; Solheim, Oddny Judith (2015). Hvilke elever bekymrer lærere seg for?. Lesesenteret; 2015-06-10 - 2015-06-16.
 • Husveg, Heidi Anita; Solheim, Oddny Judith (2015). Kva meinar lærarane må til for å lukkast med tidleg innsats?. Lesesenteret; 2015-06-16.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith (2015). Suksess for lese- og skriveprosjektet På sporet. www.nrk.no. [TV]; 2015-06-16.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2015). Bli kjent med På sporet opplegget og kartleggingsappen Lesestart. På sporet; 2015-09-10.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2015). Exploring gaming data to predict severity of reading difficulty in minority children. Norges Forskningsråd, Academy of Finland; 2015-05-21 - 2015-05-22.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2015). Identification of at-risk children in the On Track project. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Solheim, Oddny Judith (2015). Er små klasser bedre?. Solabladet. [Avis]; 2015-11-12.
 • Solheim, Oddny Judith (2015). Forskerar skal finne ut om fleire lærarar gir betre skule. Nrk Rogaland. [Internett]; 2015-12-21.
 • Solheim, Oddny Judith (2015). Hjelper det med flere lærere i skolen?. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-12-21.
 • Solheim, Oddny Judith (2015). Regjeringen vil ha svar på om flere lærere gir bedre resultater. Utdanningsnytt.no. [Fagblad]; 2015-12-21.
 • Solheim, Oddny Judith; Birkedal, Inga Kjerstin; Lundetræ, Kjersti (2015). Identification of at-risk children: Teacher based judgements versus On Track assessment. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2015). ABC, LES, SKRIV, FORSTÅ - en hermeneutisk tilnærming til tidlig intervensjon i lesing. B.LOG, UiB; 2015-11-11 - 2015-11-12.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2015). On Track; Why early reading intervention?. Child in safe educational system, EEA funded project; 2015-01-29.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2015). Resultater og erfaringer fra det første året i På sporet. På sporet; 2015-06-16.
 • Sunde, Kristin; Solheim, Oddny Judith (2015). Tidlig identifisering - er det nok?. Lesesenteret; 2015-06-16.
 • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith (2015). Motivation for reading at school entry for children with and without risk of reading difficulties.. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Hva kjennetegner god begynneropplæring. På sporet; 2014-05-13.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne (2014). God praksis i begynneropplæringen i lesing og skriving. På sporet; 2014-05-20.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne (2014). Hva kjennetegner god begynneropplæring i lesing og skriving? God praksis i begynneropplæringen.. På sporet; 2014-08-13.
 • Solheim, Oddny Judith (2014). Nasjonale prøver 2013: resultater og oppfølging. Asker Kommune; 2014-01-22.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2014). Nettbrettløsninger i På sporet-prosjektet. NettOp, UiS; 2014-12-04 - 2014-12-05.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2014). Presentasjon av På sporet prosjektet. Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Stavange; 2014-12-18.
 • Solheim, Oddny Judith (2013). Nasjonale prøver 2012: resultater og oppfølging. Asker kommune; 2013-01-16.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2013). Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing?. Utdanningsdirektoratet; 2013-10-14 - 2013-10-15.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2013). Hvor store er egentlig kjønnsforskjellene? En sammenligning av PIRLS og nasjonale prøver i lesing på 5. trinn. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2013). On track. Brock University; 2013-11-05.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2013). De skal redde lærelysten. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-06-02.
 • Wagner, Åse Kari H.; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2013). På sporet-prosjektet. Oslo;
 • Solheim, Oddny Judith (2012). Gutter bruker skolemuskler der det lønner seg. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-09-05.
 • Solheim, Oddny Judith (2012). Hva sier egentlig prøveresultatene noe om?. Utdanningsdirektoratet; 2012-06-13.
 • Solheim, Oddny Judith (2012). Hva sier egentlig prøveresultatene noe om? Om sammenhengen mellom formål, prøveutforming, resultater og slutninger. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2012-03-26 - 2012-12-27.
 • Solheim, Oddny Judith (2012). Nasjonale prøver i lesing på 5. trinn. Utdanningsforbundet; 2012-02-13.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2012). Hva vet vi om den norske befolknings lesing nå?. Norsk Bibliotekforening og BIBSYS; 2012-03-21 - 2012-03-23.
 • Solheim, Oddny Judith (2011). Dette er Drammens beste lesere. Drammens tidende. [Avis]; 2011-11-07.
 • Solheim, Oddny Judith (2011). Tiltro til egne leseferdigheter og øyebevegelser. TV2. [TV]; 2011-06-15.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2011). Fanges opp, men følges ikke opp. Dagsavisen. [Avis]; 2011-10-06.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2011). Lese- og arbeidsmåter hos elever med ulik grad av tiltro til egne leseferdigheter. Lesesenteret, Skrivesenteret; 2011-05-30 - 2011-06-01.
 • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2011). Vurdering av ordforståelse i relasjon til leseforståelse. Lesesenteret, Skrivesenteret; 2011-05-30 - 2011-06-01.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith (2010). Nasjonale prøver og debattvilje på villstyr.
 • Solheim, Oddny Judith (2010). Gutter og lesing i lys av PISA-undersøkelsen. [Radio]; 2010-12-08.
 • Solheim, Oddny Judith (2010). Motivasjon og mestring som drivkraft. En utfordring for elever med lese- og skrivevansker?. 2010-05-26 - 2010-05-27.
 • Solheim, Oddny Judith (2010). Språk og lesing på mellomtrinnet. 2010-01-29.
 • Solheim, Oddny Judith (2010). Vurdering i skolen - utfordringer knyttet til innføring av nye prøveformer. 2010-11-24.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2010). The role of writing in demonstrating reading comprehension. 2010-09-08 - 2010-09-10.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Andreassen, Anne Brit (2010). Språk og lesing. Foredrag i anledning statsråd Kristin Halvorsens besøk ved Lesesenteret. Lesesenteret; 2010-01-29.
 • Solheim, Oddny Judith; Nome, Sture (2009). Nasjonale prøver i lesing. Et ledd i et sammenhengende prøve- og vurderingssystem. 2009-09-15.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2009). Learning to write: the role of taking another?s perspective. 2009-06-23 - 2009-06-26.
 • Solheim, Oddny Judith (2008). Leseforståelse: hva og hvordan?. Stangeland-Soma skoler; 2008-10-28.
 • Solheim, Oddny Judith (2008). Nasjonale prøver i lesing - et ledd i vurderingsarbeidet. 2008-10-16 - 2008-10-17.
 • Røskeland, Marianne; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2007). Are there age differences in in utilization of illustrations in reading science textbooks?. 2007-08-28 - 2007-09-01.
 • Solheim, Oddny Judith (2007). What is Reading Literacy?. 2007-03-26 - 2007-03-30.
 • Solheim, Oddny Judith (2007). What is Reading Literacy?. 2007-03-26 - 2007-03-30.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2007). Eye tracking and reading of science text books. Some pedgagogical reflections. 2007-10-03 - 2007-10-07.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2007). Students integration of text and illustration in an assessment of reading comprehension: reading during writing. 2007-08-28 - 2007-09-01.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2007). Students integration of text and illustration in an assessment of reading comprehension: relations between reading and reading while answering. 2007-02-07 - 2007-02-08.
 • Røskeland, Marianne; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2006). Elever som leser læreboktekst. Aspervika Skole, Sandnes Kommune; 2006-11-07.
 • Røskeland, Marianne; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Are there age differences in utilization of illustrations in reading science textbooks?. 2006-02-06 - 2006-02-08.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith (2006). Lesing og literacy: Diskursive livssfærer og livsfarlige testdiskurser. 2006-05-12.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2006). Forsker på lesing med hjelm. [Radio]; 2006-10-19.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2006). Forsker på lesing med hjelm. [Radio]; 2006-10-19.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2006). Forsker på lesing med hjelm. [Avis]; 2006-10-19.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). The doubling of consonants in a text-writing task. 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne?. [Avis]; 2006-10-05.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne. [Avis]; 2006-12-15.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne?. [Avis]; 2006-10-07.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith (2005). Presentasjon av og begrunnelse for prøvens oppbygning. Utdanningsdirektoratet; 2005-04-05 - 2005-04-06.
 • Solheim, Oddny Judith (2005). Utviklingsarbeidet. Utdanningsdirektoratet; 2005-01-13 - 2005-01-14.
 • Solheim, Oddny Judith (2005). Utviklingsarbeidet. Utdanningsdirektoratet; 2005-04-05 - 2005-04-06.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2005). Gjennomgang av vurderingsguide og praktisk arbeid med vurdering. Utdanningsdirektoratet; 2005-01-13 - 2005-01-14.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2005). Kommentarer til leseprøven for 2005. Utdanningsdirektoratet; 2005-01-13 - 2005-01-14.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2005). Nærlesing av spørsmål og og svaralternativ i prøven for 2005. Utdanningsdirektoratet; 2005-04-05 - 2005-04-06.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2004). Kva er lesing?. 2004-11-19.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2004). Spelling - strategy or skill?. 2004-09-20 - 2004-09-22.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2019). Manual. ABC-les-skriv-forstå. Lesesenteret - Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2019). Skolestart. Lesesenteret - Universitetet i Stavanger. Stavanger.