Et profilbilde

Universitetslektor
Lise Helgevold { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Lise Helgevold", "tel": "Telefon: 51833246", "email": "lise.helgevold@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24105

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Berge, Ingeborg Margrete; Helgevold, Lise; Schulz-Heidorf, Kathrin (2017). Hva lærerne rapporterer om egen undervisning i lesestrategier.. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. s. 166-185.
 • Helgevold, Lise (2010). Lek med språk-bruk plakatene. I: Bok og språk i bruk i SFO. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 9788276490664.
 • Helgevold, Lise (2010). Lesestrategier+SFO=sant. I: Stavanger. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Helgevold, Lise; Engen, Liv (2010). Om lesing av fagtekst på skolebiblioteket. I: Lesing i skolebiblioteket. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Helgevold, Lise; Sundvor, Tone Lise (2010). SFO-biblioteket. I: Stavanger. nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2008). "Jeg leser aldri - men jeg leser alltid!" En kvalitativ undersøkelse av gutter som lesere. I: Gutter og lesing - lesevaner, lesetips, nye medier. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise; Gabrielsen, Nina Nøttaasen (2007). Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. Hva er TRAS? En kort presentasjon. I: Norge. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskining, Universitetet i.
 • Engen, Liv; Helgevold, Lise (2006). Fagbok i bruk. Å lese en fagtekst. I: Lise Helgevold og Liv Engen. Fagbok i bruk. Grunnleggende ferdigheter. Lesesenteret. s. 8-15.
 • Helgevold, Lise (2005). Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. ?.
 • Mossige, Margunn; Hoem, Toril Frafjord; Blå, Berit Hope; Bøyesen, Liv; Pettersen, Karin Dahlberg; Dahlin, Liv Klakegg; Engen, Liv; Engen, Liv; Heber, Ellen; Helgevold, Lise; Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Skaftun, Atle; Skaftun, Atle; Skjelbred, Dagrun; Skjelbred, Dagrun; Sæbø, Aud Berggraf (2010). Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole. Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276490688.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne (2008). Lesing er.... Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Helgevold, Lise (2006). Bok i bruk på femte til sjuende trinn. nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Helgevold, Lise (2006). Les og lær: Vi leser fagtakster; tenker, snakker og skriver. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 9788276490534.
 • Helgevold, Lise; Vik, Marit; Hoel, Trude (2005). Perlejakten, på sporet av gode leseprosjekter i skolen. Lesesenteret. ISBN 8276490360.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2005). "Jeg leser aldri - men jeg leser alltid!" Gutter som lesere og som biblioteksbrukere.
 • Helgevold, Lise (2010). Folder.
 • Helgevold, Lise (2010). Plakater.
 • Helgevold, Lise; Dahle, Anne Elisabeth (2015). Erfaring ved implementering av observasjons- og veiledeningsmateriellet Leselos. Nasjonalt senter for leseforsking; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Helgevold, Lise (2013). Endringer i lærere på mellomtrinnets undervisningspraksis i løpet av en treårig intervensjon. Umeå universitet; 2013-02-13 - 2013-02-15.
 • Helgevold, Lise (2013). Lesere på mellomtrinnet. Hvordan utnytter de lesestrategier før, under og etter lesing av fagtekster?. Skrivesenteret, Lesesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Helgevold, Lise (2011). Begynneropplæring i lesing. Eigerøy skole; 2011-03-01.
 • Helgevold, Lise (2011). Implementering leselos, Klepp Kommune. 2011-02-17.
 • Helgevold, Lise (2011). Leselos. 2011-02-04.
 • Helgevold, Lise (2011). Leselos for barnetrinnet. Bærum kommune; 2011-04-05.
 • Helgevold, Lise (2011). Leselos i Bergen kommune. 2011-09-05 - 2011-09-08.
 • Helgevold, Lise (2011). Leselos i Bærum kommune, 1-4 trinn. 2011-09-02.
 • Helgevold, Lise (2011). Leselos i Halden kommune. Halden kommune; 2011-08-18.
 • Helgevold, Lise (2011). Leselos i Skedsmo kommune. 2011-08-19.
 • Helgevold, Lise (2011). Leselos på Ungdomstrinnet. 2011-03-22.
 • Helgevold, Lise (2011). Leselos på ungdomstrinnet. 2011-12-01.
 • Helgevold, Lise (2011). Leselos på ungdomstrinnet. Bærum kommune; 2011-03-15.
 • Helgevold, Lise (2011). Leselos, Laksevåg. 2011-02-16.
 • Helgevold, Lise (2011). Leselos, Mo i Rana. 2011-02-08.
 • Helgevold, Lise (2011). Leseopplæring i alle fag. Sokndal kommune; 2011-09-27.
 • Helgevold, Lise (2011). Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. 2011-10-20.
 • Helgevold, Lise (2011). Lærere snakker om lesestrategier. Lesesenteret; 2011-05-31.
 • Helgevold, Lise (2010). Implementering av et observasjonsmateriell for elevenes leseforståelse. Sunde skole; 2010-08-12.
 • Helgevold, Lise (2010). Leseforståelse. Lesesenteret; 2010-05-19.
 • Helgevold, Lise (2010). Leselos. Lesing er..., Lesesenteret; 2010-03-17.
 • Helgevold, Lise (2010). Leseopplæring i alle fag. Observasjon av leseferdigheter- Leselos. Skedsmo kommune; 2010-10-27.
 • Helgevold, Lise (2010). Leseplan og observasjon av leseferdigheter. Lesesenteret, Klepp kommune; 2010-11-19.
 • Helgevold, Lise (2010). Litterur i bruk. Madlavoll skole; 2010-01-12.
 • Helgevold, Lise (2010). leselos- et observasjonsverktøy for elevenes leseferdigheter. Uis, Åpen fagdag; 2010-11-24.
 • Helgevold, Lise (2010). Å lese i alle fag - leseforståelse. Lesesenteret, Rkk Helgeland; 2010-10-06 - 2010-10-07.
 • Helgevold, Lise (2010). Å observere elevenes leseferdigheter i klasserommet- Leselos. Listerpedagogiske senter, Lindesnes pedgogiske senter; 2010-06-09.
 • Helgevold, Lise (2010). Å observere leseferdigheter. UiA, Lesing er...; 2010-04-08.
 • Helgevold, Lise; Engen, Liv (2010). Leselos. Bergen kommune; 2010-09-17 - 2010-09-18.
 • Helgevold, Lise; Engen, Liv (2010). Leselos. Høgskolen i Bergen; 2010-02-15.
 • Helgevold, Lise; Engen, Liv (2010). Leselos-for alle fag. 2010-05-26 - 2010-06-27.
 • Helgevold, Lise; Engen, Liv (2010). Leseopplæring i alle fag. Lesesenteret, Pedagogiske sentra i Namdalen; 2010-10-25 - 2010-10-26.
 • Helgevold, Lise; Engen, Liv (2010). Å observere leseferdigheter hos ungdomsskoleelever. Engebråten skole; 2010-09-07 - 2010-09-08.
 • Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Håland, Anne (2010). Sosiokulturelt perspektiv som erkjennelse. 2010-11-08.
 • Helgevold, Lise (2009). Å være leselærer i alle fag. 2009-01-13 - 2009-01-14.
 • Helgevold, Lise (2009). Å være leselærer i alle fag. 2009-01-13.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2009). Bok i bruk. Litteraturformidling for lærere. Lesesenteret, Nynorsksenteret og NBI; 2009-03-03.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2009). Bok i bruk. Litteraturformidling for lærere. Lesesenteret og Norsk Barnebokinstitutt; 2009-03-02.
 • Helgevold, Lise (2008). Lesing er.. Leseopplæring i Klepp kommune. 2008-08-12.
 • Helgevold, Lise (2008). Å lese i alle fag. 2008-11-07.
 • Helgevold, Lise; Håland, Anne (2008). Lesing er... Veiledningsmateriell og etterutdanningskurs. 2008-05-29.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2008). Feil fokus, mener Lesesenteret. [Avis]; 2008-10-29.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2008). Lesestimulering og litteraturformidling. Selbu kommune; 2008-01-07 - 2008-01-08.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2008). Touch-metoden kan ta for mye tid. [Avis]; 2008-10-30.
 • Engen, Liv; Helgevold, Lise; Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring Teorier, prinsipper og metoder. Landsmidstødin, Færøyene; 2007-11-12 - 2007-11-16.
 • Engen, Liv; Helgevold, Lise (2006). Grunnleggende ferdighet i lesing. Fagbok i bruk. 2006-09-12 - 2006-09-13.
 • Engen, Liv; Helgevold, Lise (2006). Grunnleggende ferdigheter: Strategier før, under og etter lesing. 2006-04-24.
 • Engen, Liv; Helgevold, Lise (2006). Grunnleggende ferdigheter: Strategier før, under og etter lesing. 2006-11-29.
 • Engen, Liv; Helgevold, Lise (2006). Grunnleggende ferdigheter: strategier før, under og etter lesing. 2006-05-04.
 • Engen, Liv; Helgevold, Lise (2006). Grunnleggende ferdigheter: strategier før, under og etter lesing. 2006-04-27.
 • Engen, Liv; Helgevold, Lise (2006). Grunnleggende ferdigheter: strategier før, under og etter lesing. 2006-04-26.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2006). BOKTRAS - metodikk. 2006-05-11 - 2006-05-12.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2006). BOKTRAS - metodikk. 2006-05-09 - 2006-05-10.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2006). BOKTRAS - metodikk. 2006-05-02 - 2006-05-03.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2006). Hva er BOKTRAS?. 2006-09-21 - 2006-09-22.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2006). Hverdagsfortellinger - dokumentasjon av et prosjekt. 2006-09-21 - 2006-09-22.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2006). TRAS-inspirerte utviklingsprosjekter i norske barnehager. 2006-08-30 - 2006-09-01.
 • Helgevold, Lise (2005). "Eg lese mang bøger, allså".
 • Helgevold, Lise (2005). Eleven som egen leseforsker. 2005-04-06 - 2005-04-07.
 • Helgevold, Lise (2005). Gutter og lesing. 2005-11-04.
 • Helgevold, Lise (2005). Gutter som lesere og bibliotekbrukere. 2005-02-08.
 • Helgevold, Lise (2005). Lese- og skriveutvikling på mellomtrinnet. 2005-05-12.
 • Helgevold, Lise (2005). Lesing av fagtekster. 2005-12-05.
 • Helgevold, Lise (2005). Lesing av fagtekster på mellom- og undomstrinnet. 2005-08-19.
 • Helgevold, Lise (2005). Perlejakten. 2005-05-03.
 • Helgevold, Lise (2005). Perlejakten. 2005-04-28.
 • Helgevold, Lise (2005). Systematisk lesing på 5. - 7. trinn. 2005-12-08.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2005). BOKTRAS. 2005-08-23 - 2005-08-24.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2005). BOKTRAS. 2005-08-15 - 2005-08-16.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2005). Gutter som lesere og bibliotekbrukere. [Radio]; 2005-02-08.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2005). Perlejakten - på sporet av gode leseprosjekter i skolen.
 • Helgevold, Lise (2008). "Bruk av lesestrategirer for å beskrive leseforståelse hos elever på 5. trinn".
 • Helgevold, Lise (2008). Etablering av lesestrategier for å øke leseforståelse hos elever.
 • Helgevold, Lise (2008). Fagbok i bruk.
 • Helgevold, Lise (2008). Fagbok i bruk - lesing i alle fag.
 • Helgevold, Lise; Engen, Liv (2008). Fagbok i bruk.
 • Helgevold, Lise; Solheim, Ragnar Gees (2008). Etterutdannin og veiledning i lesing, et tilbud til skoler og kommuner.