Et profilbilde

Førstelektor
Anne Charlotte Begnum { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Anne Charlotte Begnum", "tel": "Telefon: 51833256", "email": "anne.c.begnum@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom HG R-430

Anne Charlotte Begnum er utdannet ?Diplom-Psychologin? fra Universitetet i Bielefeld (Tyskland) og er førstelektor i spesialpedagogikk med særlig vekt på psykometri og metode.
Hun har jobbet på Lesesenteret siden 2005, hvor hun blant annet har hatt ansvaret for det psykometriske arbeidet knyttet til revisjon av nasjonale kartleggingsprøver og var datamanager for den norske delen av "Progress in International Reading Literacy Study" (PIRLS) i 2006 og 2011, en internasjonal undersøkelse av elevers leseinteresser og leseferdigheter som gjennomføres i 65 land. PIRLS og tilsvarende prosjekter har gitt henne bred erfaring med forskningsrelatert virksomhet fra prosjekter der man må håndtere store datamengder.
Begnums faglige fordypning er relatert til psykometri og kartlegging av lesing. Hun har også undervisningserfaring på temaer relatert til gjennomføring av kvantitative dataanalyser.

Undervisning

Forskningsområder

IGEL - empirisk forskning på litterær lesing

Nasjonale prøver

Psykometri og metode

Utvalgte publikasjoner

Solheim, R. G.; Engen, L.; Tønnesen F. E.; Oftedal, M. P.; Olofsson, Å. & Begnum A.C.(2005): Leseferdighet på 2. og 7. trinn skoleåret 2003 ? 2004 og Oppsummering av resultatene for skoleårene 2001-2002, 2002-2003 og 2003-2004. Lesesenteret, UiS. Rapport utgitt på utdanningsdirektoratets hjemmeside

Engen, L.; Begnum, A. C. & Solheim, R. G. (2005): Leseferdighet i 2. klasse våren 2005 ? Delrapport. Lesesenteret, UiS. Rapport utgitt på utdanningsdirektoratets hjemmeside.

 Engen, L.; Begnum, A. C.; Gabrielsen, S. N. & Solheim, R. G. (2006): Leseferdighet i 2. årstrinn våren 2006 ? Delrapport. Lesesenteret, UiS. Rapport utgitt på utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Van Daal, V.; Begnum, A. C.; Solheim, R. G.: & Adér, H.J. (2006): PIRLS 2001: Secondary analysis of Norwegian data. Paper prepared for presentation at the Second IEA International Research Conference, The Brookings Institution, Washington DC, United States,9-11 November 2006

 Engen, L.; Begnum, A. C.; Heyen, T. & Solheim, R. G. (2007): Leseferdighet i 2. årstrinn våren 2007 ? Delrapport. Lesesenteret, UiS. Rapport utgitt på utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Van Daal, V.; Solheim, R. G.; Gabrielsen, N. N. & Begnum, A.C. (2007): PIRLS: Norske elevers leseinnsats og leseferdigheter: Resultater for fjerde og femte trinn i den internasjonale studien PIRLS 2006. Lesesenteret. UiS.

Ogle, L.T; Begnum, A.C & Scott, E. (2008): Comparisons of Home and School Characteristics of Language Minority and Language Majority Fourth graders: PIRLS Results from Three Nordic Countries. Paper prepared for presentation at the annual meeting of the Comparative and International Education Society, March, 2008, New York.

Ogle, L.T; Begnum, A.C & Solheim, R. G. (2008): Teachers of Language Minority Fourth graders: Results from the 2006 PIRLS for Norway and the United States. Paper prepared for presentation at the Third IEA International Research Conference, National Taiwan Normal University, Chinese Taipei, September 16-20, 2008

Van Daal, V.; Begnum, A. C.; Solheim, R. G. & Adér, H.J. (2008): Nordic comparisons in PIRLS 2006. Paper prepared for presentation at the Third IEA International Research Conference, National Taiwan Normal University, Chinese Taipei, Septemer 16-20, 2008

Hoel, T.; Håland, A. & Begnum, A. C.: Kunsten å lage litteraturliste til gutter på ungdomstrinnet. Barnebokinstituttets årbok, 2008

Pågående forskning

Arbeidserfaring

1996 ? 1997   Hjelpelærer ved Hauketo Ungdomsskole

1997 ? 2000   Testassistent ved det Medisinske-psykologiske-Institutt, Bielefeld

1998               Sommervikar/pleiemedhjelper ved Holmlia psykiatrisk avlastningssenter

2002               Sommerjobb som saksbehandler i Personalseksjonen ved HiO

2000 ? 2004   Arbeid i en praksis for trafikkpsykologi, Bielefeld

2005 ? 2009   Stipendiat, Senter for Leseforskning, UiS

2010 - 2011     Datamanager PIRLS, Senter for Leseforskning, UiS

Siden 2011      Førstelektor i spesialpedagogikk

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid; Begnum, Anne Charlotte (2009). Rapport til Utdanningsdirektoratet "Kartlegging av leseferdighet" 1. årstrinn, våren 2009. Utdanningsdirektoratet.
 • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Skaathun, Astrid; Begnum, Anne Charlotte (2009). Rapport til Utdanningsdirektoratet "Kartlegging av leseferdighet" 2. årstrinn, våren 2009. Utdanningsdirektoratet.
 • Engen, Liv; Begnum, Anne Charlotte; Solheim, Ragnar Gees (2007). Leseferdighet på 2. årstrinn våren 2007 Delrapport. Lesesenteret.
 • van Daal, Victor; Solheim, Ragnar Gees; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Begnum, Anne Charlotte (2007). Norske elevers leseinnsats og leseferdigheter. Resultater for fjerde og femte trinn i den internasjonale studien PIRLS 2006. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276490596. 107 s.
 • van Daal, Victor; Solheim, Ragnar Gees; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Begnum, Anne Charlotte (2007). PIRLS - Norske elevers leseinnsats og leseferdigheter Resultater for fjerde og femte trinn i den internasjonale studien PIRLS 2006. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276490596.
 • Engen, Liv; Begnum, Anne Charlotte; Nøttåsen Gabrielsen, Siri; Solheim, Ragnar Gees (2006). Leseferdighet på 2. trinn Våren 2006 Delrapport. Utdanningsdirektoratet. 13 s.
 • Engen, Liv; Begnum, Anne Charlotte; Solheim, Ragnar Gees (2006). Kartlegging av leseferdighet på 2. trinn - Delrapport våren 2005. Utdanningsdirektoratet.
 • Solheim, Ragnar Gees; Engen, Liv; Tønnessen, Finn Egil; Oftedal, Marit Petersen; Olofsson, Åke; Begnum, Anne Charlotte (2005). Leseferdighet på 2. og 7. trinn skoleåret 2003-2004 og oppsummering av resultatene for skoleårene 2001-2002, 2002-2003 og 2003-2004. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. 35 s.
 • Begnum, Anne Charlotte (2016). Bruk av kvantitative metoder. Institutt for barnehagelærerutdanning, IBU, UiS;
 • Begnum, Anne Charlotte (2016). Innføring i SPSS. Humanistisk Fakultet, UiS; 2016-10-19 - 2016-10-21.
 • Begnum, Anne Charlotte (2016). Innføring i SPSS. Humanistisk Fakultet, UiS; 2016-06-07 - 2016-06-09.
 • Begnum, Anne Charlotte (2016). Innføring i SPSS - videregående kurs. Humanistisk Fakultet, UiS; 2016-12-07 - 2016-12-09.
 • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte; Kuzmicova, Anezka; Nilsson, Kersti (2016). Experiential deep-reading: a pilot study among students in teaching training programs in the Nordic countries.. IGEL (Int. Soc. for the Empirical Study of Literature); 2016-07-06 - 2016-07-09.
 • Kuzmicova, Anezka; Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte (2015). Foregrounding, reading strategy, and theory of mind.. PALA (The International Poetics and Linguistics Association); 2015-07-17 - 2015-07-19.
 • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte; Kuzmicova, Anezka; Steenberg, Mette; Therman, Cecilia; Nilsson, Skans Kersti (2015). IGEL North: An empirical study of literary reading in the Nordic countries. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte (2015). Hva synes lærerstudenter om litteratur?. Lesesenteret; 2015-03-23 - 2015-03-25.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.; Begnum, Anne Charlotte (2011). Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn. Statped Vest, Bredtvet kompetansesenter, ISP, Lesesenteret,; 2011-12-01 - 2011-12-02.
 • Ogle, L.T.; Begnum, Anne Charlotte; Scott, E. (2008). Comparisons language minority and language majority fourth-graders. 2008-08-01.
 • van Daal, Victor; Begnum, Anne Charlotte; Solheim, Ragnar Gees; Adèr, H. J. (2008). Nordic comparisons in PIRLS 2006. 2008-09-01.