Et profilbilde

Senterleder
Kjersti Lundetræ { "honorific-suffix": "Senterleder", "fn": "Kjersti Lundetræ", "tel": "Telefon: 51833260", "email": "kjersti.lundetre@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24136
Hjemmeside https://www.researchgate.net/profile/Kjersti_Lundetrae

Forskningsområder

Tidlig intervensjon og forebygging av lese- og skrivevansker.
Internasjonale leseundersøkelser.
Voksnes leseferdigheter.
Begynneropplæring.Utvalgte publikasjoner


Pågående forskning

På sporet - forebygging av lese- og skrivevansker: http://lesesenteret.uis.no/paa-sporet/

Two Teachers: http://lesesenteret.uis.no/two_teachers/

Arbeidserfaring

2018 -                        Director/professor, Reading Centre, UiS

2010 - 2018              Associate Professor, Reading Centre, UiS

2006 - 2010              PhD-Student, Reading Centre, UiS

2000 - 2006             Teacher, Madlavoll primary school, Stavanger. 

1996 - 1999              Teacher, Ny Krohnborg primary and secondary school, Bergen.

1994  -  1996            Teacher, Voksenopplæringen Sentrum (Remedial adult education), Bergen.

1990  - 1991                Assistant in Lasseliten Barnehage   (Kindergarten), Stavanger.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Tønnessen, Finn Egil; Lundetræ, Kjersti (2014). Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431164. 280 s.
 • Lundetræ, Kjersti (2010). 16-24-åringers basisferdigheter: En studie av basisferdigheter relatert til selvoppfatning, frafall i videregående opplæring og arbeidsledighet. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276444360.
 • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil (2006). På lik linje? Om voksnes mestring av matematikk i dagliglivet. Lesesenteret/UiS. ISBN 9788276490442. 64 s.
 • Lundetræ, Kjersti (2020). Allerede før skolestart har jentene et forsprang. Aftenposten. [Avis]; 2020-08-22.
 • Lundetræ, Kjersti (2020). En vill lek med tall i kvalitetsmeldingen.
 • Lundetræ, Kjersti (2019). Dagsnytt 18, NRK. Norske 15-åringer med dårligere leseferdigheter.. [Radio]; 2019-12-03.
 • Lundetræ, Kjersti (2019). Jo, norske elever har lært mer.
 • Lundetræ, Kjersti (2019). La vekk mobilen, tok frem bøkene. Budstikka. [Avis]; 2019-12-18.
 • Lundetræ, Kjersti (2019). Vi vet for lite om skjermbruk og leseferdigheter. Utdanningsnytt. [Internett]; 2019-12-04.
 • Lundetræ, Kjersti; Abrahamsen, Nina Kristin (2019). Brødre leste 312 bøker i sommer. Budstikka. [Avis]; 2019-09-10.
 • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2019). På sporet –et forskningsbasert eksempel på tidlig innsats. Skien kommune; 2019-10-24 - 2019-10-25.
 • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan C.; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti (2019). Early reading intervention – a promising way to reduce inequity in education?. European Association for Research on Learning and Instructio; 2019-08-12 - 2019-08-16.
 • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2019). Effectiveness of an early reading intervention: a group randomized trial. International Congress for School Effectiveness and Improvem; 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2019). På sporet – et eksempel på tidlig intensiv opplæring i lesing..
 • Solheim, Oddny Judith; McTigue, Erin; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning; Schwippert, Knut (2019). Hvor tidlig oppstår kjønnsforskjeller i lesing? En studie av hvordan gutter og jenters leseferdighet utvikler seg gjennom de to første årene på skolen. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Thomson, Jenny; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Njå, Morten Bergsten; Uppstad, Per Henning (2019). Can childrens instructional gameplay Activity be used as a diagnostic indicator of Reading difficulties?. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti (2018). Familial risk and environmental protective factors of literacy skill: A multifactorial perspective. 2018-07-18 - 2018-07-21.
 • Lundetræ, Kjersti (2018). Hva kan en lære om elevens leseferdighet gjennom å høre dem lese ukjent tekst. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2018-03-19 - 2018-03-20.
 • Lundetræ, Kjersti (2018). Leseflyt.
 • Lundetræ, Kjersti (2018). Lesing (og skriving), lek og læring. Utdanningsetaten i Oslo; 2018-10-15.
 • Lundetræ, Kjersti (2018). Når skal barnet begynne på skolen?. Her og nå, NRK. [Radio]; 2018-09-17.
 • Lundetræ, Kjersti (2018). Store skilnader mellom born fødd tidleg og seint på året. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2018-09-12.
 • Lundetræ, Kjersti (2018). Svært begrenset læringsutbytte av lekser. Fædrelandsvennen. [Avis]; 2018-08-21.
 • Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2018). Does Early reading intervention in first grade reduce the incidence of reading difficulties?. Society for the Scientific Study of Reading; 2018-07-18 - 2018-07-21.
 • Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth (2018). Den samme leseleksa passer ikke for alle.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2018). På sporet. Workshop om innholdet i intervensjonen. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2018-03-19 - 2018-03-20.
 • Lundetræ, Kjersti; Sunde, Kristin (2018). God begynneropplæring i lesing. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2018-03-19 - 2018-03-20.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2018). Hva er viktig i utformingen av intensive tiltak for elever som strever med lesing? Erfaringer fra På sporet – prosjektet. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2018-03-19 - 2018-03-20.
 • Sunde, Kristin; Furnes, Bjarte Reidar; Lundetræ, Kjersti (2018). Introducing the letters in a faster pace - does it contribute to the development of children's literacy skills in grade 1?. 2018-07-18 - 2018-08-21.
 • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti (2017). Indikerer de norske PIRLS-resultatene et behov for å justerenretningslinjene for skolestart?. Lesesenteret, UiS;
 • Kyle, Fiona; Lundetræ, Kjersti; Schwippert, Knut; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). Is remedial reading intervention in first grade more effective than remedial reading intervention in second grade?. Society for the Scientific Studies of Reading; 2017-07-12 - 2017-07-15.
 • Kyle, Fiona; Lundetræ, Kjersti; Schwippert, Knut; Solheim, Oddny Judith (2017). Is remedial reading intervention in first grade more effective than remedial reading intervention in second grade?. Society for the Scientific Study; 2017-07-12 - 2017-07-15.
 • Lundetræ, Kjersti (2017). Elever som strever med lesing. Lesesenteret; 2017-12-06.
 • Lundetræ, Kjersti (2017). Mange i Norden leser så dårlig at det kan gå på helsa løs. forskning.no. [Internett]; 2017-01-18.
 • Lundetræ, Kjersti (2017). Poor reading skills in Nordic countries link to poor health. Science Nordic. [Internett]; 2017-01-22.
 • Lundetræ, Kjersti (2017). Tidlig lese- og skriveopplæring i Norden. Nordiskt nätverk för forskning om läsning och skrivning; 2017-01-30 - 2017-01-31.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith (2017). Können Mädchen doch nicht besser lesen als Jungen?. Scinexx.de. [Internett]; 2017-01-23.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith (2017). Lecture: pourquoi des différences entre garçons et filles?. Le Figaro. [Internett]; 2017-02-14.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith (2017). Lettura, le ragazze sono più brave dei maschi? Uno studio smentisce. tg24.sky.it. [Internett]; 2017-01-21.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith (2017). Tyttöjen lukutaito ei ehkä olekaan poikia parempi – Kokeet vain suosivat tyttöjä. tekniikanmaailma.fi. [Internett]; 2017-01-21.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet - tidlig intervensjon for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet: resultater fra intervensjonen på 1 og 2 trinn. 2017-06-13.
 • Rongved, Elisabeth; Lundetræ, Kjersti; Sunde, Kristin (2017). Førsteklassingene lærer bokstavene raskere. Forskning.no. [Internett]; 2017-03-23.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2017). Are girls really better at reading than boys – or are the tests painting a false picture?. phys.org. [Internett]; 2017-02-17.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2017). Are girls really better at reading than boys, or are the tests painting a false picture?. Science Daily. [Internett]; 2017-01-18.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2017). Buben lesen anders. Neue Zürcher Zeitung. [Avis]; 2017-02-26.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2017). Reading Tests At School: Why Are Girls Better Than Boys?. itechpost.com. [Internett]; 2017-01-20.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth (2017). Are girls really better at reading than boys?. Science Nordic. [Internett]; 2017-02-11.
 • Sunde, Kristin; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2017). Progresjon i bokstavinnlæringen - stor endring på kort tid. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth (2017). Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole. Utdanningsforskning.no. [Internett]; 2017-05-15.
 • Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet - effekt av tidlig innsats for andrespråkselever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona (2016). Children at Family-Risk of Reading Difficulties: Modeling the Early Path of Emergent Literacy Skills and Home Literacy Environment (HLE) at School Start.. British Dyslexia Association; 2016-03-10 - 2016-03-12.
 • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona (2016). MODELING THE EARLY PATH OF WORD READING: EFFECT OF EMERGENT LITERACY, HOME LITERACY ENVIRONMENT AND FAMILY BACKGROUND. Society for the Scientific Study of Reading; 2016-07-13 - 2016-07-17.
 • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti (2016). Health-related skill differences. NordForsk and SFI; 2016-11-17.
 • Lundetræ, Kjersti (2016). Anbefaler to bokstaver i uka. Adresseavisen. [Avis]; 2016-08-12.
 • Lundetræ, Kjersti (2016). De raske bokstavene. Nasjonal senter for leseopplæring og leseforskning; 2016-04-14 - 2016-04-15.
 • Lundetræ, Kjersti (2016). Hjernens utvikling hos barn: La barna avbryte høytlesningen. www.foreldre.no. [Internett]; 2016-05-07.
 • Lundetræ, Kjersti (2016). Is the PISA test more female friendly than PIAAC measurement of skills? New evidence on gender differences. NordForsk and SFI; 2016-11-17.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2016). Effekt av På sporet-intervensjonen i 1. og 2. klasse. 2016-06-14.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2016). Identifisering av elever med økt risiko for vansker med lesing og skriving. 2016-06-14.
 • Lundetræ, Kjersti; Thomson, Jenny; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2016). Rhythmic timing in school starters as a predictor of poor word reading and spelling skills at end of grade 1.. British Dyslexia Association; 2016-03-10 - 2016-03-12.
 • Rongved, Elisabeth; Lundetræ, Kjersti (2016). Children’s risk of reading and writing difficulties can be identified early. Alphagalileo.org. [Internett]; 2016-08-26.
 • Solheim, Oddny Judith; Jan, Frijters; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2016). ON TRACK READING INTERVENTION IN GRADE ONE FOR CHILDREN AT-RISK FOR READING DIFFICULTIES: A GROUP RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. Society for the Scientific Study of Reading; 2016-07-13 - 2016-07-16.
 • Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H. (2016). Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties. NTNU/Samkul; 2016-04-15.
 • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti (2016). På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Forskningsrådet; 2016-11-08.
 • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth (2016). Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016.
 • Bergersen, Vibeke; Lundetræ, Kjersti (2015). Sammenhengen mellom leseaktiviteter i hjemmet og leseferdighet. Lesesenteret; 2015-06-16.
 • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti (2015). Emergent Literacy Skills of Children by Reading Onset: First-Language, Bilingual, and Second-Language Learners of Norwegian. Høgskolen i Hedmark og MultiLing (Senter for flerspråklighet; 2015-06-11 - 2015-06-13.
 • Lundetræ, Kjersti (2015). Feil å øve til kartleggingsprøvene. Utdanning. [Fagblad]; 2015-10-16.
 • Lundetræ, Kjersti (2015). Fordeler ved å lese bøker. Kvinneguiden. [Internett]; 2015-10-11.
 • Lundetræ, Kjersti (2015). Hva kartleggingsprøvene kan brukes til. Rogalands avis. [Avis]; 2015-09-02.
 • Lundetræ, Kjersti (2015). Lærer å lese på feil måte. Dagsavisen. [Avis]; 2015-08-10.
 • Lundetræ, Kjersti (2015). Prøvene brukes feil i Oslo. Klassekampen. [Avis]; 2015-10-01.
 • Lundetræ, Kjersti (2015). På tide med raske bokstaver?. Språkløyper. [Internett]; 2015-11-04.
 • Lundetræ, Kjersti (2015). Springbrett til rask læring. Budstikka. [Avis]; 2015-04-21.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith (2015). Suksess for lese- og skriveprosjektet På sporet. www.nrk.no. [TV]; 2015-06-16.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2015). Bli kjent med På sporet opplegget og kartleggingsappen Lesestart. På sporet; 2015-09-10.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2015). Exploring gaming data to predict severity of reading difficulty in minority children. Norges Forskningsråd, Academy of Finland; 2015-05-21 - 2015-05-22.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2015). Identification of at-risk children in the On Track project. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning (2015). Misbruk av hjerneforskning. Aftenposten. [Avis]; 2015-10-20.
 • Rasmussen, Ann Elin; Lundetræ, Kjersti (2015). Bokstavinnlæring og metodevalg i norske skoler. Lesesenteret; 2015-06-16.
 • Solheim, Oddny Judith; Birkedal, Inga Kjerstin; Lundetræ, Kjersti (2015). Identification of at-risk children: Teacher based judgements versus On Track assessment. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2015). ABC, LES, SKRIV, FORSTÅ - en hermeneutisk tilnærming til tidlig intervensjon i lesing. B.LOG, UiB; 2015-11-11 - 2015-11-12.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2015). On Track; Why early reading intervention?. Child in safe educational system, EEA funded project; 2015-01-29.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2015). Resultater og erfaringer fra det første året i På sporet. På sporet; 2015-06-16.
 • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti (2015). Oppdager ikke dysleksi hos minoritetsspråklige. http://www.utdanningsnytt.no. [Fagblad]; 2015-06-12.
 • Esmaeeli, Zahra; Lundetræ, Kjersti (2014). Emergent literacy skills and Vocabulary: First- and Second-language children. Universitetet i Stavanger; 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Hva kjennetegner god begynneropplæring. På sporet; 2014-05-13.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne (2014). God praksis i begynneropplæringen i lesing og skriving. På sporet; 2014-05-20.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne (2014). Hva kjennetegner god begynneropplæring i lesing og skriving? God praksis i begynneropplæringen.. På sporet; 2014-08-13.
 • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Furunes, Trude (2014). Reading skills and work life participation among adults aged 41 years or more?. FALF; 2014-06-11 - 2014-06-13.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2014). Nettbrettløsninger i På sporet-prosjektet. NettOp, UiS; 2014-12-04 - 2014-12-05.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2014). Presentasjon av På sporet prosjektet. Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Stavange; 2014-12-18.
 • Lundetræ, Kjersti (2013). -Bli ferdig før jul!. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-08-26.
 • Lundetræ, Kjersti (2013). Bokstaver er ikke til besvær.
 • Lundetræ, Kjersti (2013). Gode lesere føler seg friskere. Journalen. [Avis]; 2013-10-09.
 • Lundetræ, Kjersti (2013). Leseferdighet og egenopplevd helse. NRK Alltid nyheter. [Radio]; 2013-11-01.
 • Lundetræ, Kjersti (2013). Leseferdighet viktig for å kunne ta vare på helsa. Forskning.no. [Internett]; 2013-10-08.
 • Lundetræ, Kjersti (2013). Reading Is Good for Your Health. ScienceDaily.com. [Internett]; 2013-10-08.
 • Lundetræ, Kjersti (2013). Rødt lys dersom barnet ditt bare leser det han/hun må. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-07-08.
 • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning; Nybø, Lene (2013). Må leksa lese fem ganger?. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-08-23.
 • Lundetræ, Kjersti; Wagner, Åse Kari H. (2013). Kamp om å få bli med. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-07-08.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2013). Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing?. Utdanningsdirektoratet; 2013-10-14 - 2013-10-15.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2013). Hvor store er egentlig kjønnsforskjellene? En sammenligning av PIRLS og nasjonale prøver i lesing på 5. trinn. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2013). On track. Brock University; 2013-11-05.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie (2013). They will catch up, right? gender differnces in toddlers language. EECERA; 2013-08-28 - 2013-09-01.
 • Wagner, Åse Kari H.; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2013). På sporet-prosjektet. Oslo;
 • Lundetræ, Kjersti (2012). Lese- og skrivevansker – Hva gir grunn til bekymring på mellomtrinnet?. Lesesenteret; 2012-03-26 - 2012-03-27.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2012). Hva vet vi om den norske befolknings lesing nå?. Norsk Bibliotekforening og BIBSYS; 2012-03-21 - 2012-03-23.
 • Lundetræ, Kjersti (2011). Skills and employment. Nordisk PIAAC nettverk (finansiert av Nordisk Ministerråd); 2011-10-27 - 2011-10-28.
 • Lundetræ, Kjersti (2011). Ungdom og basisferdigheter. Attføringsbedriftene i NHO Service; 2011-03-22 - 2011-03-24.
 • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil; Stokke, Reidar (2011). Leseferdigheter og egenopplevd helse. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2011-05-30 - 2011-06-01.
 • Lundetræ, Kjersti; Reikerås, Elin Kristi Lie (2011). Matematikkutvikling hos premature barn, hva vet vi?. Lesesenteret;
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2011). Fanges opp, men følges ikke opp. Dagsavisen. [Avis]; 2011-10-06.
 • Lundetræ, Kjersti (2010). 20 000 bergensere sliter med å lese: -Redde for å dumme seg ut. -Slik kan du bli bedre. [Avis]; 2010-05-22.
 • Lundetræ, Kjersti (2010). Bekymret for lesesvake. [Avis]; 2010-12-08.
 • Lundetræ, Kjersti (2010). Hva er lesing i internasjonale leseundersøkelser?. 2010-11-24.
 • Lundetræ, Kjersti (2010). Regnevansker og tiltak. UiS Pluss; 2010-09-15.
 • Lundetræ, Kjersti (2009). Ha papira i orden. [Avis]; 2009-12-07.
 • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Furunes, Trude; Mykletun, Arnstein (2008). DOCUMENT READING SKILLS AND PARTICIPATION IN WORKING LIFE FOR WORKFORCE AGED 26-65 YEARS. 2008-10-09 - 2008-10-10.
 • Lundetræ, Kjersti (2007). Assessment of own mathematical skills - dependent on gender?. 2007-06-26 - 2007-06-29.
 • Lundetræ, Kjersti (2007). Hvordan står det egentlig til med voksnes lesing i Norge?. 2007-09-13.
 • Lundetræ, Kjersti (2007). Numeralitet - matematikken hverdagen krever.
 • Lundetræ, Kjersti (2007). Om lesing, lese- og skrivevansker og tilrettelegging av teoriprøven. 2007-10-16.
 • Lundetræ, Kjersti (2007). Øvelse gjør mester - også for leseferdighetene. [Avis]; 2007-04-10.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2019). Manual. ABC-les-skriv-forstå. Lesesenteret - Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2019). Skolestart. Lesesenteret - Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2017). GraphoGame Norsk. Grapho Group Oy. Finland.
 • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2016). Bokstaver!. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Lundetræ, Kjersti (2015). På Sporet rytmetest (versjon 1.0). Lesesenteret - Nasjonalt senter for leseforsking og leseopplæring. Stavanger.
 • Lundetræ, Kjersti (2015). På sporet ABC (BM). Lesesenteret - Universitetet i Stavanger.
 • Lundetræ, Kjersti (2010). "Leseevne skaper klasseskille" Bok-Norge møter Anniken Huitfeldt og LO.