Et profilbilde

Professor
Unni Vere Midthassel { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Unni Vere Midthassel", "tel": "Telefon: 51832918", "email": "unni.midthassel@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Forskningsområder

Skoleutvikling, ledelse,

Utvalgte publikasjoner

Artikler publisert i tidsskrift med fagfellevurdering

Midthassel, U. V., Bru, E. & Idsøe, T. (2000). The principal’s role in promoting school development activity in Norwegian compulsory school, School Leadership & Management, 20 (2), 247-260.

Midthassel, U. V. & Bru, E. (2001): Predictions and gains of teacher involvement in an improvement project on classroom management, Educational Psychology, 21 (3), 229-242.

Midthassel, U. V., Manger, T. & Torsheim, T. (2002). Community effects on teacher involvement in school development activity. Research Papers in Education 17 (3), 293-304.

Munthe, E. & Midthassel, U. V. (2002). Peer learning groups for teachers. New Zealand Annual Review of Education, 11, 303-316.

Midthassel, U.V. (2003). Kollegaveiledning – er det verd å bruke tid på? Norsk Pedagogisk Tidsskrift,3, 4, 168-174.

Midthassel, U.V. (2004). Teacher involvement in school development activity and its relationships to attitudes and subjective norms among teachers. Educational Administration Quarterly,40 (3), 1-22.

Midthassel, U.V. (2006) Creating a shared understanding of classroom management. Educational Management Administration & Leadership, 34 (3), 365-383.

Midthassel, U.V. Bru, E. & Idsøe, T (2008). Is the sustainability of reduction in bullying related to follow-up procedures? Educational Psychology, 28 (1), 83-95.

Midthassel, U.V. & Ertesvåg, S. (2008). Schools implementing Zero. The process of implementation an anti-bullying programme in six Norwegian schools. Journal of Educational Change, 9 (2), 153-172.

Midthassel, U.V., Minton, S. & O’Moore, A.M. (2009). Conditions for the implementation of anti-bullying programmes in Norway and Ireland: A comparison of contexts and strategies. Compare, 39 (6), 737-750.

Idsøe, T., Hagtvedt, K.A., Bru, E., Midthassel, U.V. & Knardahl, S. (2008). Antecedents and outcomes of intervention-programme participation and task priority change among school psychology counsellors: A latent variable growth framework. Journal of School Psychology 2008, 46 , 23-52.

 

Veland, J., Midthassel, U.V. & Idsøe, T. (2009). Socio-economic status and perceived social inclusion in school: Interactions of disadvantages. Educational Research, url: http://dx.doi.org/10.1080/00313830903301994

Roland, E., Bru, E., Midthassel, U.V. & Vaaland, G.S. (2010). Anti-bullying efforts in Norway 2001-2004: Effects of the National Manifesto and the Zero programme. Social Psychology of Education, 13(1), 41-55.

 

Roland, E. & Midthassel, U.V. (2012). The Zero program. New Directions for Youth Development, spring, 29-39.

 

 

 

 

Artikler I tidsskrift uten fagfellevurdering og på nett

Midthassel U. V. (1994). Spesialpedagogiske team. Spesialpedagogisk arbeid integrert i en videregående skoles virksomhet. Spesialpedagogikk,7, 3-10

Midthassel U. V. (1995). Psykososiale vansker som innovasjonsområde. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, 2, 63-71.

Midthassel, U. V. (1996). Der Umgang mit Sonderpädagogischem Förderbedarf, Einige Beispiele aus Norwegen, Sonderpädagogische Förderzentren im internationalen Vergleich, Fachverband für Behindertenpädagogik, Materialen p.25-31, Würzburg.

Midthassel, U. V. (1996). Pädagogische Anmerkungen zum Thema Kooperation zwischen Sonderschullehrern und Lehrern der Allgemeinen Schule, Sonderpädagogische Förderzentren im internationalen Vergleich, Fachverband für Behindertenpädagogik, Materialen p.49-56, Würzburg.

Midthassel, U. V. (1999). Systemrettet arbeid i skolen og PP-tjenestens rolle i dette arbeidet. Skolepsykologi, 4, 57-58.

Midthassel, U. V. og Fandrem, H. (1999). Systemrettet arbeid i Samtak, http:// samtak.nls.no

Midthassel, U. V. og Fandrem, H. (2000). Systemperspektivet I Samtak – hva betyr det for lærernes arbeid? Norsk Skoleblad.

Midthassel, U. V. (2002). Skoleutvikling, med fokus på lærerinvolvering. Bedre Skole, 3, 4-12.

Midthassel, U. V. (2002). Hvordan kan rektor fremme utviklingsarbeid. Bedre skole, Magasin for ledere,4, 8-10.

Midthassel, U. V. (2002). Det er nå Samtak begynner. Spesialpedagogikk,10, 24-28.

Midthassel, U.V. (2002). Fase III i Samtak i lys av de tidligere fasene. Artikkel på http:// skolenettet.ls.no/faseIII

Midthassel, U.V. (2003). Skoleutvikling i Norge de siste 30 år. Fokus på sentrale og lokale utfordringer forbundet med å utvikle en inkluderende skole. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk,1, 13-22.

Midthassel, U.V. (2005). Schools’ Action Plan against Bullying. http: uis.no

Midthassel, U.V.  og Ertesvåg, S. (2009). Utfordringer ved implementering av skoleomfattende endringsarbeid. Spesialpedagogikk, 01, 4-11.

Midthassel, U.V. (2009). Læringsmuligheter i kollegagrupper. Spesialpedagogikk,09, 4-11.

 

 

Kapitler i bok:

Midthassel U.V. & Fandrem, H. (2002). Systemrettet arbeid i Samtak. I G. Auestad (red.), Utviklingsarbeid i skole og PPT. Stavanger, Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.

 

Midthassel, U.V. & Roland, E. (2008). The Norwegian Manifesto against bullying: Opportunities, challenges and results on a national and school level. Kap 11. I D. Pepler & W. Craig (red) Understanding and addressing bullying: An international perspective. Indiana: AuthorHouse.

Midthassel, U.V. (2009). Skoleutvikling – skoler i utvikling? I T. Bergem og S. Helgesen (red), Soria Moria – Neste? Perspektiver på skoleutviklingen. Kap. 8.

 

Midthassel, U.V. (2011). Utvikling av håndbok i klasseledelse – en skoleomfattende sak. I U. V. Midthassel, E. Bru,S.K. Ertesvåg og E. Roland (red.). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Kap.4 s.73-85. Oslo: Universitetsforlaget.

Midthassel, U.V. og Roland, E. (2011). Zero – et program om mobbing. I U. V. Midthassel, E. Bru,S.K. Ertesvåg og E. Roland (red.). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Kap.6 s.107-123. Oslo: Universitetsforlaget.

Midthassel, U.V., Bru, E., Ertesvåg, S.K og Roland, E (2011). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid. I U. V. Midthassel, E. Bru,S.K. Ertesvåg og E. Roland (red.). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Kap.1 s.11-16. Oslo: Universitetsforlaget.

Midthassel, U.V., Bru, E., Ertesvåg, S.K og Roland, E (2011). Sårbare barn i barnehage og skole. I U. V. Midthassel, E. Bru,S.K. Ertesvåg og E. Roland (red.). Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Kap.1 s.11-15. Oslo: Universitetsforlaget.

 

 

 

Rapporter:

Midthassel, U. V. (1995). Lokalt utviklingsarbeid i skolen - en vanskelig utfordring. Rapport i tilknytning til prosjektet "Videregående skole for elever med psykososiale vansker". Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.

Midthassel, U. V. (1995). Lærerveiledning til "Problematferd - er det noe problem". Veiledningen er del av et undervisningsopplegg som også består av en elevfolder. Undervisningsopplegget retter seg mot videregående skole. Det bygger på en undersøkelse gjort blant elever i videregående skole i tre fylker. Senter for Atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.

Midthassel, U. V. (1995). Organisasjonsteori og innovasjon. Kompendium til 2. avdeling spesialpedagogikk.

Midthassel, U. V. (1997). Veiledning som arbeidsmåte for å møte utfordringer i skolen. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.

Midthassel, U. V. (1997). KUFs ressurspersoner mot mobbing – erfaringer og idéskisse. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.

Midthassel, U. V. (1998.) Perspektiver på skolen som organisasjon. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.

Midthassel, U. V & Bru, E. (1998) Håndbok i klasseledelse.  Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.

Midthassel, U.V. (2003). Skolens handlingsplan mot mobbing. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.

Midthassel, U.V., Auestad, G., Roland, P. & Solli, E. (2006). Zero, SAFs program mot mobbing. Temahefte. Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

Midthassel, U. V. (2009). Veiledning som arbeidsmåte for å møte utfordringer i skolen. 2. utg. Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

 

 

Avhandlinger:

Hovedfag:

Midthassel, U.V. (1994). Spesialpedagogisk arbeid I videregående skole. Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Stavanger.

 

Dr. philos graden:

Midthassel, U. V. (2002). Teacher involvement in school development activity. Det Psykologisk fakultet, Universitet i Bergen.

 

 

 

  Konferanseforedrag

 

Internasjonale

Midthassel, U. V. (1995). How to ensure co-operation between specialteachers and general teachers in ordinary schools. Internationaler arbeitskreis Sonnenberg "Förderzentren für behinderte Kinder im internationalen Vergleich" i Haus Sonnenberg, Harz Tyskland 30.04 - 06.05.

Midthassel, U. V. (1995). How to meet special needs - some examples from Norway. Internationaler arbeitskreis Sonnenberg "Förderzentren für behinderte Kinder im internationalen Vergleich" i Haus Sonnenberg, Harz Tyskland 30.04 - 06.05.

Midthassel, U. V. (1999). Creating a shared meaning on classroom management among staff: experiences from a Norwegian case study, Teacher education and teacher development in a changing world. Hong Kong, 15.-17. januar.

Midthassel, U.V. (2006). The Norwegian Manifesto: opportunities, challenges and results on a national and school level. PREVNet Annual General Meeting: Addressing Bullying Through Partnerships: Canadian and International Perspectives. Otawa, Canada 25.-26. May.

Midthassel, U.V. (2006). Looking at the Norwegian Work on Bullying: identifying opportunities, challenges and results. ABA Meeting. London 07.June.

Midthassel, U.V. (2010). The Norwegian violence prevention strategy and cooperation within the school. Presentation at expert/innenworkshop Seelischen Gesundheit im schulischen Setting: Kooperation für Gewaltprävention,Wien 26. Nov.

Midthassel, U.V. (2012). Anti-bullying work in Norway – national strategies and local challenges. Arrangør:Kunnskapsdepartementet, Oslo 4. Mai, 11.

 

 

 

 

Nasjonale

Midthassel, U. V.(1997). Lokalt utviklingsarbeid i skolen, - problemer og muligheter, Forskningsdagene ved Høgskolen i Stavanger.

Midthassel, U. V. (1997). Internkontroll og systematikk i skolens arbeid med psykososiale vansker, Senter for atferdsforsknings nettverkskonferanse Stavanger, 24.-26. september.

Midthassel, U. V. (1998): Hva er Systematikk i utviklingsarbeid?  Konferanse for veileder- tjenesten i Norge, Haugesund, 11.-13 mars.

Midthassel, U. V. (1998). Utviklingsarbeid – veilederrolle og systematikk. Konferanse for veileder tjenesten i Norge, Haugesund, 11.-13 mars.

Midthassel, U. V. (1999): Systemrettet arbeid i Samtak, Hamar, 6.-8. desember. Publ. på http://samtak.nls.no.

Midthassel, U. V. (2000): Lokalt utviklingsarbeid i Samtak, Stavanger,14.-15. mars, Drammen, 16.-17. mars, Trondheim, 22.-23. mars. Publ. på http://samtak.nls.no.

Midthassel, U.V. (2002): Det er nå Samtak egentlig begynner.  Konferanse for skoleledere og PP-tjeneste i Rogaland. Stavanger 6. november

Midthassel, U.V. (2005). Kan programbasert arbeid mot mobbing bidra til bedre lærings- og oppvekstmiljø? Nasjonal konferanse for skoleeiere og lærerutdanningen ved høgskole og universitet. Tromsø 6.-7. juni.

Midthassel U.V. (2009). Implementering og spredning av prosjekterfaringer. Nettverkskonferanse for sosialpedagogiske prosjekter i ungdoms- og videregående skoler, Oslo 19.11.

Midthassel, U.V Den inkluderende skolen – en realiserbar visjon?

Utdanningskonferansen i Rogaland  Arrangør: Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger 4. november.

Midthassel, U.V. (2011) Presentasjon av aktuell forskning om læringsmiljøets betydning. Fagdag om læringsmiljø i regi av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, Oslo 18.8.

Midthassel, U.V. (2012) Skolen som læringsarena: elevenes læringsmiljø, de voksnes læring og PPTs rolle. Årlig faglig samling for PPT i Sogn og Fjordane, Gloppen 19. april.

 

 

 

 

Pågående forskning

Arbeidserfaring

UiS

Professoropprykk inne pedagogisk psykologi  30.oktober 2012

Senterleder SAF

   2007-

Høgskolen i Stavanger/Uis, Senter for atferdsforskning

Førsteamanuensis

   2002 -

Høgskolen i Stavanger, Senter for atferdsforskning

Høgskolelektor

1994 - 2002

Randaberg videregående skole

Adjunkt m/opprykk

1990 – 1994

 

Stavanger kommune, Sosialmedisinsk avdeling

Konsulent for funksjonshemmede

1986 - 1990

Stavanger kommune, Fritidskontoret

Fritidsklubbleder

1983 - 1986

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Midthassel, Unni Vere (2017). Fra tilbyder til partner - om samarbeidet mellom lærerutdanning og skoler sett fra UH-sektoren. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-748-4. 11 s.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01777-8. 184 s.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. 165 s.
 • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn; Godtfredsen, Marianne (2011). Jeg låner deg mitt øre. Foreningen Være sammen og IdeHospitalet. ISBN 978-82-93166-20-7. 45 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Samlet tilbakemelding Zero - 4 undersøkelsen 2006. Senter for atferdsforskning. 20 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Austarheim barneskole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Birkeland skule. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Fløgstad skule. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Hauka skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Haukedalen skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Hordvik skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Madlamark skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Madlavoll skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Risvoll skule. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Støren skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006 Vassøy skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Alvøen skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Bakke skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Blekken barneskule. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Blystadlia skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Brumunddal ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Brøttum barne- og ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Damsgård skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Evje skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Finstad skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Fleinvær skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Frakkagjerd ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Furnes ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Furu skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Furulunden skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Førland skule. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Førre skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Gjøra skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Greverud skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Grinde skule. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Halsa barne- og ungdomsskule. Senter for atferdsforskning. 19 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Hervik skule- og barnehage. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Hovedgården ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Husby skule. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Jåtten skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Kolbotn skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Kolnes skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Krokelvdalen skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Lardal barneskole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Lunde skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Løykja skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Moelv ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Nedstrand barne- og ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 20 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Nes ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Nordby ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Norheim skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Nygårdsjøen oppvekstsenter. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Olsvik skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Risenga ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Rommetveit skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Rud skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Samfundets skole, Dvergsnes. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Samfundets skole, Kristiansand. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Samfundets skole, Oftenes. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Sande skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Sevland skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Skeie skole (Bergen). Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Skeie skole (Stavanger). Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Sofiemyrtoppen skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Solneset skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Stangvik skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Stavsberg skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Stegaberg skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Stranda ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Straumen skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Stuorravuona skuvla / Karlebotn skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Sørarnøy skole- og barnehage. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Torstad ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Tredal skole. Senter for atferdsforskning. 19 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Tuastad skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Tysværvåg barne- og ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 20 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Valsøyfjord barne- og ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 20 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Vassbonn skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Vaulen skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Vesong ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Vilberg ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Våge skule. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Ytrebygda skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Ådland skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Åkra ungdomsskole. Senter for atferdsforskning. 19 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Ålvundfjord skule. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Åreppen skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Ås skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Tilbakemelding Zero undersøkelse 2006, Øresvik skole. Senter for atferdsforskning. 17 s.
 • Midthassel, Unni Vere; Auestad, Gaute; Roland, Pål; Solli, Elin (2006). Zero, SAFs program mot mobbing - Temahefte. Senter for atferdsforskning, Humanistisk fakultet, Universitetet i Stavanger. 35 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2005). Schools' Action Plan Against Bullying - Introduction and templates. Senter for Atferdsforskning, Humanistisk fakultet, Universitetet i Stavanger. 33 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2003). Skolens handlingsplan mot mobbing. Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger. ISBN 8275780187. 39 s.
 • Veland, Jarmund; Solheim, Ragnar Gees; Midthassel, Unni Vere; Knudsmoen, Hege; Bjørnsen, Gaute; Ytre-Arne, Elin (2003). Om Samtak. For ein betre skole. Kompetanseutviklingsprogram for pp-tenesta og skoleleiarar. Senter for atferdsforskning. 10 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2002). Teacher involvement in school development activity. A study of teachers in Norwegian compulsory schools. ISBN 8275780101.
 • Veland, Jarmund; Bjørnsen, Gaute; Jåvold, Ellen; Knudsmoen, Hege; Thuen, Elin; Midthassel, Unni Vere; Solheim, Ragnar Gees (2002). Om Samtak - for ein betre skole Nyhetsbrevet "Om Samtak". Senter for atferdsforskning. 4 s.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Edvin (1998). Håndbok i klasseledelse. Senter for atferdsforskning. 47 s.
 • Midthassel, Unni Vere (1997). KUFs ressurspersoner mot mobbing - erfaringer og idéskisse. Senter for atferdsforskning, HiS, Stavanger.
 • Midthassel, Unni Vere (1997). Veiledning som arbeidsmåte for å møte utfordringer i skolen. Senter for atferdsforskning, HiS, Stavanger.
 • Roland, Erling; Midthassel, Unni Vere (2006). Zero - SAFs program mot mobbing Innføringsfilm for foreldre og lærere. Ungdomstrinnet.
 • Midthassel, Unni Vere; Helleve, Arnfinn; Federici, Roger Andre (2020). Collaboration within systems- issues School leaders, Teachers and school nurses perceive as important for effective collaborationto enhance well-being in schools. ICSEI; 2020-01-06 - 2020-01-10.
 • Federici, Roger Andre; Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin (2019). Samarbeid mellom skole og skolehelsetjenesten - en undersøkelse.
 • Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere (2019). School Health service in Schools-experiences and perceptions of how local contexts might promote or hinder Collaboration between School nurses and School staff. Universitetet i Stavanger sammen med ICSEI; 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Kolnes, Joachim; Øverland, Klara; Midthassel, Unni Vere (2019). System based expert assessment work in the Norwegian Educational Psychological Service. Universitetet i Stavanger og ICSEI; 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Midthassel, Unni Vere (2019). Balansen mellom faglig frihet og strukturert samarbeid. NIFU "Et lag rundt eleven"; 2019-01-17 - 2019-01-18.
 • Midthassel, Unni Vere (2019). Utvikling av psykososialt miljø i skolen. UiT; 2019-11-25.
 • Midthassel, Unni Vere (2018). Ledelse i skolebasert kompetanseutvikling. Utdanningsregion Midt-Rogaland; 2018-11-01.
 • Midthassel, Unni Vere (2018). Partnerships in policy implementation. ICSEI; 2018-01-08 - 2018-01-12.
 • Midthassel, Unni Vere (2018). Sterke skoleledere stopper mobbing. Høgskolen i Volda; 2018-04-19.
 • Midthassel, Unni Vere; Folkvord, Kåre Andreas (2018). Rolleavklaring i partnerskap. Høgskolen på Vestlandet; 2018-08-11 - 2018-08-12.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Hvordan kan partnerskap mellom skoler og universitet bidra til utvikling av skolen?.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Lærerutdannere for partnere for skoler - utfordringer og muligheter. NTNU; 2017-04-05 - 2017-04-06.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skoler bør oppmuntres.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Scholars as partners to Schools - Challenges and gains. Experiences from a national strategy in Norway. ICSEI; 2017-01-07 - 2017-01-11.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). University-school partnership as arrangements in policy implementation.
 • Midthassel, Unni Vere (2016). Academics from teacher education as external agents. Professor Andy Hargreaves, Lynn School of Education, BC; 2016-04-13.
 • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere (2015). Klasseledelse i Ungdomstrinnsatsingen. Utdanningsdirektoratet;
 • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere (2015). Klasseledelse i Ungdomstrinnsatsingen. Utdanningsdirektoratet;
 • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere (2015). Klasseledelse i ungdomstrinnsatsingen. Utdanningsdirektoratet;
 • Midthassel, Unni Vere (2014). Klasseledelse i Ungdomstrinnsatstingen. Utdanningsdirektoratet; 2014-09-10 - 2014-09-11.
 • Midthassel, Unni Vere (2014). Læringsmiljø og klasseledelse. 2014-09-08.
 • Midthassel, Unni Vere (2014). Organisasjonslæring i skole og barnehage og PPTs rolle som veileder. PPT Sunndal; 2014-05-08 - 2014-05-09.
 • Midthassel, Unni Vere (2014). Tidlig innsats - hva gjør Læringsmiljøsenteret. Tromøs kommune; 2014-10-30 - 2014-10-31.
 • Midthassel, Unni Vere (2013). Skolene må gjøre jobben. Svar til Jostein Alberti-Espenes.
 • Midthassel, Unni Vere (2013). Skoleutvikling, klasseledelse og elevers mestring. 2013-10-16.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod (2013). Mobbebegrepet er viktig.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere (2012). Mobbedebatt på farlig sidespor.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere (2012). Mobbedebatten på farlig sidespor.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Anti-bullying work in Norway - National strategies and local challenges. Kunnskapsdepartementet; 2012-05-04 - 2012-05-31.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Etter prosjektperioden - sikring av en systemrettet videreføring. Senter for atferdsforskning; 2012-02-07.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Hva vet vi i dag om læringsmiljøets betydning for læring og læringsutbytte?. Nasjonalt senter for kunst og kultur; 2012-11-06 - 2012-11-07.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Klasseledelse. Utdanningsdirektoratet; 2012-11-12 - 2012-11-13.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Klasseledelse i ungdomstrinnssatsingen. NTNU; 2012-11-19.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Klasseledelse som fremmer positiv atferd i et aktivt læringsmiljø. Hva forutsetter det fra skoleleder og skoleeier?. Kommunenes Sentralforbund; 2012-10-18 - 2013-07-19.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Kollegalæring i lærende team. Åkrahamn videregående skole; 2012-08-07.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Kva kjenneteiknar godt førebyggjande arbeid på skulen?. Fylkesmannen i Rogaland; 2012-01-11 - 2012-01-12.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Norwegian anti-bullying work on a national and local level. Senter for atferdsforskning; 2012-09-21.
 • Midthassel, Unni Vere (2012). Skolen som læringsarena. Gloppen kommune; 2012-04-19 - 2012-04-20.
 • Midthassel, Unni Vere (2011). Aktuell forskning om læringsmiljøets betydning. Utdanningsdirektoratet; 2011-08-18.
 • Midthassel, Unni Vere (2011). Inkluderende læringsmiljøer i lys av § 9A - en utfordring for hele organisasjonen. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane; 2011-03-09.
 • Midthassel, Unni Vere (2011). Trygt og mobbefritt læringsmiljø- en utfordring for hele organisasjonen. Voss kommune; 2011-06-01.
 • Midthassel, Unni Vere (2010). Den inkluderende skole - en realiserbar visjon?. 2010-11-04 - 2010-11-05.
 • Midthassel, Unni Vere (2010). Hvordan realisere en inkluderende skole?. Madlavoll skole; 2010-11-19.
 • Midthassel, Unni Vere (2010). Håndbok i klasseledelse. Aukra kommune; 2010-08-18.
 • Midthassel, Unni Vere (2010). Håndboka er ferdig - hva nå?. Nesset kommune; 2010-08-17.
 • Midthassel, Unni Vere (2010). Nedlegging av skoler. [Radio]; 2010-10-12.
 • Midthassel, Unni Vere (2010). The Norwegian violence prevention and cooperation within the school Die Norwegische Gewaltpräventionsstratetge, erfahrungen zur Kooperation innerhalb der Schulen. 2010-11-26.
 • Midthassel, Unni Vere (2009). Implementering og spredning av prosjekterfaringer. 2009-11-18 - 2009-11-19.
 • Midthassel, Unni Vere (2009). -Midtlyng kan ikke ha forstått oppbyggingen. [Avis]; 2009-08-31.
 • Midthassel, Unni Vere (2009). Skolene gir blaffen i mobbing. [Avis]; 2009-04-13.
 • Midthassel, Unni Vere (2009). Vi er verken sett, hørt eller omtalt. [Avis]; 2009-08-20.
 • Idsøe, Thormod; Hagtvet, Knut A.; Bru, Edvin; Midthassel, Unni Vere; Knardahl, Stein (2008). Investigation of work behaviour change among School Psychology Counselors. 2008-08-14 - 2008-08-17.
 • Midthassel, Unni Vere (2008). Håndboka er ferdig - hva nå?. Time kommune; 2008-11-10.
 • Midthassel, Unni Vere (2008). Kampanjer bekymrer. [Avis]; 2008-02-08.
 • Midthassel, Unni Vere (2008). Ledelse for utvikling og resultatoppnåelse. Senter for atferdsforskning og Lesesenteret; 2008-11-20.
 • Midthassel, Unni Vere (2008). Læring i kollegafellesskapet. Universitetet i Stavanger; 2008-11-26.
 • Midthassel, Unni Vere (2008). Mobbing i barnehagen - finnes det?. Overhalla kommune; 2008-03-11.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere; Westergård, Elsa (2007). Veiledning i Respekt - introduksjon. 2007-04-18 - 2007-04-19.
 • Midthassel, Unni Vere (2007). Kampanje mot mobbing virkar. [Avis]; 2007-01-08.
 • Midthassel, Unni Vere (2007). Læreren som leder og lærerens læring. 2007-02-13.
 • Midthassel, Unni Vere (2007). Mobbing. Overhalla kommune; 2007-08-15.
 • Midthassel, Unni Vere (2007). Nulltoleranse mot mobbing. [Avis]; 2007-01-09.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Den tydelege vaksne. 2006-11-10.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Den tydelege vaksne. 2006-08-15.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Forankring av Zero-programmet. 2006-05-11.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Handlingsplan og systematisk arbeid mot mobbing. 2006-08-30.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Implementering i Zero. 2006-03-28 - 2006-03-29.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Implementering og videreføring. 2006-08-28 - 2006-08-29.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Kollegaveiledning. 2006-10-26 - 2006-10-27.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Kollegaveiledning. 2006-10-19 - 2006-10-20.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Lederens rolle i skole utvikling. 2006-12-13.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Looking at the Norwegian work on bullying: identifying opportunities, challenges and results. 2006-06-07.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). Oppfølgingsstudien i Zero. 2006-11-07 - 2006-11-08.
 • Midthassel, Unni Vere (2006). The Norwegian Manifesto against bullying: opportunities, challenges and results on a national and school level. 2006-05-25 - 2006-05-26.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling (2006). Zero - a Norwegian anti-bullying programme. 2006-11-29 - 2006-11-30.
 • Roland, Erling; Midthassel, Unni Vere (2006). Zero - Når vil mobbingen ta slutt?. [Radio]; 2006-09-30.
 • Størksen, Svein; Midthassel, Unni Vere (2006). The Connect programme. 2006-05-24 - 2006-05-25.
 • Størksen, Svein; Midthassel, Unni Vere (2006). The Zero programme. 2006-05-24 - 2006-05-25.
 • Thuen, Elin; Midthassel, Unni Vere (2006). Mobbing. 2006-08-16.
 • Thuen, Elin; Midthassel, Unni Vere (2006). Om mobbing. 2006-08-16.
 • Midthassel, Unni Vere (2005). Kan programbasert arbeid mot mobbing bidra til bedre lærings- og oppvekstmiljø?. 2005-06-06 - 2005-06-07.
 • Midthassel, Unni Vere (2003). Bullying in Nordic Schools. 2003-09-24 - 2003-09-25.
 • Midthassel, Unni Vere (2003). Skoleutvikling i Norge de siste 30 år. Fokus på sentrale og lokale utfordringer forbundet med intensjonen om å utvikle en inkluderende skole.
 • Midthassel, Unni Vere (2002). Det er nå Samtak egentlig begynner.
 • Midthassel, Unni Vere (2002). Fase III i Samtak, sett i lys av de tidligere fasene.
 • Midthassel, Unni Vere (2002). Hvordan kan rektor fremme utviklingsarbeid?.
 • Midthassel, Unni Vere (2002). Skoleutvikling, med fokus på lærerinvolvering.
 • Munthe, Elaine; Midthassel, Unni Vere (2002). Peer Learning Groups for Teachers: A Norwegian Innovation.
 • Bjørnsen, Gaute; Fandrem, Hildegunn; Midthassel, Unni Vere (2001). Skolenes ressursteam.
 • Midthassel, Unni Vere (2000). Lokalt utviklingsarbeid i Samtak.
 • Midthassel, Unni Vere; Fandrem, Hildegunn (2000). Systemperspektivet i Samtak - hva betyr det for lærerens arbeid?.
 • Midthassel, Unni Vere (1999). Creating a Shared Meaning of Classroom Management among Staff: Experiences from a Norwegian Case Study.
 • Midthassel, Unni Vere (1999). System og systemrettet arbeid.
 • Midthassel, Unni Vere; Midthassel, Unni Vere; Indrebø, Astri Müller (1999). Systemrettet arbeid i skolen og PP-tjenestens rolle i dette arbeidet.
 • Midthassel, Unni Vere (1998). Der Umgang mit Sonderp@ædagogischem F@ørderbedarf, Einige Beispiele aus Norwegen.
 • Midthassel, Unni Vere (1998). Perspektiver på skolen som organisasjon.
 • Midthassel, Unni Vere (1998). P@ædagogische Anmerkungen zum Thema Kooperation zwischen Sonderschullehrern und Lehrern der Allgemeinen Schule.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Lærere om skolestart i videregående skole. Læringsmiljøsenteret, UiS. Stavanger.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Åtte utfordringer med kollegasamarbeid. Læringsmiljøsenteret, UiS. Stavanger.