Et profilbilde

Ekstern
Elin Marie Thuen { "honorific-suffix": "Ekstern", "fn": "Elin Marie Thuen", "tel": "Telefon: 51832924", "email": "elin.thuen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG R-424
Merknader Prodekan for forskning, Humanistisk fakultet

Forskningsområder

Læringsmiljøets betydning for elevenes atferd og mentale helse, særlig rettet inn mot ungdomsskolen. Motivasjon og læring, med særlig vekt på et autonomistøttende miljø. Stress og mestring blant elever

Utvalgte publikasjoner

Thuen, E & Bru, E. (2000): Learning environment, meaningfulness of schoolwork and on-task-orientation among Norwegian 9th grade students. School Psychology International, Vol. 21 (4), 393-413

 

Thuen, E. & Bru, E (2000): Skolemiljø for en meningsfylt ungdomsskole. I Gunnar Grepperud (red): Tre års kjedsomhet? Om å være elev i ungdomsskolen. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Thuen, E & Bru, E. (2004) : Coping styles and emotional and behavioural problems among 9th grade students.  Scandinavian Journal of Educational Research, 48, 493-510.

 

Thuen, E & Bru, E, Ogden, T (2007): Coping Styles, Learning Environment, and Emotional and Behavioural. Scandinavian Journal of Educational Research, Vol 51 (4), 347-368.

 

Thuen, E. & Bru, E. (2009) Are Changes in Students? Perceptions of the Learning Environment related to changes in Emotional and Behavioural Problems?  School Psychology International.

 

Munthe, E. & Thuen, E. (2009) Junior High School Teachers? judgments of Pupils? Problems. Teachers and teaching: Theory and practice, 15, 5.

 

Bru, E., Stornes, T. , Munthe, E. & Thuen, E. (accepted). Pupils Perceptions of Teacher Support across the School Years and the Transition from Primary to Secondary School

 

Thuen, E & Munthe, E. (revised). Autonomy Support and Autonomy-Supportive

Instructional behaviours

 

Thuen, E. (2008). Læringsmiljø for elever med lese- og skrivevansker, i F.E. Tønnessen, E. Bru & E. Heiervang (red), Lesevansker og livsvansker ? om dysleksi og psykisk helse. Stavanger: Hertervik akedem

 

Thuen, E. (2010). Learning environment, coping and emotinal and behavioural problems.   VDM Verlag

 

Thuen, E. (submitted) Et autonomistøttende læringsmiljø.

 

 

Pågående forskning

2000 - 2002:  Prosjektleder for  longitudinelt forskningsprosjekt i ungdomsskole, TUS-modellen- et læringsmiljøprosjekt med fokus på å øke elevenes innflytelse over skolearbeidet.

 

2005 ? 2008: Deltaker i forskningsprosjektet ?Milisa? - Miljø for læring i skole for alle  (ekstern finansiering NFR). Et multimetodisk longitudinelt forskningsprosjekt med fokus på å øke lærernes kompetanse i å undervise og lede elevenes arbeid.

 

2007 -2009: Prosjektleder for forsknings- og formidlingsprosjekt i videregående skole,

? Prosjekt Lærelyst?. Et pilotprosjekt som tar sikte på å øke lærernes kompetanse i å utvikle et positivt læringsmiljø for elevene.

 

Pågående forskning: Publisering på grunnlag av data fra Milisa og Prosjekt Lærelyst, med fokus på betydningen av autonomistøttende læreratferd.

 

Arbeidserfaring

Tidsrom

Arbeidssted

Stilling

2008

Universitetet i Stavanger, Humanistisk fakultet

Prodekan for forskning

1997- dd

Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning

Høgskolelektor i pedagogikk

Førsteamanuensis fra 01.03.06

1977- 1988

Lyshovden skole, Bergen

Fana skoledaghjem, Bergen

Tøndergård skole, Molde

Møllehagen skole, Stavanger

Dysjaland skole, Sola

Adjunkt

1988-1993

Grannes skole, Sola

Undervisningsinspektør

1993-1997

Kommunal voksenopplæring, Sola

Spesialpedagog

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Thuen, Elin (2007). Learning environment, students' coping styles and emotional and behavioural problems. A study of Norwegian secondary school students. Dissertation for the degree doctor philosophiae (dr.philos.). Universitetet i Bergen. ISBN 9788230803479. 218 s.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2002). Evaluering av Gjesdalprosjektet Positivt Fokus, POFO: Har POFO satt spor på skolene?. Gjesdal kommune. 13 s.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2002). Tananger ungdomsskole. TUS-modellen - et pedagogisk forsøk. Blir det en bedre skole av dette, da?. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2002). Tananger ungdomsskole. TUS-modellen- elever og lærere. En sammenligning av resultater fra spørreundersøkelsene i 2000, 2001 og 2002. Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Bjørnsen, Gaute; Jåvold, Ellen; Knudsmoen, Hege; Thuen, Elin; Midthassel, Unni Vere; Solheim, Ragnar Gees (2002). Om Samtak - for ein betre skole Nyhetsbrevet "Om Samtak". Senter for atferdsforskning. 4 s.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (1999). Læringsmiljø og konsentrasjon blant elever i 6. og 9. klasse. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger olwork. Finally, results indicate that the re may be room for improvement, especially concerning teachers' emoti onal support of students, stu. ISBN 82-7578-004-7. 32 s.
 • Thuen, Elin (red.) (1998). Violence in schools: awareness-raising, prevention, penaltise, 3 case studies (konferanserapport). Utgitt i forbindelse med symposium.
 • Thuen, Elin (1997). Karakterpress og helse. En studie om sammenhenger mellom karakterpress og helse blant elever i videregående skole. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.
 • Thuen, Elin Marie (2016). Her er læreren regjeringen ikke vil ha. Utdanning, nr 14/2016. [Fagblad]; 2016-09-09.
 • Thuen, Elin Marie (2016). Presentasjon av "Lesson Study i en norsk kontekst". Universitetet i Stavanger ved Biblioteket; 2016-09-28.
 • Thuen, Elin Marie; Munthe, Elaine (2016). Lærerutdanningen ved UiS 2005-2016 Fra allmennlærer til grunnskolelærer til master for grunnskolelærere.
 • Thuen, Elin Marie (2014). 1-7 er taperen?. Stavanger. [Avis]; 2014-03-10.
 • Thuen, Elin Marie (2014). De svakeste blir hardest rammet. Stavanger. [Avis]; 2014-04-28.
 • Thuen, Elin Marie (2014). Er ikke læreryrket attraktivt?. Stavanger. [TV]; 2014-09-04.
 • Thuen, Elin Marie (2014). Frarall viser at læreren er attraktiv.
 • Thuen, Elin Marie (2014). Færre vil bli lærere. Stavanger. [Radio]; 2014-09-01.
 • Thuen, Elin Marie (2013). Er NHO forvirret?.
 • Thuen, Elin Marie (2013). Nyutdannete lærere slutter i yrket. Nettavisa Ullandhaug. [TV]; 2013-03-04.
 • Thuen, Elin Marie (2013). Slår inn åpne dører. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-02-28.
 • Thuen, Elin Marie (2013). UiS tilbyr lærere nye mastergrader. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-02-07.
 • Bru, Lars Edvin; Stornes, Tor; Munthe, Elaine; Thuen, Elin Marie (2011). Students’ Perceptions of Teacher Support across the School Years. European Society of Developmental Psychology; 2011-08-23 - 2011-08-27.
 • Thuen, Elin (2010). Engaging education: developing emotional literacy, equity and co-education.
 • Thuen, Elin (2010). Hva fremmer og hemmer motivasjon i skolen?. Gand videregående skole; 2010-04-24.
 • Thuen, Elin (2010). Læringsmiljø, stress og mestring. Høgskolen Stord Haugesund; 2010-10-22 - 2010-10-23.
 • Thuen, Elin (2010). Stress og mestring blant elever. Psykisk helse i skolen; 2010-09-25.
 • Thuen, Elin (2009). Motivasjon - hva hemmer og fremmer motivasjon?. Gand videregående skole; 2009-04-20.
 • Thuen, Elin (2009). Stress og mestring hos elever. Psykisk helse i skolen Psykisk helsepedagogikk; 2009-09-12.
 • Munthe, Elaine; Thuen, Elin (2007). Norwegian junior high school teachers' judgments of problems among students. 2007-04-09 - 2007-04-13.
 • Thuen, Elin (2007). 1 av 3 elever får for lite støtte. [Avis]; 2007-06-14.
 • Thuen, Elin (2007). Are changes in students' perceptions of the learning environment related to changes in emotional and behavioural problems. 2007-08-28 - 2007-09-01.
 • Thuen, Elin (2007). Behandlar elevane ulikt. [Avis]; 2007-06-19.
 • Thuen, Elin (2007). Behandlar elevane ulikt. [Avis]; 2007-06-19.
 • Thuen, Elin (2007). Behandlar elevane ulikt Elevane opplever vidt forskjellig læringsmiljø i ein og samme klasse. [Avis]; 2007-07-19.
 • Thuen, Elin (2007). Handlingsplan mot mobbing/Zero. Overhalla kommune; 2007-10-02.
 • Thuen, Elin (2007). Hva er god læring?.
 • Thuen, Elin (2007). Hvordan løse mobbesaker/Zero. Overhalla kommune; 2007-11-06.
 • Thuen, Elin (2007). Implementering av Zero-prosjektet. Stavanger kommune; 2007-04-25.
 • Thuen, Elin (2007). Kvar tredje elev saknar støtte. [Avis]; 2007-06-25.
 • Thuen, Elin (2007). Lærarar behandlar elevane ulikt. [Avis]; 2007-06-01.
 • Thuen, Elin (2007). Lærarar behandlar elevar ulikt. [Avis]; 2007-06-20.
 • Thuen, Elin (2007). Lærere behandler elever ulikt. [Radio]; 2007-06-14.
 • Thuen, Elin (2007). Lærere behandler elever ulikt. [Radio]; 2007-06-13.
 • Thuen, Elin (2007). Lærere gir lite støtte. [Avis]; 2007-06-15.
 • Thuen, Elin (2007). Læringsmiljø, mestring og sosiale og emosjonelle vansker. Folkeuniversitetet i Haugesund; 2007-11-30 - 2007-12-01.
 • Thuen, Elin (2007). Saknar støtte frå lærar. [Avis]; 2007-06-01.
 • Thuen, Elin (2007). Teoritung ungdomsskole. [Avis]; 2007-03-28.
 • Thuen, Elin (2007). Veien videre/Zero. Stavanger kommune; 2007-09-15.
 • Thuen, Elin; Munthe, Elaine (2007). Ungdomsskolelæreres vurdering av elevproblemer ved overgangen til ungdomsskolen. 2007-11-20 - 2007-11-21.
 • Bru, Edvin; Thuen, Elin (2006). Elever mener skolen er meningsløs. [Avis]; 2006-06-16.
 • Thuen, Elin (2006). Begynner det gode klassemiljøet hjemme?. Bogafjell skole; 2006-11-23.
 • Thuen, Elin (2006). Elevene savner mening med skolen. [Radio]; 2006-06-16.
 • Thuen, Elin (2006). Forankring av Zero programmet. 2006-06-14.
 • Thuen, Elin (2006). Handlingsplan og systematisk arbeid mot mobbing. 2006-09-27.
 • Thuen, Elin (2006). Hovedprinsippene i Zero. 2006-05-30.
 • Thuen, Elin (2006). Hva trenger tenåringer?. Klepp ungdomsskole; 2006-04-05.
 • Thuen, Elin (2006). Implementering i Zero. 2006-05-11.
 • Thuen, Elin (2006). Implementering i Zero. 2006-05-30.
 • Thuen, Elin (2006). Implementering og videreføring. 2006-09-28.
 • Thuen, Elin (2006). Implementering og videreføring. 2006-09-20.
 • Thuen, Elin (2006). Lite meningsfull skole. [Radio]; 2006-06-20.
 • Thuen, Elin (2006). Problemløsning knyttet til mobbing. 2006-11-29.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Elevene mener skolen er meningsløs. [Avis]; 2006-06-16.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Elevene sliter. [Avis]; 2006-06-16.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Finner ungdomsskolen meningsløs. [Avis]; 2006-06-08.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Saknar mening med skolen. [Avis]; 2006-06-15.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Saknar mening med skolen. [Avis]; 2006-06-15.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Skolen er meningsløs. [Avis]; 2006-06-16.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Skolen er meningsløs, synes en av fire ungdomsskoleelever. [Avis]; 2006-06-14.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Uten mening, sier hver fjerde elev. [Avis]; 2006-06-06.
 • Thuen, Elin; Midthassel, Unni Vere (2006). Mobbing. 2006-08-16.
 • Thuen, Elin; Midthassel, Unni Vere (2006). Om mobbing. 2006-08-16.
 • Thuen, Elin (2005). Learning environment factors, students' coping styles and emotional and behavioural problems - how are the relations between these?. 2005-08-23 - 2005-08-27.
 • Thuen, Elin (2005). To what degree are associations between perceived learning environment and emotional and behavioural problems influenced by students'coping styles?. 2005-03-10 - 2005-03-12.
 • Munthe, Elaine; Thuen, Elin (2002). Som prinsessen, så også læreren.
 • Munthe, Elaine; Thuen, Elin (2002). Som prinsessen, så også læreren.
 • Thuen, Elin (2002). A school for the future?. 2002-05-30 - 2002-06-01.
 • Thuen, Elin (2001). Belønning eller straff?.
 • Thuen, Elin (2001). Learning environment, meaningfulness of schoolwork and on-task-orientation among Norwegian 9th gradere students. 2001-09-05 - 2001-09-08.
 • Bru, Edvin; Thuen, Elin (1999). Skolemiljø og konsentrasjon.
 • Thuen, Elin (1999). Grade pressure and mental and psychosomatic health among 11th and 12th grade students.
 • Thuen, Elin (1998). Prosjekt Møre og Romsdal. Senter for atferdsforknings kompetansehevingsarbeid i Møre og Romsdal i perioden 1993 til 1997/98.
 • Thuen, Elin (2002). Eleven som ressurs.