Et profilbilde

Universitetslektor
Evelyn Sandøy Ottesen { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Evelyn Sandøy Ottesen", "tel": "Telefon: 51834246", "email": "evelyn.s.ottesen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-210

Forskningsområder

PraksisVel Project Description: Innovation and Service Development through evolving Forms of Collaboration.

Sub-project:

Research in Social Work - the importance of research for professional development and improving services.

Period 2013-2017.

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Ottesen, Evelyn Sandøy; Ellingsen, Ingunn T (2014). Tilsyn i fosterhjem - tilsynspersonens oppgave og etydning for barnevernsfaglig arbeid. I: Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02352-6. s. 158-180.
  • Ottesen, Evelyn Sandøy (2013). Vitskap og kunnskap i profesjonsutdanningane: Essaysamling frå kurs i vitskapsteori og kunnskapsforståing ved Høgskolen Stord/ haugesund H-2011/v-2012 Hvordan øke samspillet mellom utdanning og yrkesfelt?. Høgskolen Stord/ Haugesund. 323 s.
  • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth; Handeland, Wenche K; Svendsen, Thomas Solgård (2015). Developing Research Mindedness.Partnership between education and practice during placements in Bachelor Education. European Association of Schools of Social Work; 2015-06-29 - 2015-07-02.
  • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth (2014). Research in Social Work - The importance of Research for Professional development and improving services. The Silberman School of Social Work at Hunter College.; 2014-06-09 - 2014-06-11.
  • Ottesen, Evelyn Sandøy; Kroken, Kim Iren; Willumsen, Elisabeth (2014). Kunnskapsbasert profesjonsutvikling. Universitetet i Agder - PraksisVel; 2014-05-21 - 2014-05-22.
  • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth (2012). The development of Researching Social Workers during Bachelor Education. Universitetet i Helsinki; 2012-05-30 - 2012-05-31.