Et profilbilde

Professor emeritus
Febe Friberg { "honorific-suffix": "Professor emeritus", "fn": "Febe Friberg", "tel": "Telefon: 51834251", "email": "febe.friberg@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Det helsevitenskapelige fakultet
Rom KA A-254

Forskningen har varit främst varit inriktad mot lärande, kommunikation och möjliggörande av lärande i olika vårdkontexter med speciellt fokus på gastrointestinal palliativ cancervård utifrån livsvärldsfenomenologisk och fältforskningstradition. Patienter men också professionella har studerats.

Forskningsområder

 

Utvalgte publikasjoner

Senaste publikationer

 

Öhlén, J.,Carlsson, G., Jepsen, A., Lindberg, I., Söderberg, I., & Friberg, F . (2015). Enabling sense-making for patients receiving outpatient palliative treatment:  A participatory action research driven model for person-centred communication. Palliative and Supportive Care. doi:10.1017/S1478951515000814

 

Haraldseid,  C .,Friberg, F., & Aase, K.  (2015). Nursing students' perceptions of factors influencing their learning environment in a clinical skills laboratory.  Nurse Education Today. Apr 8. pii: S0260-6917(15)00132-X. doi: 10.1016/j.nedt.2015.03.015

 

Leksell, J., Berglund, M., Koinberg, I., & Friberg, F., (2015). The growing research field of patient education and learning: the significance of a Nordic network. Nordic Journal of Nursing Research, 35(2), 67-70.

 

Oresland, S., Ohlén, J., Friberg, F., & Määttä, S.(2015). Disclosing discourses:biomedical and

hospitality discourses in patient education materials. Nursing Inquiry. DOI:.Apr 6. doi: 10.1111/nin.12097. [Epub ahead of print]

 

Furskog Risa, C., Friberg, F., & Lidén, E.  (2015). Norwegian midwives´ perspectives on the provision of antenatal diabetes care in an outpatient setting: A qualitative study. Women and Birth. Doi.org/.1016/j.wombi.2015.01.013

 

Roysland, I., & Friberg, F. (2015). Unexplained Chest Pain and Physical Activity ? Balancing Between Existential Uncertainty and Existential Certainty. Qualitative Health Research. 25(6). DOI:10.1177/1049732315570129.

 

Bergh, A-L., Johansson, I., Karlsson, J. & Friberg, F. (2015). Nurses? Patient Education Questionnaire ? development and validation process.  Journal of Research in Nursing, 20(3), 181-200.

Bergh, A-L., Friberg, F., Persson, E. & Dahlborg Lyckhage. (2014). Perpetuating 'New Public Management' at the expense of nurses' patient education: a discourse analysis. Nursing Inquiry,  28 (3), 523-36.

 

Kristoffersen, M. & Friberg, F. (2014). Self-realization- as a powerful source of morals for the nursing discipline:- an exploration based on the theory of Charles Taylor. Nursing Ethics. 20. Doi:10.1177/09699733014543967

 

Karlsson, M., Friberg, F., Wallengren Gustafsson, C., & Öhlén, J. (2014). Meanings of existential uncertainty and certainty for people diagnosed with cancer and receiving palliative treatment: a life ?world phenomenological study. BMC Palliative Care. 13(28). http://www.biomedcentral.com/1472-684x/13/28

 

Friberg, F., Håkansson, C., Liden, E., & Ohlen, J. (2014). Communicating bodily changes: Physicians? ways of enabling patient understanding in gastrointestinal cancer consultations. Palliative and Supportive Care.doi:10.1017/S14789512514000352 .

 

Pågående forskning

Pågående forskning  är PINCORE-projektet,  utveckling och testning av personcentrerad information och kommunikation  i form av bl.a. personcentrerade informationsmaterial i samband med kolorektal cancerkirurgi (multicenterstudie, komplex intervention) inom ramen för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, Sverige.

Arbeidserfaring

Leg. sjuksköterska, specialistutbildad i intensivvård, fil. dr i vårdpedagogik, Göteborgs universitet och professor i sykepleievitenskap, universitetet i Stavanger

Arbetat med undervisning och handledning i sjuksköterskeutbildning på grund och avancerad nivå sedan 25 år tillbaka, vid Högskolan i Borås samt Göteborgs universitet, Sverige. På forskarutbildningsnivå har arbetet bestått i handledning (hvuvudhandledare fram till disputation för 3 doktorander, bihandledare för 2 doktorander,  huvudhandledare för 3 pågående doktorander), undervisning samt kursutveckling inom vårdvetenskap.  Jag har också varit studierektor för forskarutbildning i vårdvetenskap vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Sverige.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Friberg, Febe; Öhlén, Joakim (2014). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt, 2 uppl. Studentlitteratur AB. ISBN 9789144083537. 632 s.
 • Edberg, Anna-Karin; Ehrenberg, Anna; Friberg, Febe; Wallin, Lars; Wijk, Helle (2013). Omvårdnad på avancerad nivå: - kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden (bok + digital produkt). Studentlitteratur AB. ISBN 9789144071459. 264 s.
 • Friberg, Febe (2012). Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Studentlitteratur AB. ISBN 978-91-44-07323-1. 181 s.
 • Pilhammar, Ewa; Bergh, Madeleine; Carlson, Elisabeth; Friberg, Febe (2012). Pedagogik inom vård och handledning. Studentlitteratur AB. ISBN 978-91-44-07554-9. 172 s.
 • Friberg, Febe; Öhlén, Joakim (2009). Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt. Studentlitteratur AB. ISBN 978-91-44-05873-3. 467 s.
 • Friberg, Febe; Carlsson, Eva; Pettersson, Monica; Sawatzky, Richard; Smith, Frida; Håkanson, Cecilia; Kenne Sarenmalm, Elisabeth; Öhlen, Joakim (2017). Process of a complex intervention about person-centered information and communication to enhance patient preparedness for and recovery from cancer surgery: health professionals reflective experiences. The Global Qualitative research conference; 2017-05-08 - 2017-05-09.
 • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe (2017). Strong evaluations – relevant or not as grounds for remaining in the nursing profession?. Int Care ethics observatory & Centre biomedical ethics & law; 2017-09-15 - 2017-09-16.
 • Carlsson, Eva; Pettersson, Monica; Sawatzky, Richard; Smith, Frida; Håkanson, Cecilia; Friberg, Febe (2016). Development and validation of the preparedness for colorectal cancer surgery questionnaire. PCSQ-pre 24.. International Society of Quality of Life research; 2016-10-19 - 2016-10-22.
 • Carlsson, Eva; Pettersson, Monica; Sawatzky, Richard; Smith, Frida; Öhlen, Joakim; Friberg, Febe (2016). Development and validation of the preparedness for colorectal cancer surgery questionnaire. PCSQ-pre 24. International Society of Quality of Life research ( ISOQoL; 2016-10-19 - 2016-10-22.
 • Friberg, Febe; Carlsson, Eva; Pettersson, Monica; Sawatzky, Richard; Smith, Frida; Håkanson, Cecilia; Kenne Sarenmalm, Elisabeth; Öhlen, Joakim (2016). Enabling patient preparedness- an innovative intervention concept for improved recovery following colorectal cancer surgery. 8th International Congress on Innovations in nursing; 2016-11-24 - 2016-11-25.
 • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe (2016). Creational phenomenology; a significant perspective in nursing philosophy?. Ipons, University of Laval og University of Alberta; 2016-08-22 - 2016-08-24.
 • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe (2016). Å fortsette i sykepleien - livsforståelsens betydning. Norsk Sykepleierforbund; 2016-09-27 - 2016-09-28.
 • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe (2015). Considering destructive demands within relationship-based nursing care - relevant or not?. International Philosophy of Nursing Society (IPONS); 2015-08-24 - 2015-08-26.
 • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe; Brinchmann, Berit Støre (2015). Nurses' selfunderstanding can bring light to experiences of moral challenges in everyday nursing care. International Care Ethics (ICE) Observatory,Ethox Foundation; 2015-07-17 - 2015-07-18.
 • Haraldseid, Cecilie; Aase, Karina; Friberg, Febe (2014). Student participation in developing digital tool contents to facilitate clinical skills training. 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Haraldseid, Cecilie; Friberg, Febe; Aase, Karina (2014). Nursing students’ perceptions of factors that influence their learning environment in a clinical skills laboratory. Univeristy of Stirling; 2014-06-24 - 2014-06-26.
 • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe (2014). Leadership - a contributor to meeting the demands of efficiency in nursing practice. The Hacettepe UNiversity, Faculty of Nursing; 2014-10-27 - 2014-10-29.
 • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe (2014). Selvrealisering - en mektig moralsk kilde for profesjonell praksis. Høgskolen i Oslo og Akershus, Senter for profesjonsforskning; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Røysland, Ingrid Ølfarnes; Friberg, Febe; Larsen, Alf Inge; Brinchmann, Berit Støre (2014). Making sense of participating in an exercise training programme for chest pain patients with unexplained chest pain. 2014-09-08 - 2014-09-09.
 • Friberg, Febe; Husebø, Sissel Eikeland (2013). From Phenomenology to Ethnomethodology - with examples from Interaction Analysis (Febe Friberg); Educating for teamwork: Nursing students' coordination in simulated cardiac arrest situations (Sissel Eikeland Husebø). Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag; 2013-04-15.
 • Halvorsen, Anne; Friberg, Febe; McGuirk, James (2013). Mer Forskning til profesjonsfagene.
 • Halvorsen, Anne; McGuirk, James; Friberg, Febe (2013). Mer forskning i profesjonsfagene.
 • Smith, F.; Friberg, Febe; Carlsson, Eva; Forsberg, M; Wallengren, Catarina; Öhlen, Joakim (2013). Evaluation of Patient Education Materials (PEM) for patient with colorectl cancer undergoina elective surgery- a combination of three methods. 2013-05-22 - 2013-05-24.
 • Smith, Fride; Öhlen, Joakim; Carlsson, Eva; Friberg, Febe; Forsberg, Marcus; Kokkinakis, Dimitrios (2013). Ny studie visar hur informasjon til pasienter med kolorektal cancer kan förbättras.