Et profilbilde

Førsteamanuensis
Thomas Laudal { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Thomas Laudal", "tel": "Telefon: 51833722", "email": "thomas.laudal@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Rom EOJ SV-220
Tlf priv/mob 41632313

 

Forskningsområder

 • Institutional analysis of business
 • Interactions between business and politics
 • Reconciling business practices and sustainable development demands
 • Public goods - What is it?

Pågående forskning

Books:

 • Chapter: Patient initiated innovations in hospitals
 • Monograph: On public goods

Projects and papers:

 • Measuring shared values in multinational enterprises (applying a published proposal for an index).
 • Blockchain, transaction costs, and advantages of scale

Arbeidserfaring

1989-1990: Kommunaldepartementet (Kommunalavdelingen)

1991-1993: Næringsdepartementet (Forskningsavdelingen) og utplassert i DG XV i EU-kommisjonen.

1994-1996: Achilles AS, Stavanger

1997-2000: Statskonsult (Avd. for internasjonalisering)

2001-2007: Seniorforsker IRIS

2008-2011: PhD Stipendiat Universitetet i Stavanger / University of Nottingham Business School

2011-2012: Seniorforsker Agderforskninig AS

2012 -   Førsteamanuensis Universitetet i Stavanger

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Laudal, Thomas; Mikkelsen, Aslaug (2016). Strategisk HRM 2. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202522902. 570 s.
 • Carson, Siri Granum; Kosberg, Norunn Merete; Skauge, Tom; Laudal, Thomas (2015). Etikk for beslutningstakere. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-0238330-5. 450 s.
 • Dyrstad, Sindre Mikal; Giske, Rune; Laudal, Thomas (2014). Talenter mot toppen. Et videregående skoletilbud for morgendagens toppidrettsutøvere. Rogaland Idrettskrets / TMT. 33 s.
 • Frick, Jan; Laudal, Thomas; Solheim, Audun M. (2014). ITRACT Pilotsurvey, The use of apps for bus traffic in the Stavanger region. Universitetet i Stavanger. 13 s.
 • Laudal, Thomas; Mikkelsen, Aslaug (2014). HMS, etikk og internasjonale perspektiver. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-45142-4. 637 s.
 • Laudal, Thomas; Mikkelsen, Aslaug (2014). Strategiskt HRM, bind 01. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978820239478-3. 343 s.
 • Mikkelsen, Aslaug; Laudal, Thomas (2014). Strategisk HRM 2. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202451424. 640 s.
 • Laudal, Thomas (2011). Determinants and Impacts of Corporate Social Responsibility: A Market Centric Approach. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-446-9. 289 s.
 • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl; Laudal, Thomas (2009). Conceptions of Corporate Social Responsibility. Case: The Clothing Business. International Research Institute of Stavanger. 367 s.
 • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Laudal, Thomas; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl (2009). Conceptions of Corporate Social Responsibility Case: The Clothing Business. International Research Institute of Stavanger. 388 s.
 • Blomgren, Atle; Laudal, Thomas (2007). Evaluering av resultatenhetsmodellen i Time kommune. International Research Institute of Stavanger. 71 s.
 • Ståle, Opedal; Stigen, Inger Marie; Laudal, Thomas; Tovsen, Marit (2003). Flat struktur – er det veien å gå?. Kommuneforlaget AS. ISBN 9788244610131.
 • Ståle, Opedal; Stigen, Inger Marie; Laudal, Thomas (2002). Flat struktur og resultatenheter. Utfordringer og strategier for kommunal ledelse. NIBR-rapport 2002:21. Norsk institutt for by- og regionforskning. ISBN 82-7071-393-7.
 • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Laudal, Thomas (2018). Empowering the users - Implications of digitization for innovation and entrepreneurship in healthcare. 2018-02-06 - 2018-02-09.
 • Laudal, Thomas (2018). Patient initiated innovations as drivers for change in hospital. 2018-03-01.
 • Frick, Jan; Laudal, Thomas (2017). Blended learning meeting the demands of increasing student diversity. University of Central Florida; 2017-06-01 - 2017-06-02.
 • Laudal, Thomas; Iakovleva, Tatiana A; Dent, John; Williams, Michael D; Kumar, Raj (2017). HOW CAN PATIENT INITIATED INNOVATIONS, TRIGGERED BY THE DISSEMINATION OF ELECTRONIC HEALTH RECORDS, CONTRIBUTE TO HOSPITAL PERFORMANCE?. ISPIM; 2017-06-19 - 2017-06-21.
 • Frick, Jan; Laudal, Thomas (2016). Blended learning in a transnational approach. NTNU; 2016-06-17 - 2016-06-22.
 • Laudal, Thomas (2015). Coping with increasing entropy and a lot of social constructs. 2015-08-16 - 2015-12-31.
 • Bjaalid, Gunhild; Laudal, Thomas (2013). The use of hairy goals in the hospital sector. UIB; 2013-11-28 - 2013-11-29.
 • Laudal, Thomas (2010). CSR: A joint responsibility of firms and governments for a corporate impact. NTNU; 2010-12-01 - 2010-12-02.
 • Laudal, Thomas (2010). Faglig sneverhet.
 • Laudal, Thomas (2010). Klesbransjen: Kyniske profittjegere eller allierte i miljøpolitikken?. Norges Forskningsråd; 2010-09-28.
 • Laudal, Thomas (2010). Rising Externality Costs, A Driver of CSR? Case: EU legislation on Electric and Electronic Equipment(EEE). Sant’Anna School of Advanced Studies; 2010-04-29.
 • Laudal, Thomas (2010). Snevert om plastgjenvinning.
 • Laudal, Thomas (2009). Determinants of a strong CSR Impact. Case: Multinational European Clothing Retail. University of Vasa; 2009-09-07 - 2009-09-09.
 • Laudal, Thomas (2008). Putting Drivers and Barriers of Corporate Social Responsibility into Context. European Academy of Business in Society; 2008-09-10 - 2008-09-12.
 • Laudal, Thomas (2007). Determining the CSR potential Case: The Norwegian Clothing Business. ISIAM; 2007-04-09 - 2007-04-10.
 • Laudal, Thomas (2005). Implications of Decentralized and Flexible Public Entities. Norsk Statsvitenskapelig Forening; 2005-01-05 - 2005-01-07.
 • Laudal, Thomas (2004). The Making of a Horizontal EU Policy on Services of General Interest. EGPA; 2004-09-01 - 2004-09-04.
 • Laudal, Thomas (2002). Regional representasjon i EU og situasjonen for Norge. NOPSA; 2002-08-15 - 2002-08-17.
 • Laudal, Thomas (1998). Forvaltningens internasjonalisering: Er UD's rolle under press?.