Et profilbilde

Professor emeritus
Elin Dysvik { "honorific-suffix": "Professor emeritus", "fn": "Elin Dysvik", "tel": "Telefon: 51834197", "email": "elin.dysvik@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Det helsevitenskapelige fakultet
Rom KA A-110

Elin Dysvik is Professor emerita in Nursing Science at the Faculty of Health Sciences, University of Stavanger and has a specialisation in anaesthesia and operating room nursing. Her previous research interests are related to support groups based on CBT for people suffering from chronic pain (quantitative and qualitative approach) and support groups for people suffering from loss by death (qualitative approach). Ongoing research project deal with health services to people suffering from chronic pain and obese people. She  has worked actively for establishing a Master program in anaesthesia, intensive and operating room nursing, and has been the leader from the start in 2014-2017. She has been a supervisor for PhD students as well as master students. Dysvik is also responsible for a program for colleagues who want to strengthen their competence beyond Master?s degree towards ?Førstelektor?.

Forskningsområder

 

Kronisk smerte, sorg, tap, helse-relatert livskvalitet, terapeutisk skriving, overvekt, anestesisykepleie.

Metodisk kompetase er knyttet til kvantitative og kvalitative tilnærminger samt mixed method design. 

Utvalgte publikasjoner

2013. Gjesdal K. Furnes B. Dysvik E. Patients suffering from chronic neuropatic pain and their experiences with spinal cord stimulation. Pain Management Nursing (accepted).

2013. Dysvik E. Natvig GK. Furnes B. A narrative approach to people experiencing grief caused by chronic pain. Patient Preference and Adherence 7, 751-759.

2012. Røysland I. Furnes B. Dysvik E. 2012. Information needs of patients with unexplained chest pain. International Journal of Nursing Practice (accepted).

2013. Furnes B. Dysvik E. Experiences of memory-writing in bereaved persons dealing with grief caused by loss of a close person. Bereavement Care 32(2):65-73.

2012. Dysvik E. Kvaløy JT. Furnes B. 2012. A mixed-method study exploring suffering and alleviation in participants attending a chronic pain management programme. Journal of Clinical Nursing (accepted 18.01.13), doi:10.1111/jocn.12270.

2012. Dysvik E. Sommerseth R. Jacobsen FF. Å leve et meningsfullt liv med kronisk smerte. En narrativ tilnærming til en case studie. BestPractice 4: 21-23.

2012. Furnes B. Dysvik E. Therapeutic writing and chronic pain: Experiences of therapeutic writing in a cognitive behavioural programme for people with chronic pain. Journal of Clinical Nursing 21, 3372-3381.

2012. Haraldseid C. Dysvik E. Furnes B. 2012. The experience of loss in patients suffering from chronic pain attending a pain management programme. Pain management nursing (published online).

2012. Sommerseth R. Dysvik E. Women and men in mental health care and their perceptions on success and failure in mental health care. Nordic Social Work Research 2(2): 105-117.

2011. Dysvik E. Furnes B. Nursing leadership in a chronic pain management group approach. Journal of Nursing Management 20: 187-195.

2011. Dysvik E. Kvaløy JT. Furnes B. Evaluating physical functioning as part of a Cognitive Behavioural Therapy approach in treatment of people suffering from chronic pain. Journal of Clinical Nursing 22: 806-816.

2011. Dysvik E. Kvaløy JT. Natvig GK. The effectiveness of an improved  multidisciplinary pain management programme: A 6- and 12-Month Follow-up Study. Journal of Advanced Nursing 68(5), 1061-1072.

2011. Kåringen I. Dysvik E. Furnes B. The elderly stroke patient?s long-term adherence to physiotherapy home exercises. Advances in Physiotherapy 13: 145-152.

2011. Dysvik E. Mauland G. Furnes B. Storhaug S. Komplementær og alternativ medisin (KAM) i pasientomsorgen. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, Omsorg 2: 37-42.

2011. Dysvik E. Sommerseth R. Jacobsen FF. Living a meaningful life with chronic pain. A nursing perspective using narrative. International Journal of Nursing Practice 17:36-42.

2011. Furnes B. Dysvik E. Results from a systematic writing program in grief process. Part 2. Patient Preference and Adherence 5: 15-21.

2010. Furnes B. Dysvik E. A systematic writing program as a tool in the grieve process. Part 1. Patient Preference and Adherence 4: 425-431.

2010. Dysvik E. Furnes B. Dealing with grief related to loss by death and chronic pain: An integrated theoretical framework 1. Patient Preference and Adherence 4: 135-140.  

2010. Dysvik E. Sommerseth R. A man could never do what women can do: Mental health care and the significance of gender. Patient Preference and Adherence 4: 77-86.

2010. Furnes B. Dysvik E. Dealing with grief related to loss by death and chronic pain: Suggestions for practice 2. Patient Preference and Adherence 4: 163-170.

2010. Dysvik E. Kvaløy JT. Natvig GK. The effectiveness of a revised multidisciplinary pain management programme managing chronic pain on pain perceptions, health-related quality of life and stages of change- A non-randomized controlled study. International Journal of Nursing Studies 47: 826-835.

2010. Dysvik E. Stephens P. 2010. Conducting rehabilitation groups for people suffering from chronic pain. International Journal of Nursing Practice 16: 233-240.

2009. Olsen KD. Dysvik E. Hansen BS. The meaning of family members? presence during intensive care stay. A qualitative study. Intensive and Critical Care Nursing 25: 190-198.

2008. Dysvik E. Mauland G. Komplementær og alternativ medisin. Alternativ fagdag. Tidsskriftet Sykepleien 1: 62-63.

2008. Sommerseth R. Dysvik E. Health professionals? experiences of person-centred collaboration in mental health care. Patient Preference and Adherence 2, 259-269. 

2005. Dysvik E. Smertens natur slik den tematiseres innenfor ulike teoretiske rammer. Kliniske implikasjoner. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin (Omsorg) 3: 39-45.

2004. Dysvik E. Vinsnes AG. Eikeland OJ. The effectiveness of a multidisciplinary pain management programme managing chronic pain. International Journal of Nursing Practice 10: 224-234.

2004. Dysvik E. Natvig GK. Eikeland, OJ. Lindstrøm TC. Coping with chronic pain. International Journal of Nursing Studies 42: 297-305.

2004. Dysvik E. Lindstrøm TC. Eikeland OJ. Natvig GK. Health-related quality of life and pain beliefs among people suffering from chronic pain. Pain Management Nursing 5: 66-74.

2001. Dysvik E. Kronisk smerte. I Gjengedal, E. Hanestad, BR (red.). Å leve med kronisk sykdom, en varig kursendring (53-64). Cappelen, Oslo.

2001. Dysvik E. Å leve med fibromyalgi. I Gjengedal, E. Hanestad, BR (red.). Å leve med kronisk sykdom, en varig kursendring (180-191). Cappelen, Oslo. 

POSTER/ABSTRACTS

 

2013. Furnes B. Dysvik E. Exploring change processes among people suffering from chronic pain after attending a cognitive-behavioural programme. Published abstract and poster: European Federation of EASP chapter (EFIC), Firenze.

2011. Røysland I. Dysvik E. Furnes B. Identify patients? experiences of living with non-cardiac chest pain. Poster: British Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, Brighton.

2010. Furnes B. Dysvik E. The experience of chronic pain, loss and grief. Publisert abstract og poster: IASP. Oslo. Scandinavian Journal of Pain 1:58.

2003. Dysvik E. Stress and coping among people suffering from chronic pain. Publisert abstract og poster: 4th Congress of EFIC, Praque.

2002. Dysvik E. Stress and coping among people suffering from chronic pain. Publisert abstract og poster: SASP Conference, Ålborg.

1997. Dysvik E. Å leve med fibromyalgi-konsekvenser i hverdagen. Foredrag og abstract: Utviklings og forskningskonferanse, Århus.

 

CHRONICLES/POPULAR DISSEMINATION

2012. Dysvik E. Furnes B. Kronikk: Helseforståelse og helsetjeneste: Mange veier til helse. Lokalavisen, nr. 19.

2011. Presseomtale: Eldbjørg lever med kroniske smerter. Informasjonsavis fra Stavanger,  Universitetssjukehus, april.

2010. Dysvik E. Furnes B. Kronikk: Husk å leve mens du gjør det. Stavanger Aftenblad (06.06).

2010. Furnes B. Dysvik E. Kronikk: Frisk eller syk- det er spørsmålet. Stavanger Aftenblad (05.02).

2009. Innlegg: Univers, nr 2, p. 17. Veien ut av smerten.

2009. Dysvik E. Furnes B. Kronikk: Det enkleste er ofte det beste. Stavanger Aftenblad (09.12).

2007. Intervju: Helse og mestring. TARA.

2007. Intervju: Livskvalitet og mestring av kronisk smerte. NSF Lokalen Rogaland, Nr 1.

2006. Presseomtale: Kampen mot smertene: det gjelder å bryte den onde sirkelen.

Informasjonsavis fra Stavanger Universitetssjukehus, november.

2002. Dysvik E. Innlegg: Å leve med fibromyalgi. Helsenytt- for alle. Nr. 2, 14-15.

2001. Presseomtale: Noen dager er det all right? Stavanger Aftenblad (08.12).

2000. Presseomtale: Mer enn vondt i magen. Stavanger Aftenblad (20.04)

 

 

        

 

Pågående forskning

Jeg er medveileder i doktorgradsprosjektet til Kine Gjesdal "Å leve med kroniske smerter". En kvalitativ studie.

Jeg er medveileder i doktorgradsprosjektet til Britt Marit Haga "Eksistensielle erfaringer ved å leve med overvekt". En kvalitativ studie.

Jeg er medforsker i postdoktorprosjektet til Kristine Rørtveit "Binge eating: Minds and body- an explorative qualitative study."

Jeg er medforsker i postdoktorprosjektet til Venke Ueland "Obesity and existance". 
Arbeidserfaring

Min arbeidserfaring i klinikken består stort sett av operasjonsstuearbeid som spesialsykepleier i operasjons- og anestesisykepleie ved ulike sykehus fra 1975 til 1990. Ulike oppgaver har vært knyttet til administartiv virksomhet, fagutvikling, undervisning og veiledning.

Jeg har vært ansatt ved UiS siden 1996 og har frem til i dag hatt varierte arbeidsoppgaver bestående av studentveiledning i praksis, undervisning, fagansvar, oppbygning av master (MAIO), veiledning på masteroppgaver og PhD arbeider samt egen forskning og publisering av vitenskapelige artikler og kronikker.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Rustad, Else Cathrine; Dysvik, Elin (veileder); Furnes, Bodil (veileder); Seiger, Berit E. Cronfalk (veileder) (2017). Continuity of care from hospital to municipal health care. Experiences of older patients, next of kin and nurses.. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-737-8. 157 s.
 • steine, hildegunn oma; Dysvik, Elin (2003). Alternativ studentpraksis i kommunetjenesten 1997-2001: Rapport Finnøy-prosjektet 2001.
 • Dysvik, Elin; Steine, Hildegunn (2000). Prosjekt Randaberg:Rapport fra studentpraksis ved pleie-og omsorgsseksjonen i Randaberg kommune, uke 45, 2000. Høgskolen i Stavanger, avd. helse- og sosial. 7 s.
 • Dysvik, Elin; Steine, Hildegunn Oma (1999). Prosjekt Forsand:Rapport fra studentpraksis ved pleie og omsorgsseksjonen i Forsand kommune, uke 45,1999. Høgskolen i Stavanger, Institutt for sykepleierutdanning. 6 s.
 • Steine, Hildegunn oma; Dysvik, Elin (1998). "Prosjekt Øyane". Studentpraksis på Øyane alders-og sykehjem uke 45,1998. Høgskolen i Stavanger,Insititutt for sykepleierutdanning. 7 s.
 • Bjerga, Grethe Heidi; Jaastad, Turid Anita; Handeland, Maria; Kaldestad, Kari; Dysvik, Elin (2020). Kontinuitet i alle ledd i bachelorutdanningen gir kvalifiserte sykepleiere.
 • Aunan, Siv Tove; Dysvik, Elin; Adriansen, Kristin Kavli; Fagerjord, Britt (2019). Masterløft må til innen utdanning i kreftsykepleie.
 • Haga, Britt Marit; Furnes, Bodil; Dysvik, Elin; Ueland, Venke Irene (2019). Eksistensielle erfaringer ved å leve med fedme. LHL-klinikken, Nærland;
 • Handeland, Maria; Bodsberg, Kristin Glenna; Brandeggen, Tone Knutsen; Søiland, Malene; Dysvik, Elin (2019). Film i utdanningen er kommet for å bli.
 • Hansen, Britt Sætre; Dysvik, Elin (2019). Sykepleieidentitet og ledelse i et helsevesen i endring. 2019-05-15.
 • Kaldestad, Kari; Jaastad, Turid Anita; Bjerga, Grethe Heidi; Handeland, Maria; Dysvik, Elin (2019). Kontinuitet i omsorgen er en motvekt til klokketiden og instrumentalistiske praksiser.
 • Rørtveit, Kristine; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil; Ueland, Venke Irene (2019). Overspising og følelser. 2019-12-11.
 • Ueland, Venke Irene; Rørtveit, Kristine; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2019). Å leve med overvekt-eksistensielle erfaringer.. 2019-12-11.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin; Ueland, Venke Irene (2018). Sykeliggjør vi alminnelig liv for mye?.
 • Gjesdal, Kine; Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2018). Dissonans mellom pasientenes og sykepleiernes smerteforståelse?. Norsk smerteforening; 2018-01-04 - 2018-01-05.
 • Haga, Britt Marit; Furnes, Bodil; Dysvik, Elin; Ueland, Venke Irene (2018). Contrasting life phenomena when dealing With obesity. Molde University College; 2018-06-24 - 2018-06-28.
 • Ueland, Venke Irene; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2018). Satt i system.
 • Dysvik, Elin (2017). Forskningsresultater og implikasjoner relatert til kognitiv terapi og endringsprosesser. 2017-08-14.
 • Rustad, Else Cathrine; Furnes, Bodil; Seiger, Berit E. Cronfalk; Dysvik, Elin (2017). Continuity of care from hospital to municipal health care. Experiences of older patients, next of kin and nurses.. Scientific Future Group; 2017-04-05 - 2017-04-07.
 • Bratland, Guri; Klette, Anita; Torkildsen Bakkalia, Inger Brit; Søreide, Eldar; Dysvik, Elin (2016). Ekstubasjon - våken operasjonspasient.
 • Myrstad, Øystein; Andreassen, Børge; Busch, Michael; Hollund, Jan Gustav; Dysvik, Elin (2016). Lavflow anestesi - vedlikehold av inhalasjonsanestesi.
 • Drageset, Jorunn; Dysvik, Elin; Espehaug, Birgitte; Natvig, Gerd Karin; Furnes, Bodil (2015). Suffering and mental health among older people living in nursing homes - a mixed-methods study. Senter for alders og sykehjemsmedisin (SEFAS), UiB; 2015-04-24 - 2015-04-25.
 • Jepsen, Randi; Dogisso, Tadesse Washo; Dysvik, Elin; Andersen, John Roger; Natvig, Gerd Karin (2015). Selvopplevd helse, livsstilsfaktorer og sykdom.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2013). A narrative approach in chronic pain. Universitetet i Bergen; 2013-10-30.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2013). Exploring change processes among people suffering from chronic pain after attending a cognitive-behavioural programme. 2013-10-09 - 2013-10-12.
 • Dysvik, Elin (2012). Erfaringer med mixed method design. Forskergruppen livsfenomener og livskvalitet; 2012-10-17.
 • Dysvik, Elin (2012). Mixed method design. Institutt for helsefag, UIS; 2012-12-05.
 • Dysvik, Elin (2012). Smerter- hva kan jeg selv gjøre?. 2012-02-22.
 • Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2012). Mange veier til helse.
 • Dysvik, Elin; Sommerseth, Rita; Jachobsen, Frode F (2012). Å leve et meningsfullt liv med kronisk smerte- en narrativ tilnærming.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2011). Chronic pain, loss and grief. 2011-02-06 - 2011-02-12.
 • Røysland, Ingrid Ølfarnes; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2011). Rehabilitation of patients with non-cardiac chest pain. 2011-10-06 - 2011-10-07.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2010). Frisk eller syk-det er spørsmålet.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2010). The experience of chronic pain, loss and grief. 2010-04-08 - 2010-04-10.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2010). The experience of chronic pain, loss and grief.
 • Dysvik, Elin (2009). Veien ut av smerten.
 • Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2009). Det enkleste er ofte det beste.
 • Dysvik, Elin (2008). Mestring av kronisk smerte. Lærings- og mestrings senteret; 2008-10-16.
 • Dysvik, Elin; Mauland, G. (2008). Komplementær og alternativ medisin. Alternativ fagdag.
 • Dysvik, Elin (2007). Mestring av kronisk smerte-en hjelp til selvhjelp. 2007-11-28.
 • Dysvik, Elin (2006). Kampen mot smertene: det gjelder å bryte den onde sirkelen.
 • Dysvik, Elin (2003). Smertens natur slik den tematiseres innen ulike teoretiske rammer. Kliniske implikasjoner. Vestnorsk nettverk; 2003-11-15.
 • Dysvik, Elin (2003). Stress and coping among people sufering frm chronic pain. 2003-09-02 - 2003-09-06.
 • Dysvik, Elin (2002). Stress and coping among persons suffering from chronic pain. 2002-04-05 - 2002-04-07.
 • Dysvik, Elin (2002). Å leve med fibromyalgi.
 • Dysvik, Elin; Steine, Hildegunn Oma (2000). Alternativ studentpraksis - videreføring.
 • Dysvik, Elin (1998). Å leve med fibromyalgi- konsekvenser i hverdagen.
 • Dysvik, Elin; Tjoflåt, Ingrid (1998). Alternativ studentpraksis.