Et profilbilde

Professor emerita
Bjørg Karlsen { "honorific-suffix": "Professor emerita", "fn": "Bjørg Karlsen", "tel": "Telefon: 51834168", "email": "bjorg.karlsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse
Rom KA A-283

Jobber ved Det Helsevitenskapelige fakultet

Leder av forskningsgruppen: Helsefremming ved langvarige helseplager

Medlem av forskningsgruppen DiaBest og DiaHealth ved Høgskulen på Vestlandet

Undervisning

Forskningsområder

Helsefremming ved langvarige helseplager, mestring av diabetes, motivasjon for håndtering av kronisk sykdom, psykososiale aspekter knyttet til kronisk sykdom, behandlingbyrde, pasientsentrert veiledning og eHelse intervensjoner.

Utvalgte publikasjoner

Kapitler i bøker:

Karlsen, B. (2011).  Den individuelle veiledningssamtalen ? nøkkel til bedret mestring? I A. Skafjeld og M. Graue (red.) Diabetes. Forebygging, oppfølging og behandling (s. 216 til 237). Oslo: Akribe Forlag.

Karlsen B. (2007). Gruppebasert veiledning for å fremme veiledning av diabetes. I E. Gjengedal og B.  R. Hanestad (red.), Å leve med kronisk sykdom. En varig kursendring (s. 315 til 330). Oslo: Cappelen  Akademiske Forlag.

Se andre publikasjoner under vitenskapelige publikasjoner fra Cristin.

 


Pågående forskning

Web-basert veiledning til voksne med type 2 diabetes. Behandlingsbyrde hos voksne med langvarig tarmkreft og hjertesvikt 

Arbeidserfaring

Professor

Dr. polit i sykepleievitenskap

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Christoffersen Pawlica, Anja; Øye, Christine (veileder); Karlsen, Bjørg (veileder); Akerjordet, Kristin (veileder); Petersen, Karin Anna (veileder) (2018). Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? Om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden. Universitet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-771-2. 617 s.
 • Lie, Silje Stangeland; Karlsen, Bjørg (veileder); Oftedal, Bjørg Frøysland (veileder) (2018). An eHealth intervention based on the Guided Self-determination program for adults With type 2 diabetes in general practice. University of Stavanger. ISBN 978-82-7644-795-8. 220 s.
 • Pawlica, Anja Christoffersen; Øye, Christine (veileder); Karlsen, Bjørg (veileder); Akerjordet, Kristin (veileder); Petersen, Karin Anna (veileder) (2018). Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? Om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden. Universitet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-771-2. 617 s.
 • Karlsen, Bjørg (2004). Coping with diabetes. A study of factors influencing psychological well-being and coping in adults with diabetes. Universitetet i Bergen. ISBN 8277881797. 154 s.
 • Karlsen, Bjørg (1998). Mellom barken og veden. En studie av årsaker til turnover blant sykepleierne på prosjektposten, Sentralsjukehuset i Rogaland. Høgskolen i Stavanger. ISBN 8276440509. 35 s.
 • Karlsen, Bjørg; Råheim, V. (1997). Årsrapport for prosjektposten 3A for studieårene 1995/96 og 1996/97. Institutt for sykepleierutdanning, HiS. 28 s.
 • Karlsen, Bjørg (1996). Plan for FoU- arbeid ved prosjektposten 3A, 1996-2000. HiS, Institutt for sykepleierutdanning.
 • Karlsen, Bjørg; Halseth, Åse R. (1996). Prosjektposten.
 • Karlsen, Bjørg; Halseth, Åse R. (1996). Årsrapport for prosjektposten 3A,høsten 1994 og våren 1995. HiS, Institutt for sykepleierutdanning.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Graue, Marit; Vibeke, Zoffmann; Karlsen, Bjørg; Kristoffersen, Margareth (2017). Diabetes eHealth Intervention may disrupt the patterns of nurse-patient communication in the primary care. Foundation of European Nurses in Diabetes; 2017-09-08 - 2017-09-09.
 • Tjoflåt, Ingrid; Karlsen, Bjørg; Hansen, Britt Sætre (2017). Transcontinental knowledge sharing: Experiences of Malagasy and Norwegian nurse students participating in an exchange program. 2017-10-02 - 2017-10-03.
 • Karlsen, Bjørg (2016). Mestring som mulighet.
 • Lie, Silje Stangeland; Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland (2016). Dropout from internet counselling – a qualitative study. 2016-05-09 - 2016-05-10.
 • Lie, Silje Stangeland; Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland (2016). Web-based Counselling For Adults With Type 2 Diabetes - The “Drop-outs” Experiences. Diabetesforbundet; 2016-04-27 - 2016-04-29.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Karlsen, Bjørg (2016). E-konsultasjoner i allmennpraksis for personer med type 2 diabetes.
 • Tjoflåt, Ingrid; Karlsen, Bjørg; Hansen, Britt Sætre (2016). Promoting nursing care during humanitarian assignments overseas: Experiences from the perspectives of Norwegian nurses. 2016-05-18 - 2016-05-20.
 • Lie, Silje Stangeland; Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland (2015). Development and testing of an internet-based guided self-determination programme to promote self-management for adults with type 2 diabetes - Feasibility testing of the internet-based guided self-determination programme. DiaBEST Research group; 2015-04-27 - 2015-04-28.
 • Lie, Silje Stangeland; Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland (2015). DiaWeb - internettbasert veiledning for personer med type 2 diabetes i allmennpraksis. Helsedirektoratet og NK LMH; 2015-11-18 - 2015-11-20.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Stangeland Lie, Silje; Karlsen, Bjørg (2015). Nettbasert veiledning for personer med type 2 diabetes i allmennpraksis.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Bjørg (2014). Snapshot fra vår forskning. Madla Rotary forening; 2014-01-28.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Bjørg (2014). Universitetet i Stavanger. 10-års historie - 1000 års fremtid?.
 • Graue, Marit; Hörnstein, Åsa; Karlsen, Bjørg; Sigurdardottir, AK (2013). Diabetes nursing research: 6th Nordic conference.
 • Karlsen, Bjørg (2013). Teoretisk referanseramme i masteroppgaven. Høgskolen i Bergen;
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2013). Slå sammen Bergen og Stavanger!.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2013). Vitenskap som yrke.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Bjørg (2013). Landsdelsuniversitet eller provinsskole?.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Bjørg (2013). Vestlandet - en helseregion in verdensklasse?.
 • Morken, Ingvild Margreta; Bru, Lars Edvin; Norekvål, Tone M.; Idsoe, Thormod; Larsen, Alf Inge; Karlsen, Bjørg (2013). Perceived support from health care professionals, shock anxiety and posttraumatic stress in implantable cardioverter defibrillator recipients. European Society of Cardiology; 2013-03-15 - 2013-03-16.
 • Morken, Ingvild Margreta; Norekvål, Tone M.; Bru, Lars Edvin; Larsen, Alf Inge; Karlsen, Bjørg (2013). The relationship between perceived support from healthcare professionals, shock anxiety and device acceptance in implantable cardioverter defibrillator recipients. European Society of Cardiology; 2013-08-31 - 2013-09-03.
 • Tjoflåt, Ingrid; Karlsen, Bjørg (2013). Building clinical practice in the Palestine Red Crescent operation theatres in Lebanon:reflections from the perspective of an expatriate nurse.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2012). Helsesektorens moderne tjenerskap.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2012). Helsesektorens moderne tjenerskap.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2012). Store forskjeller i helsefare på jobb.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2012). Utskrivningsklar, uønsket og ureturnerbar?.
 • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland (2012). Konflikter mellom viktige livsverdier og krav til diabetesregulerende atferd - en kvalitativ studie blant voksne med type 2 diabetes. Norske sykepleierforbund; 2012-09-25 - 2012-09-26.
 • Morken, I. Ingvild; Isaksen, Kjetil; Karlsen, Bjørg; Norekval, T.; Bru, Lars Edvin; Larsen, Alf Inge (2012). Shock anxiety in ICD recipients: what is the impact of recent tachyarrhythmia - irrespective of shock exposure?.
 • Morken, Ingvild Margreta; Isaksen, Kjetil; Karlsen, Bjørg; Norekvål, Tone M.; Bru, Lars Edvin; Larsen, Alf Inge (2012). Shock Anxiety among Implantable Cardioverter Defibrillator Recipients with Recent Tachyarrhythmia. 2012-03-16 - 2012-03-17.
 • Morken, Ingvild Margreta; Norekvål, Tone M.; Isaksen, Kjetil; Munk, Peter Scott; Larsen, Alf Inge; Karlsen, Bjørg (2012). Increased confidence to engage in physical exertion; older recipients’ experiences of participating in an exercise training programme. 2012-03-16 - 2012-03-17.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2011). Finnes velferdsfellen?.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Bjørg (2011). Den norske pasientens fremtid.
 • Karlsen, Jan Erik; Karlsen, Bjørg (2011). Store ord og fett flesk?.
 • Alstveit, Marit; Alstveit, Marit; Severinsson, Elisabeth; Karlsen, Bjørg (2010). Kvinner på randen av forstrekkelse.
 • Alstveit, Marit; Alstveit, Marit; Severinsson, Elisabeth; Karlsen, Bjørg (2010). Mor trenger bekreftelse.
 • Karlsen, Bjørg (2010). Motivasjon - nøkkelen til regulering av diabetes. 2010-03-20.
 • Karlsen, Bjørg (2010). Motivasjon - nøkkelen til regulering av type 2 diabetes. 2010-03-24.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2010). Helseregion i verdensklasse?.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2010). Helseregion i verdensklasse?.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2010). Pensjon, helse og det gode liv.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2010). Pensjon, helse og det gode liv.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2010). Veier til god helse.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2010). Veier til god helse.
 • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland (2010). Støtte fra helsepersonell ? viktig motivator i selvreguleringen av type 2-diabetes.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2009). Feilslått profesjonsutdanning?.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2009). Vårt nye helsebilde.
 • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland; Bru, Edvin (2009). Conflicts between life values and self-regulation behaviours adults with type 2 diabetes. 2009-10-18 - 2009-10-22.
 • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland; Bru, Edvin (2009). Conflicts between personal self-regulationg goals and life values among adults with type 2 diabetes. 2009-10-18 - 2009-10-22.
 • Karlsen, Bjørg (2008). Hvordan mestre dagliglivet med diabetes. 2008-10-22.
 • Karlsen, Bjørg; Karlsen, Jan Erik (2008). Akuttmottak i krise?.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Karlsen, Bjørg (2008). Motivasjon - et nøkkelbegrep for regulering av type 2 diabetes.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Karlsen, Bjørg (2008). Motivation for self-regulation in adults with type 2 diabetes. 2008-05-19 - 2008-05-20.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Karlsen, Bjørg (2008). Motivation for self-regulation in adults with type 2 diabetes.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Karlsen, Bjørg (2008). Motivation for self-regulation in adults with type 2 diabetes. 2008-05-19 - 2008-05-20.
 • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland (2007). Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2-diabetes.
 • Karlsen, Bjørg (2006). Pasientens beslutningsprosess - hvilket grunnlag legges til grunn? Nettverksmøte med DESG.
 • Karlsen, Bjørg; Nordstokke, O; Severinsson, Elisabeth; Morken, Ingvild; Solli, T; Berg, L; Svihus, I; Syre, AK (2006). Living with an implantable cardioverter defibrillator - A qualitative study. 2006-06-02 - 2006-06-06.
 • Karlsen, Bjørg (2005). Mestring av diabetes. Hvordan motivere pasienten til å ta kontroll over sin sykdom?. 2005-03-03 - 2005-03-04.
 • Karlsen, Bjørg (2005). Å mestre dagliglivet med diabetes.
 • Karlsen, Bjørg (2004). Hva er dokumentasjonen for at økt vekt på livskvalitet, opplæring og egenansvar for behandlingen gir bedre sykdomskontroll hos personer med diabetes?. 2004-09-16.
 • Karlsen, Bjørg (2004). Mestring. Hvordan fremme og vedlikeholde motivasjon i vårt arbeid hos pasienter med diabetes?.
 • Karlsen, Bjørg (2004). Mestring. Hvordan fremme og vedlikeholde motivasjon i vårt arbeid hos pasienter med diabetes. 2004-03-11.
 • Karlsen, Bjørg (2004). Nytt liv for voksne med diabetes.
 • Karlsen, Bjørg (2004). Å mestre dagliglivet med diabetes.
 • Bru, Edvin; Karlsen, Bjørg; Bjørnson, Ingrid Dirdal (2003). Et bedre liv for voksne med diabetes. Mentale helseproblemer er tre ganger så vanlig blant personer med diabetes som i befolkningen ellers. [Avis]; 2003-05-15.
 • Karlsen, Bjørg (2003). "Coping" as a Scientific Concept. 2003-04-10.
 • Karlsen, Bjørg (2003). Mestring av kronisk sykdom. 2003-03-22.
 • Karlsen, Bjørg (2003). Nytt om forskning. Kunnskapsstatus. Psykososiale aspekter. 2003-05-09.
 • Karlsen, Bjørg; Bru, Edvin; Dirdal, Ingrid (2003). Effects of a group-based counselling programme on diabetes-related stress, coping, psychological well-being and metabolic control in adults with Type 1 and Type 2 diabetes. 2003-08-24 - 2003-08-29.
 • Bjørnson, Ingrid Dirdal; Karlsen, Bjørg; Bru, Edvin (2002). Mestring av Diabetes Vitenskapelig utprøving av en veiledningsintervensjon. 2002-11-14 - 2002-11-15.
 • Karlsen, Bjørg (2002). Effects of a group-based counselling program in adults with diabetes. 2002-11-13.
 • Karlsen, Bjørg (2001). Coping styles among adults with Type I and Type II diabetes.
 • Karlsen, Bjørg (2001). Perceived social support and coping. Adults with Type 1 and Type 2 diabetes. 2001-11-16 - 2001-11-17.
 • Karlsen, Bjørg (2001). Perceived social support and diabetes-related coping styles among adults with diabetes. 2001-09-05 - 2001-09-08.
 • Karlsen, Bjørg (2001). Psykisk velvære blant personer med diabetes. Konsekvenser for helsetilbudet. Norges Diabetesforbund, Rogaland.; 2001-05-02.
 • Karlsen, Bjørg (2000). Coping with diabetes.
 • Karlsen, Bjørg (2000). Lev bedre med diabetes.
 • Karlsen, Bjørg (2000). Mestringstrategier blant personer med diabetes.
 • Karlsen, Bjørg (2000). Psykisk velvære blant personer med diabetes.
 • Karlsen, Bjørg; Bru, Edvin (2000). Coping among adults with Type I and Type II diabetes.
 • Karlsen, Bjørg; Bru, Edvin (2000). Mer angst og depresjoner.
 • Karlsen, Bjørg; Bru, Edvin (1999). Coping with diabetes.
 • Karlsen, Bjørg (1998). Ideals and realities in nurses' patient teaching.