Et profilbilde

Professor
Bodil Furnes { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Bodil Furnes", "tel": "Telefon: 51834279", "email": "bodil.furnes@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for omsorg og etikk
Rom KA A-117

Forskning og forskningsledelse

 

Dr.polit grad 2008, med avhandlingen «Å skrive sorgen-bearbeidelse av sorg». Det Medisinsk-Odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

 

Forskningsområder tidligere og pågående:

 •  Livsfenomenet sorg
 • Bearbeidelse av sorg og etterlatte
 • Å håndtere kronisk smerte

 

Forskning/ forskningsledelse

2013-   Prosjektleder for forsknings- prosjektet ?Kronisk smerte, tap og sorg?, Del II, Menigheter Rogaland, Den norske kirke.

 2010-2012 Prosjektleder for forsknings- prosjektet ?Kronisk smerte, tap og sorg?, Del I Lærings- og Mestringssenteret, Stavanger Universitetssykehus.

 2012-  Nestleder forskningsgruppen «Livsfenomener og livskvalitet», Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger.

 2009-2010 Varamedlem, konstituert representant, Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

 

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

 

24. Olsen, K.J., Dysvik, E., Furnes, B. (2014): Sorg ? en altomfattende og sammensatt erfaring: Sorgbearbeidelse og betydningsfulle forhold i sorggrupper belyst gjennom sorggruppelederes beskrivelser. Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 4, 69-75

 

23. Furnes, B., Natvig, G.K. Dysvik, E. (2014): Therapeutic elements in a self-management approach: Experiences of group participation in a cognitive behavioural programme for people suffering from chronic pain. Patient Preference and Adherence, 8, 1085-1092

 

22. Furnes, B., Natvig, G.K. Dysvik, E. (2014): Suffering and transition strategies in adult patients attending a chronic pain management programme. Journal of Clinical Nursing, doi: 10.1111/jocn.12651

 

21. Furnes, B., Dysvik, E. (2014): Sorg- et livsfenomen. Erfaringer om hvordan livet trenger seg på. Vitenskapelig essay. Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 2, 53-57                                                         

                                                     

20. Furnes, B. (2014): Å gi sorgen rom gjennom skriving ? et sansefilosofisk perspektiv. I: Alvsvåg H., Jacobsen F.F. og Førland O.(Red.), Rom for omsorg. Vitenskapelig antologi. Kap.4, s. 81-91, Fagbokforlaget, Bergen

 

19. Haraldseid, C., Dysvik, E., Furnes, B. (2014): The Experience of Loss in Patients Suffering from Chronic Pain Attending a Pain Management Group Based on Cognitive Behavioral Therapy. Pain Management Nursing,15, (1):12-21, (Published online 2012, doi:10.10161/jmn.2012.04.004)

 

18. Gjesdal, K., Furnes, B., Dysvik, E. (2013): Experiences with Spinal Cord Stimulator in Patients with Chronic Neuropathic Back Pain. Pain Management Nursing. Available online 31. August 2013

17. Dysvik, E., Natvig, G.K., Furnes, B. (2013): A narrative approach to explore grief experienced by people with chronic pain after participation in a pain management program. A six-year follow up study. Patient Preference and Adherence. 7, 751-759  

 

16. Røysland, I., Dysvik, E., Furnes, B., Friberg, F. (2013): Exploring the information needs of patients with unexplained chest pain. Patient Preference and Adherence. 7, 915-923

 

15. Furnes, B., Dysvik, E. (2013): Experiences of memory-writing in bereaved persons. Bereavement Care. 32, (2): 65-73

 

14. Dysvik, E., Kvaløy, J.T., Furnes, B. (2013): A mixed-method study exploring suffering and alleviation in participants attending a chronic pain management programme. Journal of Clinical Nursing, 23, 865-874

 

13. Furnes, B., Dysvik, E. (2012): Therapeutic writing and chronic pain: experiences of therapeutic writing in a cognitive behavioural programme for people with chronic pain. Journal of Clinical Nursing, 21, 3372-3381

 

12. Dysvik, E., Kvaløy, J.T., Furnes, B. (2012): Evaluating physical functioning as a part of a Cognitive Behavioural Therapy approach in treatment of people suffering from chronic pain. Journal of Clinical Nursing, 22, 806-816  

 

11. Dysvik, E., Furnes, B. (2012): Nursing leadership in a chronic pain management group approach. Journal of Nursing Management, 20,187-195

 

10. Dysvik, E., Mauland, G., Furnes, B., Storhaug, S. (2011): Komplementær og alternativ medisin (KAM) i klinisk sykepleie. Omsorg. Norsk tidsskrift for palliativ medisin, 2,37-42

 

9. Kåringen, I., Dysvik, E., Furnes, B. (2011): The elderly stoke patient?s long-term adherence to physiotherapy home exercises. Advances in Physiotherapy,13,(1): 145-152

 

8. Furnes, B., Dysvik, E. (2011): Results from a systematic writing program in grief process. Part 2.  Patient Preference and Adherence, 5, 15-21

 

7. Furnes, B., Dysvik E. (2010): A systematic writing program as a tool in the grief process. Part 1.   Patient Preference and Adherence, 4, 425-431

 

6. Dysvik, E., Furnes, B. (2010): Dealing with grief related to loss by death and chronic pain. Suggestions for practice. Part 2. Patient Preference and Adherence, 4,163-170.

 

5. Furnes, B., Dysvik E. (2010): Dealing with grief related to loss by death and chronic pain. An integrated  theoretical framework Part 1. Patient Preference and Adherence, 4,135-140

 

4. Furnes, B., Martinsen, K. (2010): Ulike perspektiver på sorg og følger for omsorg og hjelp. Michael. Publication Series of Norwegian Medical Society,7, 270-81.

 

3. Furnes, B. (2008): Forskning i møte med faglig skjønn. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, 10, 41-45 

 

 2. Furnes, B. (2008): Å skrive sorgen-bearbeidelse av sorg. Prosessorientert skriving i møte med en fenomenologisk språkforståelse. En hermeneutisk fenomenologisk studie av skriving som sorgbearbeidelse hos etterlatte. Doktorgradsavhandling. Institutt for samfunnsmedisinske fag. Universitetet i Bergen.

 

1. Furnes, B. (2005): Fenomenologisk forståelsesramme- et motspill til naturvitenskapelig rasjonalitet. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, 7,1,27-37

 

 

Publikasjon 12,13,14, 22, er publisert i Nivå 2 tidsskrift.

 

 

Kronikker og populærvitenskapelig formidling

 

2012 Dysvik E., Furnes B.: Mange veier til helse. Kronikk. Lokalavisen uke 19

 

2011 Furnes B.: Advarer mot blottstilling. Intervju VG 01.08

 

2010 Furnes B., Dysvik E.: Frisk eller syk - det er spørsmålet. Kronikk, Stavanger Aftenblad, 05.01

 

2010 Dysvik E. og Furnes B.: Husk å leve mens du gjør det. Kronikk, Stavanger Aftenblad, 06.07

 

2010 Furnes B.: ?Regines bok rives bort?, Intervju VG, 02.05

 

2009 Furnes B.: Sorg og sorgbearbeidelse. Populærvitenskapelig foredrag, Rotary/Inner Wheel. Stavanger; 02.11

 

2009 Dysvik E., Furnes B.: Det enkle ofte mest helsebringende. Kronikk, Stavanger Aftenblad 09.12

 

 

Presentasjoner forskningskongresser/Faglige foredrag/Konferansedeltakelse

 

2013 Furnes B., Dysvik E.: A narrative approach to explore grief experiences and treatment adherence in people with chronic pain after participation in a pain management program. Paper-presentasjon. Forskergruppen livsfenomener of livskvalitet. Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. 30.oktober

  

2013 Furnes B., Dysvik E.: Exploring change among people suffering from chronic pain after attending a cognitive-behavioural programme. Posterpresentasjon. (8th Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC). Firenze, Italia 09.-10.oktober

 

2013 Furnes deltakerbekreftelse. Veiledningsseminar for veiledere og phd kandidater. Utdanningsavdelingen UiS. Sola 14.10.

 

2012 Furnes B.: Terapeutisk skriving relatert til fenomenene kronisk smerte, tap og sorg. Presentasjon. Forskergruppen Livskvalitet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. 23.mai.

 

2011 Røysland I. Ø., Dysvik E., Furnes B.: Rehabilitation of patients with non-cardiac chest pain. Posterpresentasjon. British Association for cardiovascular prevention and rehabilitation (BACPR); 2011-10-06 - 2011-10-07.

 

2011Furnes B., Dysvik E.: Chronic pain, loss and grief. Presentasjon. The University of Utah, College of Nursing, Salt Lake City; 2011-02-06 - 2011-02-12

 

2010 Furnes B.: Vårt menneskesyn og betydningen av dette i møte med pasient og pårørende. Foredrag og deltakelse: Fagdag Stavanger Universitetssykehus. 10.juni 2010

 

2010 Furnes B., Dysvik E.: The experience of chronic pain, loss and grief. Posterpresentasjon: SASP-Congress, Scandinavian Association for the Study of Pain. 8-10 April, Oslo.

 

2010 Furnes?  Certificate of Attendance, with credits: The 1?st international Multidisciplinary forum on palliative Care, The Accreditation Council of oncology in Europe (ACOE), November 11-14, Budapest

 

2009 Furnes B.: Bearbeidelse av sorg. Skriving og Sorg. Foredrag Pastoralmøtet, Faglig konferanse Sandnes prosti, 11. November 2009

 

2008 Furnes B.: Skriving - et redskap i sorgbearbeidelse. Foredrag Åpen Dag, 26. November,

Universitetet i Stavanger.

 

2008 Furnes B.: Writing as a tool in a grief process. Oral Presentasjon International Stillbirth Alliance Conference. 5.-7.November, Oslo. (Også  i abstract book)

 

2008 Furnes B.: Å skrive sorgen bearbeidelse av sorg- et doktorgradsprosjekt. Foredrag Helsefaglig forskningskonferanse: Forskningsstrategi  i Helse Vest. Samarbeidsorganet Helse Vest, RHF, Høgskolene i regionen/Universitetet i Stavanger, 28-29. Mai 2008. Sola

 

2008 Furnes? Certificate of Attendance: The 5th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in Service or Health. Work shop ?Mixed methods?, Universitetet i Stavanger, 19-20. May 2008

 

 2008 Furnes B.: Å tenke med Ricoeur i en forskningssammenheng. Gjesteforeleser/Foredrag Phd seminar: Videnskab & filosofi-samspill eller modspill? 5-7. Februar, Aalborg sygehus/Århus Universitetshospital.

 

2006 Furnes B.: Å skrive sorgen-bearbeidelse av sorg. En hermeneutisk fenomenologisk studie av skriving som sorgbearbeidelse hos etterlatte. Oral Presentasjon NCCS forskningskonferanse, Helsinki, Finland, 23.-25. mars. (Også i abstract book)

 

2005 Furnes B.: Kritikk mot tradisjonen Evidensbasert praksis. Foredrag PhD Forskningsseminar: 6. Juni ,Universitetet i Stavanger.

 

2004 Furnes B.: Skriving og sorg- Utvikling og iverksettelse av skriveprogram for sorgbearbeidelse. Oral Presentasjon forskningskonferanse: Verdighet, sårbarhet, krenkelse, NCCS forskningskonferanse, 25.-27.mars. Høgskolen i Oslo. (Også i abstract book)

 

2004 Furnes B.: Fenomenologisk forståelsesramme - et motspill til naturvitenskapelig rasjonalitet, Vitenskapsteoretisk fremlegg, Medisinsk fakultet/Seksjon for sykepleievitenskap/Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen .

 

1997 Furnes B.: Skriveprosess og Sorgbearbeidelse. Oral Presentasjon Forskningskonferansen: Kropp, relasjon, kultur. August, Universitetet i Bergen.

Pågående forskning

Prosjektet: Kronisk smerte, tap og sorg

Prosjektet der Bodil Furnes er prosjektleder, startet 2010. Det omhandler pasienters erfaringer, atferdsendring og skrivingens betydning som redskap i håndtering av kronisk smerte, tap og sorg. Studiens hovedmål er å oppnå en utvidet forståelse av kompleksiteten ved fenomenene kronisk smerte, tap og sorg med sikte på å forbedre klinisk praksis.

To steg inngår: I ?Kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming (CBT) og skriving som redskap ved kronisk smerte?. II ?Kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming og skriving som redskap i sorgbearbeidelse hos etterlatte?.

Arbeidserfaring

Yrkeserfaring

 

2013-                      Postdoktor i helsevitenskap,Institutt for  helsefag, Universitetet i Stavanger

2008-2013              Førsteamanuensis, Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger.

1998 - 2008           Høgskolelektor /Universitetslektor Høgskolen/ Universitetet i Stavanger.

1997 - 98               Vikariat høgskolelærer/høgskolelektor Høgskolen i Stavanger.

1983 - 90               Sykepleielærer Røde Kors/Stavanger Sykepleierhøgskole.

1979 - 80               Ledende sykepleier, Det norske Radiumhospital.

1979 - 80               Vikarlærer Aker Sykepleierskole.

1977 - 78               Sykepleier Sentralsykehuset i Rogaland.

 

 

Administrasjon/Verv/Komiteer

 

2014- Nestleder programområdet for forskning: « Livsfenomener og livskvalitet»

 

2012-2014 Nestleder i Forskningsgruppen «Livsfenomener og livskvalitet»

 2013-2014 Utvikling/Utarbeiding av søknad om programområde for forskning: «Livsfenomener og livskvalitet»

 2013 Leder sakkyndigkomite. Vurdering av tilsetning, Doktorgradsstipendiat i helsevitenskap, Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger

2011 Leder bedømmelseskomite PhD, Bjørg Oftedal:»Motivation for self-management Among adults with Type 2 Diabetes», Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

 

 2010 Sakkyndig/ komite: Vurdering av tilsetning, Førstekompetanse, Diakonhjemmet Høgskole, Studiested Rogaland, Avd.Haugesund

 

2009-2010 Representant i dekanoppnevnt komite for utarbeiding av Felles PhD i Samfunnsvitenskap med ?Spesialisering i Helse og Medisin?

 

2009-2010  Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Oppnevnt av dekan.

 

2007- 2008 Konferansekomite, The 5th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in Service or Health. Universitetet i Stavanger, May 2008

 

2004-2005 Tverrfaglig arbeidsgruppe nedsatt av dekan Det samfunnsvitenskapelige fakultet, for utarbeiding av Ex.phil. Universitetet i Stavanger 

 

2004 Sakkyndig/komite, NOKUT, i vurdering av studieplan/ studietilbud/videreutdanning i nyresykepleie, Menighetssøsterhjemmet, Oslo.

 

2002-2003 Redaksjonsutvalg ?Tidvise skrifter?, Høgskolen i Stavanger

 

2001-2003 Mastergradsutvalg: Master i Helse- og sosialfag, Høgskolen i Stavanger 

 

1998-2002 Programutvalg ISY, Høgskolen i Stavanger

 

 

 

FoU-arbeid/Studie- og Fagplanarbeid

 

2010-2011 PhD program spesialisering Helse og Medisin, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Medlem styrings/arbeidsgruppe.

 

2009 Utvikling studieprogram: Master i helsefag. Medlem i arbeidsgruppe: Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger.

 

2008 Videreutvikling av Mastergradsprogram, Medlem i arbeidsgruppe: Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger.

 

2001- 2003 Utvikling studieprogram: Mastergradsprogram, Helse- og sosialfag, Medlem i arbeidsgruppe, Avdeling for helse og sosialfag, Høgskolen i Stavanger/ Universitetet i Stavanger.

 

1998-2002 Planlegging, oppstart og gjennomføring av felles innholdsdel sosionom/sykepleierutdanning innen fagområdene: Etikk, Vitenskapsteori og Forskningsmetode. Høgskolen i Stavanger.

 

1998- 2000 Ansvarlig for utarbeiding av ny fagplan for 3årig sykepleierutdanning ISY/HiS, ut fra Rammeplan 2000: Bachelor i Sykepleie, Høgskolen i Stavanger.

 

Akademisk veiledning og undervisning

 

Bachelorstudenter

1998-2004 Har i dette tidsrommet veiledet en rekke bachelorstudenter frem til innlevert bacheloroppgave i sykepleie

 

1998-2004 Undervisning innen en rekke tema i sykepleieteori, kommunikasjon, vitenskapsteori og etikk. Utforming av eksamensoppgaver, sensurering

 

Masterstudenter

2009-2013 Veiledning av 7 masterstudenter til «Master i helse- og sosialfag» og «Master i helsevitenskap».  4 av masteroppgavene har også omfattet veiledning i forhold til vitenskapelig artikkel og har resultert i refereevurdert publikasjon i vitenskapelige fag-tidsskrift.

2009-2013Undervisning/emneansvarlig i kvalitativ forskningsmetode. Utforming av eksamensoppgaver, sensurering

 

Veiledning PhD kandidater

 

2014- Hovedveileder for PhD stipendiat UiS, relatert til prosjektet «Å leve med kronisk smerte»

  

2012-2013 Deltaker i veiledningsgruppe for veiledere av doktorgradskandidater UiS, v/ professor Linda Lundgaard Andersen, Roskilde Universitet.

 

2013 Deltatt på «Veiledningsseminar for veiledere og Phd kandidater». Utdanningsavdelingen UiS. Sola 14.10.

 

2010-2012 Biveileder for PhD stipendiat UiS, relatert til prosjektet «Promoting better rehabilitation for people with chest pain who receive normal exercise test in cardiac clinic».

 

2011- Biveileder for PhD stipendiat UiS/HSH, relatert til prosjektet «Continuity of Care as affected by the process of moving patients from the hospital to the municipal health care service».

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Rustad, Else Cathrine; Dysvik, Elin (veileder); Furnes, Bodil (veileder); Seiger, Berit E. Cronfalk (veileder) (2017). Continuity of care from hospital to municipal health care. Experiences of older patients, next of kin and nurses.. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-737-8. 157 s.
 • Furnes, Bodil (2008). Å skrive sorgen-bearbeidelse av sorg. Prosessorientert skriving i møte med en fenomenologisk språkforståelse. En hermeneutisk fenomenologisk studie av skriving som sorgbearbeidelse hos etterlatte. Universitetet i Bergen.
 • Furnes, Bodil (1997). Skriveprosessens terapeutiske betydning i bearbeidelse av sorg. -Kan sorg bearbeides gjennom skriving? -Er prosessorientert skriving en egnet tilnærmingsmåte i sykepleie for å hjelpe de etterlatte i bearbeidelse av sorg?. Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.
 • Haga, Britt Marit; Furnes, Bodil; Dysvik, Elin; Ueland, Venke Irene (2019). Eksistensielle erfaringer ved å leve med fedme. LHL-klinikken, Nærland;
 • Rørtveit, Kristine; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil; Ueland, Venke Irene (2019). Overspising og følelser. 2019-12-11.
 • Ueland, Venke Irene; Rørtveit, Kristine; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2019). Å leve med overvekt-eksistensielle erfaringer.. 2019-12-11.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin; Ueland, Venke Irene (2018). Sykeliggjør vi alminnelig liv for mye?.
 • Gjesdal, Kine; Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2018). Dissonans mellom pasientenes og sykepleiernes smerteforståelse?. Norsk smerteforening; 2018-01-04 - 2018-01-05.
 • Haga, Britt Marit; Furnes, Bodil; Dysvik, Elin; Ueland, Venke Irene (2018). Contrasting life phenomena when dealing With obesity. Molde University College; 2018-06-24 - 2018-06-28.
 • Ueland, Venke Irene; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2018). Satt i system.
 • Furnes, Bodil (2017). Hva er terapeutisk skriving?. 2017-08-14.
 • Rustad, Else Cathrine; Furnes, Bodil; Seiger, Berit E. Cronfalk; Dysvik, Elin (2017). Continuity of care from hospital to municipal health care. Experiences of older patients, next of kin and nurses.. Scientific Future Group; 2017-04-05 - 2017-04-07.
 • Drageset, Jorunn; Dysvik, Elin; Espehaug, Birgitte; Natvig, Gerd Karin; Furnes, Bodil (2015). Suffering and mental health among older people living in nursing homes - a mixed-methods study. Senter for alders og sykehjemsmedisin (SEFAS), UiB; 2015-04-24 - 2015-04-25.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2013). A narrative approach in chronic pain. Universitetet i Bergen; 2013-10-30.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2013). Exploring change processes among people suffering from chronic pain after attending a cognitive-behavioural programme. 2013-10-09 - 2013-10-12.
 • Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2012). Mange veier til helse.
 • Furnes, Bodil (2012). Livsfenomener. 2012-12-05.
 • Furnes, Bodil (2012). Å forske på livsfenomener. Prosjektet: kronisk smerte, tap og sorg. 2012-03-07.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2011). Chronic pain, loss and grief. 2011-02-06 - 2011-02-12.
 • Røysland, Ingrid Ølfarnes; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2011). Rehabilitation of patients with non-cardiac chest pain. 2011-10-06 - 2011-10-07.
 • Furnes, Bodil (2010). Regines bok rives bort. [Avis]; 2010-05-02.
 • Furnes, Bodil (2010). Vårt menneskesyn og betydningen av dette i møte med pasient og pårørende. 2010-06-10.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2010). Frisk eller syk-det er spørsmålet.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2010). The experience of chronic pain, loss and grief. 2010-04-08 - 2010-04-10.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin (2010). The experience of chronic pain, loss and grief.
 • Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2009). Det enkleste er ofte det beste.
 • Furnes, Bodil (2009). Bearbeidelse av sorg. Presentasjon av forskningsprosjektet skriving og sorg. 2009-11-11.
 • Furnes, Bodil (2009). Sorg og Sorgbearbeidelse. Stavanger Rotary/Inner wheel; 2009-11-02.
 • Furnes, Bodil (2008). Skriving- et redskap i sorgbearbeidelse. Åpen dag, Universitetet i Stavanger; 2008-11-26.
 • Furnes, Bodil (2008). Skriving viktig i sorgen. [Avis]; 2008-03-30.
 • Furnes, Bodil (2008). Writing as a tool in a grief process. 2008-11-05 - 2008-11-07.
 • Furnes, Bodil (2008). Å skrive sorgen - bearbeidelse av sorg. 2008-05-28.
 • Furnes, Bodil (2008). Å skrive sorgen - bearbeidelse av sorg. 2008-05-28.
 • Furnes, Bodil (2004). Fenomenologisk forståelsesramme - et motspill til naturvitenskapelig rasjonalitet. 2004-03-30.
 • Furnes, Bodil (2004). Skriving og sorg- utvikling og iverksetelse av skriveprogram for sorgbearbeidelse. 2004-03-25 - 2004-03-27.
 • Furnes, Bodil (1997). Skriveprosessens terapeutiske betydning i bearbeidelse av sorg. 1997-07-24 - 1997-07-26.