Et profilbilde

Førsteamanuensis
Ingunn Aase { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Ingunn Aase", "tel": "Telefon: 51834167", "email": "ingunn.aase@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Rom KA A-240

Forskningsområder

Interprofessional teamwork

Patient safety

Simulation

Utvalgte publikasjoner

Aase, I., Aase, K. & Hansen, B.S. (2014). Paper in review: A study of interprofessional teamwork in healthcare education and service; focus group interviews with nursing and medical student

 

Aase, I., Aase, K. & Dieckmann; P.(2013). Interprofessional teamwork in health care education: An analysis of content in nursing and medicine curricula. Journal of Interprofessional Care, 27: 238-245

Aase, I., Aase, K. & Hansen, B.S.(2012)Connecting professions: Nursing and medical students? perceptions of interprofessional teamwork. Sykepleierkongressen  Oslo. ( Poster)

 Aase; I. (2012)Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer Tverrprofesjonelt teamarbeid i helseutdanninger. Helsefaglig pre-konferanse, Sola Strandhotell, (Presentasjon av forskningsprosjekt)

Aase, 1. (2012). Students? perceptions regarding their future role as nurse or physician in interprofessional teamwork. SESAM, International simulation conference, June 2012, Stavanger.

Aase, I. (2011). The role of non-technical skills in health education. Clinical skills conference, Prato, 22-25 May 2011.

Aase; I. (2010). The importance of simulation of non-technical skills for interdisciplinary collaboration in health care. International Conference TRENNS; Martin- Slovakia 2010.

Pågående forskning

Interprofessional teamwork- in nursing and medical education

Arbeidserfaring

 • 2011-         : PhD- student
 • 2000 - 2010: Assistant Professor and Study Programme Coordinator (bachelor in nursing), University of Stavanger, Department of Health Studies
 • 1998 - 2000:     College Teacher, Stavanger University College, Department of Nursing Education
 • 1986 - 1998:     Head Nurse, Childrens Care Ward, Stavanger
 • 1985 - 1986:     Head Nurse, Neonatale Care Ward, Oslo

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hasle, Bente; Aase, Ingunn; Bengtsson, Rutt Venke; Baerheim, Anders; Andersen, Irene Aasen; Aasen, Unni Uren; Brenna, Sissel Johansson; Kvilhaugsvik, Bente (2018). Rapport: Videreføring av studieopplegget "Nettbasert TPS i Vest". Høgskulen i Volda. 20 s.
 • Hasle, Bente; Brenna, Sissel Johansson; Andersen, Irene Aasen; Aasen, Unni Uren; Baerheim, Anders; Aase, Ingunn; Bengtsson, Rutt Venke (2017). Sluttrapport Pilot 1 - Nettbasert tverrprofesjonell samarbeidslæring i UH-nett Vest. UH-nett Vest. 15 s.
 • Aase, Ingunn (2016). Interprofessional teamwork training for nursing and medical students in Norway. University of Stavanger. ISBN 978-82-7644-668-5. 77 s.
 • Aase, Ingunn (2003). Ansvarlig deltagelse.Opplevelse av å ha en søster eller bror med diabetes. 101 s.
 • Akerjordet, Kristin; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Gonzalez, Marianne Thorsen; kirsti-Iren, skovdahl; Slettebø, Åshild (2020). Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of nursing students in clinical studies (QUALinCLINstud). NETNEP 2020; 2020-04-26 - 2020-04-29.
 • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn (2020). Kvalitet i praksisstudier i sykehjem. 2020-01-05.
 • Rosenberg, Adriana; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn (2020). The influence of previous work experience on student's perception of the clinical learning environment in nursing home. 2020-04-26 - 2020-04-29.
 • Aase, Ingunn (2019). Interprofessional teamwork simulation training among healthcare students. An-Najah University; 2019-11-09 - 2019-11-16.
 • Aase, Ingunn (2019). Læring i tverrfaglege team. Helse Vest; 2019-11-21 - 2019-11-22.
 • Aase, Ingunn; Aase, Karina (2019). designing for interprofessional team training in nursing and medical education. Comenius University in Bratislava,Jessenius Faculty Medicine; 2019-05-23 - 2019-05-24.
 • Aase, Ingunn; Hvidsten, Venche (2019). Exchange ideas about internationalization. University of Alicante, Faculty of Health Science; 2019-06-18 - 2019-06-21.
 • Aase, Ingunn; Tjoflåt, Ingrid (2019). Glimt frå Palestina. Avdeling for kvalitet og helseteknologi; 2019-11-19.
 • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn (2019). Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies. 2019-01-08.
 • Frøiland, Christina Tølbøl; Brekklund, Jannicke; Tran, Son Thanh; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Husebø, Anne Marie Lunde; Gonzalez, Marianne Thorsen; Skovdahl, Kirsti-Iren; Slettebø, Åshild; Akerjordet, Kristin (2019). Gjør sykehjemmene attraktive!.
 • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn (2019). Utdanningene må ta sykepleiedokumentasjon alvorlig.
 • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn (2019). Utvikle innovative digitale lærings-og vurderingsverktøy. Prosjektet; 2019-09-22.
 • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn (2019). Utvikle innovative digitale lærings-og vurderingsverktøy i kliniske studier. Prosjektet; 2019-08-16.
 • Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Frøiland, Christina Tølbøl; Akerjordet, Kristin (2019). Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clincal studies (QUALinCLINstud): Status & Progress. UIS; 2019-11-14 - 2019-11-15.
 • Rosenberg, Adriana; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn (2019). STUDENT’S EXPERIENCE OF SUCCESSFUL CLINICAL LEARNING ENVIRONMENT FOR UNDERGRADUATE NURSING STUDENTS. 2019-05-23 - 2019-05-24.
 • Aase, Ingunn (2018). Mastercource: Interprofessional team-training in education. Universitetet i Stavanger; 2018-10-17 - 2018-10-18.
 • Aase, Ingunn (2018). Simulationbased interprofessional teamtraining in education. University of Haifa honor Society,Department of Nursing; 2018-10-29.
 • Aase, Ingunn; Bjørshol, Conrad Arnfinn (2018). Pasientsikkerhet og tverrfaglighet for lege- og sykepleierstudenter. Den norske legeforening; 2018-09-03 - 2018-09-04.
 • Aase, Ingunn; Hvidsten, Venche (2018). Presentation of Master Programme in midwifery and Bachelor in Paramedic University of Stavanger. University of Surrey; 2018-09-19 - 2018-09-20.
 • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit (2018). Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies. 2018-11-06.
 • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit (2018). Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies. 2018-10-08.
 • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Laugaland, Kristin Alstveit (2018). Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of student nurses in clinical studies. 2018-10-04.
 • Aase, Ingunn (2017). Interprofessional Teamwork Training- nurses-doctors in Norway. Høgskulen på Vestlandet; 2017-06-08 - 2017-06-09.
 • Aase, Ingunn (2017). Interprofessional team-training in nursing and medical education. Universitetet i Stavanger; 2017-06-01 - 2017-06-02.
 • Aase, Ingunn (2017). Interprofessionel uddannelse/Tværfaglig teamtræning. Region Midtjylland- lægers videreutdanning; 2017-05-07 - 2017-05-09.
 • Aase, Ingunn (2017). Samspill om pasientens sikkerhet- Studentperspektiv. 2017-04-27 - 2017-04-28.
 • Aase, Ingunn (2017). Tverrprofesjonelt teamtrening for sykepleier- og legestudenter. Stavanger Universitetssykehus; 2017-10-26 - 2017-10-27.
 • Aase, Karina; Aase, Ingunn; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Guise, Veslemøy; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Tjoflåt, Ingrid (2017). Hva menes med effektiv utdanning og implementering? Utvalgte forskningsresultater fra SHARE. SAFER; 2017-12-15.
 • Aase, Ingunn (2016). Tverrfaglig simulering. NTNU Gjøvik; 2016-02-03 - 2016-02-04.
 • Aase, Ingunn (2016). Tverrprofesjonell teamtrening for sykepleier- og legestudenter i Norge. NTNU Gjøvik; 2016-11-03 - 2016-11-04.
 • Aase, Ingunn; Våga, Bodil Bø (2016). Samhandlingens plass i sykepleierutdanningen. NSF Rogaland; 2016-10-20.
 • Aase, Inngunn (2016). Simulert tverrfagleg trening i Stavanger. Universitetet i Bergen; 2016-04-03.
 • Andersen, Irene Aasen; Hasle, Bente; Bengtsson, Rutt Venke; Brenna, Sissel Johansson; Baerheim, Anders; Aasen, Unni Margrethe Uren; Aase, Ingunn; Bjørke, Gerd (2016). «TPS i Vest» - Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved seks utdanningsinstitusjonar på Vestlandet - Ein pilot. Norsk nettverk for tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeids; 2016-06-06 - 2016-06-07.
 • Aase, Ingunn (2015). Å skape fremtidens tverrprofesjonelle helseteam. SAFER; 2015-12-18.
 • Qvindesland, Sigrun Anna; Bjørshol, Conrad Arnfinn; Aase, Inngunn; Rossavik, Bente; Kluge, Merete (2015). Å skape fremtidens tverrprofesjonelle helseteam.
 • Aase, Ingunn (2014). Pasientsikkerhet i utdanning av leger og sykepleiere. HOD; 2014-08-19.
 • Aase, Ingunn (2014). Samtrening sykepleier- og legestudenter. SAFER; 2014-12-17 - 2014-12-27.
 • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Reeves, Scott (2014). Developing and evaluating an interprofessional simulation based training session in Norway. University of Stirling; 2014-06-25 - 2014-06-27.
 • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Reeves, Scott (2014). Developing interprofessional simulationbased learning: a Norwegian Perspective. University of Pittsburgh; 2014-06-06 - 2014-06-08.
 • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina (2012). Connecting professions: Nursing and medical students' perceptions of interprofessional teamwork. Norsk Sykepleierforbund; 2012-09-25 - 2012-09-26.
 • Aase, Ingunn; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina (2012). Students'perceptions regarding their future role as nurse or physician in interprofessional teamwork. 2012-06-14 - 2012-06-16.
 • Aase, Ingunn (2011). Sikkerheten må økes -Pasientsikkerhet må inn i utdanningen av helsepersonell.
 • Aase, Ingunn (2011). The role of non-technical skills in health education. MONASH University; 2011-05-22 - 2011-05-25.
 • Aase, Ingunn (2011). Tverrprofesjonelt samarbeid i helseutdanninger- hvor står vi og hvor går vi?. SAFER- Stav. Acute med. Foundation for Education and Researh; 2011-12-05.
 • Aase, Ingunn (2010). Betydningen av ikke-tekniske ferdigheter for tverrfaglig samarbeid i helsetjenesten. 2010-12-21.
 • Aase, Ingunn (2010). The Importance of Simulation of Non-Technical Skills for Interdisciplinary Cooperation in Health Care. 2010-10-20 - 2010-10-21.
 • Aase, Ingunn (2009). Diabetic Childeren and their siblings, A qualitative assessment based on 13 interviews. 2009-05-20 - 2009-05-21.
 • Aase, Ingunn (2009). Health Studies- professional preparation of nurses in Norway and Institute of Health in Stavanger. 2009-09-23 - 2009-09-25.
 • Aase, Ingunn (2004). A Campus Community Partnership Approach to Addressing the Conditions of Families with Diabetic Children. 2004-08-04 - 2004-08-07.
 • Aase, Ingunn; Bru, Edvin; Munthe, Elaine (2009). Læring og ernæring - rapport fra pilotundersøkelsen (et empirisk studie).