Et profilbilde

Universitetslektor
Elisabeth Jonassen Harbin { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Elisabeth Jonassen Harbin", "tel": "Telefon: 51834195", "email": "elisabeth.harbin@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for omsorg og etikk
Rom KA A-109

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Øvrebø, Randi; Harbin, Elisabeth; Bakke-Erichsen, Anne (2004). Hvordan opplever nyutdannede sykepleiere sin egen kompetanse i forhold til krav og forventninger de møter i yrket? En pilotstudie gjennomført for kull 1999 ett år etter endt utdanning. Høgskolen i Stavanger.
  • Harbin, Elisabeth (2002). Fra mistilpasning til mestring: En analyse av vellykket overgang til ungdomsskole for elever som tidligere har vist problematferd. Universitetet i Bergen. 100 s.
  • Foss, Brynjar; Harbin, Elisabeth (2010). Legemiddelregningens utfordringer.
  • Foss, Brynjar; Harbin, Elisabeth; Sæterdal, Lars Rune (2009). Mer enn støttefag.
  • Harbin, Elisabeth (2005). Nursing education - a gap between theory and practice?. 2005-08-24 - 2005-08-26.
  • Harbin, Elisabeth; Roland, Pål (2005). "Ronny kalte eg et grisetryne" En kvalitativ studie av mobbere i ungdomsskolen. 2005-11-23.
  • Roland, Pål; Harbin, Elisabeth (2005). Mobberens selvforståelse. 2005-11-23.
  • Øvrebø, Randi; Bakke-Erichsen, Anne; Harbin, Elisabeth; Husebø, Sissel Eikeland (2005). Nursing education - a gap between theory and practice?. 2005-08-24 - 2005-08-26.
  • Harbin, Elisabeth (2004). From maladjustment to coping. 2004-08-05 - 2004-08-06.