Et profilbilde

Professor
Sissel Iren Eikeland Husebø { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Sissel Iren Eikeland Husebø", "tel": "Telefon: 51834194", "email": "sissel.i.husebo@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Rom KA A-269

Undervisning

Forskningsområder

Simulation in nursing and healthcare, clinical leadership and teamwork in hospitals, resuscitation, councelling, quality and safety in healthcare,  Interaction analysis


 

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Clinical leadership in teams' course in the Emergency Department

Arbeidserfaring

From 2016-     Associate professor (70%), Faculty of Health Sciences, University of Stavanger

From 2016-     Associate professor (20%), Faculty of Health and Social Sciences, University College of Southeast Norway

From 2013-     Research Coordinator (30 %), Department of Surgery, Stavanger University Hospital

From 2006-2012   Training Coordinator University Programs, SAFER (simulation center see www.safer.net), Stavanger

 

2002-2005      Project Manager at Øyane Nursing Home in Stavanger

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Husebø, Sissel Eikeland (2012). Conditions for learning in simulation practice: training for team-based resuscitation in nursing education. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-506-0. 115 s.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Bøe, Eli (2009). Videreutvikling av Sykepleielaboratoriet som en attraktiv læringsarena for studenter og ansatte ved Institutt for Helsefag, 2005-2007. Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger. 41 s.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2007). Utvikling og implementering av Rehabiliteringsskolen ved Øyane sykehjem. Øyane Sykehjem, Austbøgeilen 62, 4085 Hundvåg. 47 s.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Husebø, Mia Lunde (2005). Prosjektrapport Endring som praksis - en forutsetning for styrket brukermedvirkning ved Øyane sykehjem.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2004). Kunnskap-Kvalitet-Trivsel Sykehjemmet som læringsarena for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Nasjonalt formidlingssenter i geriatri. ISBN 8291951225.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2002). Årsrapport for prosjektposten 3A ved Sentralsjukehuset i Rogaland, Studieåret 2001/2002. Institutt forsykepleierutdanning, Avd. helse- og sosialfag, Høgskolen i Stavanger. 1 s.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2001). Årsrapport for prosjektposten 3A ved Sentralsjukehuset i Rogaland Studieåret 2000/2001. 30 s.
 • Husebø, Sissel Eikeland (1999). Effekten av et veiledningsprogram på hjertesviktpasienters fysiske- og psykososiale begrensninger og mestring av det å leve med hjertesvikt den første måneden etter utskriving fra sykehus. Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Furustøl, Monica; Byrkjeland, Hallgjerd (2012). To videocase til bruk i undervisning: "DIABETES" og "KATETER". UiS.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland (2019). Erfaringer fra “Master course in simulation- based learning”. MedSimNorge; 2019-05-09 - 2019-05-10.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland (2019). Fra disputas til opprykk som professor. SHARE, UiS; 2019-09-09.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland (2019). Translation and psychometric testing of the Norwegian version of the “Patients’ Perspectives of Surgical Safety Questionnaire” and perception of surgical safety from the patients’ perspective. “Pasientsikkerhet ved kirurgiske inngrep - fra pasientens perspektiv». Regionalt nettverk for pasientsikkerheitsforsking,Helse Vest; 2019-11-11 - 2019-11-12.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Silvennoinen, Minna; Rosqvist, Eerika; Masiello, Italo (2019). Review of healthcare simulation in the Nordic countries. Monash University, Australia; 2019-05-19 - 2019-05-22.
 • Tjoflåt, Ingrid; Brandeggen, Tone Knutsen; Strandberg, Ellen Synnøve; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Husebø, Sissel Iren Eikeland (2019). Evaluation of vSim® for Nursing. Monash University, Australia; 2019-05-19 - 2019-05-22.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland (2018). Simulering som emnestudie i masterutdanning. SAFER; 2018-12-20.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland (2018). Status of Nordic research on simulation-based learning in healthcare. SAFER; 2018-12-20.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Olsen, Øystein Evjen (2018). Klinisk ledelse i team-med fokus på forskningen. Nasjonalt nettverk for simulering; 2018-04-09 - 2018-04-10.
 • Kelly, Michelle; Berragan, Elizabeth; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Krogh, Kristian (2018). Culturally diverse learners and practitioners – ensuring meaningful outcomes from simulations.. THE SOCIETY IN EUROPE FOR SIMULATION APPLIED TO MEDICINE; 2018-06-27 - 2018-06-29.
 • Olsen, Øystein Evjen; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Qvindesland, Sigrunn Anna; Lorentzen, Helge (2018). Kan simuleringsbasert læring anvendes for å øke kompetansen i klinisk ledelse i sykehus?. Nasjonalt nettverk for simulering; 2018-04-09 - 2018-04-10.
 • Paulsen, Katrine Vikås; Tveit, Ingunn Langvik; Husebø, Sissel Iren Eikeland (2018). Aldersrelatert makuladegenerasjon: Informasjonsmøte på kveldstid gir tryggere pasienter.
 • Ree Jensen, Anne; Rossavik, Bente; Husebø, Sissel Iren Eikeland (2018). Avdelingssykepleiere blir bedre ledere med gruppeveiledning.
 • Aase, Karina; Aase, Ingunn; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Guise, Veslemøy; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Tjoflåt, Ingrid (2017). Hva menes med effektiv utdanning og implementering? Utvalgte forskningsresultater fra SHARE. SAFER; 2017-12-15.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Schibevaag, Martine Sande; Olsen, Øystein Evjen (2017). Evaluating Efforts to optimize team performance in the Emergency Department. International Nursing Association for Clinical Simulation &; 2017-06-21 - 2017-06-24.
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Ballangrud, Randi; Hall-Lord, Marie Louise; Husebø, Sissel Iren Eikeland (2016). Management issues: Interprofessional teamwork and patient safety in surgical wards. The Organising Committee for EDCNS 2016; 2016-09-16 - 2016-09-17.
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Hall-Lord, Marie Louise; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi (2016). Teambasert klinisk beslutningstaking i sykehus.. Sykehuset Innlandet;
 • Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland (2016). How “The Systems Engineering Initiative for Patient Safety” (SEIPS) can inform interprofessional teamwork in healthcare. NSQH network; 2016-05-19 - 2016-05-20.
 • Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Hall-Lord, Marie Louise (2016). Cross-cultural validation and psychometric testing of the Norwegian version of the TeamSTEPPS® Teamwork Perceptions Questionnaire (T-TPQ). Norsk sykepleierforbund; 2016-09-27 - 2016-09-28.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Olsen, Øystein Evjen (2016). Improvement in emergency department length of stay using a simulation based Clinical Leadership in Teams’ course: a longitudinal before-after interventional study. Simulation Australasia and the SimTecT / SimHealth Organisin; 2016-09-26 - 2016-09-29.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Olsen, Øystein Evjen (2016). The Practice of Clinical Leadership in the Emergency Department. NSQH network; 2016-05-19 - 2016-05-20.
 • Husebø, Sissel Iren Eikeland; Wiig, Siri (2016). Is there a Nordic perspective to research on patient safety and quality?. Nordic Research Network for safety and Quality in healthcare; 2016-05-19 - 2016-05-20.
 • Kelly, Michelle; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Nestel, Debra; Reeady, Gabriel B; Smith, Catherine (2016). Theory and Simulation-based Education: Definitions, Values and Applications. Society for Simulation in Healthcare; 2016-01-16 - 2016-01-20.
 • Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland (2015). TeamSTEPPS as a course curriculum for developing simulation-based training of interprofessional teams. SESAM; 2015-06-24 - 2016-06-26.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Jensen, Anne Ree (2014). A pilot study of quality of care from the patients' perspective in three surgical units. University of Stavanger; 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Nordbø, Magnus; Torgersen, Åshild; Foreman, Rebecca Jane (2014). Patients' experiences with lifestyle changes and support from health professionals two years after gastric bypass (GBP): the study protocol of a focus group study. Sogn og fjordane University College, Helse Førde and UiB; 2014-06-18 - 2014-06-20.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Olsen, Øystein Evjen (2014). Klinisk ledelse i team i akuttmottak. Nettverk for medisinske vitenskaper, Institutt for helsefag; 2014-03-18.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Olsen, Øystein Evjen (2014). Quality from the patient's perspective in the emergency department. University of Stavanger; 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Olsen, Øystein Evjen; Qvindesland, Sigrunn Anna; Lorentzen, Helge (2014). Development and implementation of a pilot simulation-based training program in Clinical Leadership in Teams in the Emergency Department. University of Bern; 2014-09-10 - 2014-09-12.
 • Wiig, Siri; Guise, Veslemøy; Storm, Marianne; Husebø, Sissel Eikeland; schibevåg, lene; Hansen, Britt Sætre; Aase, Karina; Heskestad, Randi Nisja; Haraldseid, Cecilie; Dyrstad, Dagrunn Nåden (2014). Status on Nordic research on patient safety and quailty in healthcare and suggestions for future research. UiS;
 • Aase, Karina; Wiig, Siri; Husebø, Sissel Eikeland; Storm, Marianne; Hansen, Britt Sætre (2013). Vanskelige helsestandardarder.
 • Friberg, Febe; Husebø, Sissel Eikeland (2013). From Phenomenology to Ethnomethodology - with examples from Interaction Analysis (Febe Friberg); Educating for teamwork: Nursing students' coordination in simulated cardiac arrest situations (Sissel Eikeland Husebø). Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag; 2013-04-15.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2013). Erfaringer med videoanalyse som metode i forbindelse med simuleringstrening og Workshop: Videoanalyse. «Ressursgr. for forskning ved HIB, AIOB; 2013-06-24.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2013). Forskning på simulering ved UIS/SUS. Medisinsk simulatorsenter ved St. Olavs hospital; 2013-11-21.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2013). Presentasjon av Ph.D avhandling "Forutsetninger for læring i simulering av teambasert resuscitering i sykepleierutdanningen". Liv Helen Heggland, ass. oversykepleier; 2013-10-24.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2013). Presentation of research on simulation in nursing education - Underpinning philosophy and pedagogy in simulation. Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag; 2013-02-12.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Kelly, Michelle (2013). Theoretical frameworks in relation to debriefing. SESAM; 2013-06-12 - 2013-06-15.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Vestersjø, Marit (2013). Fasilitatorkurs for ansatte ved Universitetet i Agder. Universitetet i Agder; 2013-06-17 - 2013-06-19.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2012). Prosjektarbeid og forskning-sykepleieferdigheter ved UIS, 2005-2011. NSFs faggruppe for undervisning, fagutvikling og forskning; 2012-03-19 - 2012-03-20.
 • Nestel, Debra; Groom, Jeffrey; Husebø, Sissel Eikeland; O'Donnell, John M. (2012). Simulation for learning and Teaching Procedural Skills: The state of the science. Danish Research Network for Patient Safety and Quality in He; 2012-03-06 - 2012-03-07.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Friberg, Febe (2010). Om kommunikasjon og koordinering ved fullskalasimulering. Hva hender i teamet. 2010-09-29 - 2010-10-01.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Rossavik, Bente; Brandeggen, Tone (2010). High-fidelity simulation as a tool for improving nurses' competence in supervising nursing students Evaluation of a pilot training program. 2010-06-16 - 2010-06-18.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Søreide, Eldar; Rystedt, Hans; Friberg, Febe (2010). Educating for teamwork-Simulation to promote coordination skills in nursing education. 2010-05-20 - 2010-05-21.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2009). Validitet og reliabilitet ved bruk av videoopptak som datainnsamlingsmetode ved forskning på simulering. 2009-11-18.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2008). How a nursing practice is reconstituted in a simulated context. 2008-11-12 - 2008-11-14.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2008). Simulering som pedagogisk metode for å forbedre helsefagstudenters læring når det gjelder å håndtere akutte pasientsituasjoner på en sikker og effektiv måte. 2008-11-26.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2008). Sykepleiestudenters muligheter for læring i møte med teknologien -simulering som pedagogisk metode i sykepleierutdanningen. 2008-12-08.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Søreide, Eldar; Friberg, Febe; Rystedt, Hans (2008). Socio-cultural perspectives in simulation research-contributions to the body of knowledge of simulation as an educational method in nursing education. 2008-06-19 - 2008-06-21.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2007). Evaluation of an acute care simulation in a bachelor education in nursing. 2007-06-18 - 2007-06-20.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2007). Utvikling og implementering av en gruppebasert veiledningsmodell som fremmer pasientens medvirkning i en rehabiliteringsavdeling på sykehjem. 2007-04-16 - 2007-04-17.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2005). Endring som praksis, - en forutsetning for styrket brukermedvirkning?. 2005-09-13 - 2005-09-16.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2005). Endring som praksis, - en forutsetning for styrket brukermedvirkning?. 2005-04-26 - 2005-04-28.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2005). Improvement put into practice- A condition for empowerment in nursing home?. 2005-08-24 - 2005-08-26.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2005). Kompetansehevende prosjekter på Øyane sykehjem. 2005-04-26 - 2005-04-28.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2005). Learning in the Working Community (LWC) Developement and implementation of a model in a 55-bed nursing home in Stavanger, Norway. 2005-08-24 - 2005-08-26.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Thortveit, Jorunn (2005). Musikk og dans for beboere på sykehjem,- et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for helsefag, Institutt for musikk og dans, UiS og Øyane sykehjem. 2005-06-15 - 2005-06-17.
 • Husebø, Sissel Eikeland; Thortveit, Jorunn (2005). Musikk og dans for beboere på sykehjem, -et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for helsefag, Institutt for musikk og dans, UiS og Øyane sykehjem. 2005-06-15 - 2005-06-17.
 • Øvrebø, Randi; Bakke-Erichsen, Anne; Harbin, Elisabeth; Husebø, Sissel Eikeland (2005). Nursing education - a gap between theory and practice?. 2005-08-24 - 2005-08-26.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2004). Hvordan få opplæringsmodellene ut?. 2004-11-26.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2004). Kompetanseheving i praksisfeltet, økt kvalitet på sykepleietjenester og studentenes kliniske studier, tre sider av samme sak? (Foredrag). 2003-03-13 - 2004-03-14.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2004). Kompetansgivende prosjekt.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2004). Kunnskap-Kvalitet-Trivsel.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2003). Kompetansekartlegging og kompetansebehov på Øyane sykehjem (foredrag). 2003-04-08.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2003). Kunnskap-Kvalitet-Trivsel, et kompetansegivende prosjekt for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere ved Øyane sykehjem (fordrag og poster). 2003-11-26.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2003). Kunnskap-Kvalitet-Trivsel-et kompetansegivende prosjekt (poster). 2003-05-06 - 2003-05-08.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2003). Kunnskap-Kvalitet-trivsel-et kompetansgivende prosjekt. 2003-09-11 - 2003-09-12.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2003). Seilduk mot smerter Intervju med prosjektleder S.E.Husebø, hjelpepleier N. Aarsheim og omsorgsarbeider R.Molven. [Avis]; 2003-03-01.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2002). "De søte pasientene" Om hvilke behov for undervisning og sykepleie pasienter med diabetes har mens de er innlagt på sykehus. Forskningsdagene i Stavanger, Stand Up forskere; 2002-09-26.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2002). Kartlegging av diabetesrelaterte kunnskaper og tilfredshet med sykepleien hos hospitaliserte pasienter med diabetes. 2002-10-02 - 2002-10-05.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2002). The 3A Ward Project. A successful project between the Department of Nursing Education and the Central hospital in Stavanger. 2002-08-21 - 2002-08-23.
 • Husebø, Sissel Eikeland (2001). Prosjektposten fyller 10 år i år.