Et profilbilde

Ekstern førsteamanuensis
Kari Vevatne { "honorific-suffix": "Ekstern førsteamanuensis", "fn": "Kari Vevatne", "tel": "Telefon: 51834266", "email": "kari.vevatne@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for omsorg og etikk
Rom KA A-287

Forskningsområder

PROFESSIONAL RELATIONSHIPS:

- Omsorg / omsorgssetikk

- Gender

- Eksistensialisme

SUICIDOLOGI:

- Suicide attempt

Utvalgte publikasjoner

Vevatne, K. 2010. Profesjonalitet, eksistensialisme og relasjonell omsorg. I: Michael Quartely, Publication Series of the Norwegian Medical Society. Vol 7/2/2010.

Oppedal, K., Nesvåg, S., Pedersen, KL, Vevatne, K.. 2010: Health and the need for health-promotion in hospital patients. I: The European Journal of public health.

Rørtveit, K., Vevatne,K., Severinsson, E. 2009. Balancing between mental vulnerability and strength in daily life when suffering from eating difficulties. I: Journal of Psychiatric mental Health Nursing, 16, 317-325.

Vevatne, K. 2008. En fortelling om møtet med livet etter selvmordsforsøket. I:  Karlsen, B. (red,): Se mennesket - om forskning og klinisk arbeid i psykiatrisk sykepleie. Oslo: Gyldendal

Vevatne, K. 2006. Selvmordsforsøket - søken mot livet. Bergen: Universitetet i Bergen.

Vevatne. K. 2004. Omsorgsrelasjonen som kjærlig handling. I: Hugaas, J., Hummervoll, JK., Solli, HM. (red.): Etiske og tverrfaglige perspektiver på helsefaglig teori og praksis. Oslo: Unipub forlag

 

Pågående forskning

Professional identity and self understanding in relational professions. Forskningsleder: Ellen Ramvi

Arbeidserfaring

1999-dd Førsteamanuensis v/ Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Fra 2008: Instituttleder

1996-1999 Veiledningskonsulent v/Rogaland psykiatriske sykehus

1990-1996 Veiledningskonsulent v/ Sentralsykehuset i Rogaland

1988-1990 Selvstendig næringsdrivende, Lakaria - veiledning

1985-1988 Oversykepleier v/ Sentralsykehuset i Rogaland. Psyk.klinikk

1981-1985 Avdelingssykepleier v/ Rogaland A-senter

1977-1981 Sykepleier v/Østra sjukhuset, Psykisk helse barneklinikken, Gøteborg

1975-1977 Sykepleier v/Renströmska sjukhuset (lungemedisin), Gøteborg

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Vevatne, Kari (2006). Selvmordsforsøker - søken mot livet: En kvalitativ undresøkelse. Univeristetet i Bergen. ISBN 8230801037. 197 s.
 • Vevatne, Kari (2019). A nurse´s experience of joy, shame and sorrows in dementia care Reflective professionalism. IHSR; 2019-06-24 - 2019-06-28.
 • Vevatne, Kari (2019). Nursing Ethics. Programområdet Profesjonelle relasjoner; 2019-01-15.
 • Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen; Vevatne, Kari (2018). Couldn’t care less? The integrated breast cancer pathway as a case for nursing ethics. School of Nursing & Midwifery, University College Cork; 2018-09-01 - 2018-09-02.
 • Vevatne, Kari (2018). Psykisk syke må få andre tilbud enn medisiner. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2018-05-07.
 • Vevatne, Kari (2018). Relational and Professional care in the light of Simone de Beauvoir´s ethical theory. University of Surrey; 2018-09-01 - 2018-09-02.
 • Vevatne, Kari (2017). To Improve the Ethical Competency of nurses in Nursing Homes, with a focus on relations, by reading ethical texts and apply the everyday work experiences to the analycing of these texts.. University of Surrey; 2017-09-15 - 2017-09-16.
 • Vevatne, Kari (2004). Relasjonen mellom selvmordsforsøkeren og hjelperen. 2004-12-03.
 • Vevatne, Kari (2004). Stillstand - sykdom eller eksistens?. 2004-04-20.
 • Vevatne, Kari (2004). Walking together - Attempted suicide. 2004-08-04 - 2004-08-07.
 • Vevatne, Kari (2001). Et humanistisk perspektiv på selvmordshandlinger. 2001-12-14.
 • Vevatne, Kari (2001). Livet etter et selvmordsforsøk. [Avis]; 2001-10-23.