Et profilbilde

Førsteamanuensis
Venke Irene Ueland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Venke Irene Ueland", "tel": "Telefon: 51834172", "email": "venke.ueland@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for omsorg og etikk
Rom KA A-268

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Nåden, Dagfinn; Ueland, Venke Irene (2013). Lengsel - en kraft til helse. Åbo Akademis Förlag. ISBN 978-951-765-688-7. 267 s.
 • Ueland, Venke Irene (2013). Lengsel - en kraft til helse. Åbo Akademis Förlag. ISBN 978-951-765-688-7. 224 s.
 • Ueland, Venke Irene; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2018). Satt i system.
 • Ladsten Klaening, Tone; Ueland, Venke Irene (2017). Pårørendes informasjonsbehov – forsømt område?.
 • Ueland, Venke Irene (2017). Å leve med alvorlig overvekt.
 • Ueland, Venke Irene; Lindstrõm, Unni Å.; Nåden, Dagfinn (2017). Longing when suffering from cancer: A hermeneutic study. 2017-09-15 - 2017-09-16.
 • Ueland, Venke Irene; Nåden, Dagfinn; Lindstrõm, Unni Å. (2017). Longing a dynamic power in becoming towards Spirituality and Transcending Life. IAPR; 2017-08-21 - 2017-08-24.
 • Ramvi, Ellen; Ueland, Venke Irene (2016). Mellom pasient og pårørende i omsorg ved livets slutt. 2016-03-09 - 2016-03-10.
 • Ueland, Venke Irene (2016). 2015. Mars. Poster NCCS Copenhagen, Caring Science. Nordic/European, 2015 Diakonissestiftelsen.. NCCS; 2016-03-19.
 • Ueland, Venke Irene; Nåden, Dagfinn; Lindstrom, Unni (2016). Longing in suffering and Health. ECAME; 2016-09-08 - 2016-09-10.
 • Ueland, Venke Irene (2013). Disputationer.
 • Ueland, Venke Irene (2013). Lengsel: en kraft til helse - hermeneutiske aspekter. HiOA; 2013-10-28 - 2013-10-29.
 • Ueland, Venke Irene (2013). Lengsel-ei kraft til helse. Høgskulen i Sør-Trøndelag; 2013-05-27 - 2013-05-28.
 • Ueland, Venke Irene (2013). Lengsel-en kilde til bedre helse.
 • Ueland, Venke Irene (2013). Lengsel-en kilde til liv. Norsk sykepleierforbund; 2013-12-10.