Et profilbilde

Førstelektor
Evy Margrethe Gundersen { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Evy Margrethe Gundersen", "tel": "Telefon: 51834190", "email": "evy.gundersen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for omsorg og etikk
Rom KA A-107

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Gundersen, Evy (2003). Søvn i intensivavdelingen - en kvalitativ studie med fokus på pasienters og sykepleieres erfaringer. Universitetet i Bergen. 125 s.
 • Gundersen, Evy Margrethe (2018). Metodiske betraktninger ved å forske i eget felt. Lovisenberg diakonale høgskole (LDH); 2018-05-22 - 2018-05-23.
 • Gundersen, Evy Margrethe (2018). Videreutdanning i intensivsykepleie - fra intern utdanning - til universitetsutdanning.. Intensivavdelingen ved Stavanger universitetssykehus, SUS; 2018-11-08.
 • Gundersen, Evy Margrethe; Mykkeltveit, Ida Helene (2017). Studenters erfaring med nyopprettet masterstudie. Porgramområde; 2017-12-06.
 • Gundersen, Evy Margrethe (2014). Organisering av høyere utdanning i Norge. NSF Rogaland;
 • Gundersen, Evy Margrethe; Hansen, Britt Sætre (2013). Bridging the gap between expectations and actual level of knowledge within supervision - a qualitative study of intensive care nurses’ perceived effect of supervision education. EfCCNa; 2013-05-23 - 2013-05-26.
 • Gundersen, Evy Margrethe; Hansen, Britt Sætre (2013). Veiledningskompetanse i intensiv; en viktig komponent i kvalitets- og rekrutteringsarbeid?. NOKIAS2013; 2013-09-21.
 • Gundersen, Evy Margrethe; Hansen, Britt Sætre (2013). Why volunteer as ”soldiers” in the battle of quality improvement. EfCCNa; 2013-05-23 - 2013-05-26.
 • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Gundersen, Evy Margrethe; Hansen, Britt Sætre (2012). The importance of competence within technical and non-technical skills. Tracheotomized home mechanical ventilation users' experiences. Norsk Sykepleierforbund; 2012-09-24 - 2012-09-26.
 • Gundersen, Evy Margrethe; Hansen, Britt Sætre; Bjørnå, Gunhild Bakkalia (2012). Why volunteer as soldiers in the battle of quality improvement - a qualitative study of student supervision in an intensive care unit. Norsk Sykepleierforbund; 2012-09-25 - 2012-09-26.
 • Gundersen, Evy Margrethe (2011). Mastergradsutdanning i sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie. HIOA og LDH; 2011-10-30 - 2011-11-01.
 • Gundersen, Evy Margrethe; Hansen, Britt Sætre; Bjørnå, Gunhild Bakkalia (2011). Student supervision in ICU. EfCCNa and FSAIO; 2011-03-24 - 2011-03-26.
 • Gundersen, Evy (2005). The experience of sleep in the intensive care unit. 2005-11-10 - 2005-11-12.