Et profilbilde

Førstelektor
Otto Margon Aareskjold { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Otto Margon Aareskjold", "tel": "Telefon: 51834272", "email": "otto.m.aareskjold@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Rom KA A-115
Tlf priv/mob 4741 9582

Nestleder NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere, 1989 - 1995

Leder NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere, 1995 - 1999 

Forskningsområder

Pasienttilfredshet

Simulering som læringsmetode

Atrieflimmer og livskvalitet

Utvalgte publikasjoner

Aareskjold, O. M. (2006). Pasienttilfredshet - en survey for kartlegging av omsorgskvalitet ved en medisinsk overvåkningsavdeling. Norsk Tidskrift for Sykepleieforskning, 8 (1) 3 - 16

Gundersen, E. M. & Aareskjold, O. M. (2012). Læring for praksis: Simulering som læringsmetode. I: Løkensgard Hoel, T., Hanssen, B. & Husebø, D. Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Spenninger i høgere utdanning. Tapir akademisk forlag

Pågående forskning

Simulering som læringsmetode

Atrieflimmer og livskvalitet

Arbeidserfaring

Høgskolekandidat, samfunnsvitenskapelig studieretning, offentlig forvaltning, RDH 1973 -1975

Offentlig godkjent sykepleier, Stavanger sanitetsforenings sykepleierskole, 1977 - 1980

Offentlig godkjent sykepleier, barneavdeling 1980 - 1982

Offentlig godkjent sykepleier, hjerteovervåkning, 1982 - 1983

Videreutdanning i intensivsykepleier, Sentralsjukehuset i Rogaland, 1983 - 1984

Intensivsykepleier, intensivavdelingen, Sentralsjukehuset i Rogaland, 1985 - 1986

Undervisningsykepleier, videreutdanning i intensivsykepleie, Sentralsjukehuset i Rogaland, 1986 - 1999

Høgskolelærer, videreutdanning i intensivsykepleie, Høgskolen i Stavanger, 2000 - 2003

Universitetslektor, videreutdanning i intensivsykepleie, Universitetet i Stavanger, 2003 - 2018

Førstelektor i intensivsykepleie, Avdeling for pasientsikkerhet og helseteknologi, Universitetet i Stavanger, 2018 -

 

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Gundersen, Evy Margrethe; Aareskjold, Otto M (2012). Læring for praksis : : simulering som læringsmetode. I: Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928953. s. 259-272.
  • Aareskjold, Otto M. (2006). Pasienttilfredshet - en survey for kartlegging av omsorgskvalitet ved en medisinsk overvåkningsavdeling Patient satisfaction: a survey on quality of care in a medical intensive care unit. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN 1501-4754. Volum Årgang 8. Hefte Nr. 1 2006. s. 3-16.
  • Aareskjold, Otto M. (2003). Kvalitet fra pasientens perspektiv - en undersøkelse av pasienters kvalitetsvurdering av pleie, omsorg og behandling etter opphold ved en medisinsk overvåkning.
  • Aareskjold, Otto M. (2004). Kvalitet fra pasientens perspektiv - en undersøkelse av pasienters kvalitetsvurdering av pleie, omsorg og behandling ved en medisinsk overvåkningsavdeling. 2004-09-04.
  • Aareskjold, Otto M. (2004). Kvalitet fra pasientens perspektiv - en undersøkelse av pasienters vurdering av kvalitet på pleie, omsorg og behandling ved en medisinsk overvåkningsavdeling. 2004-09-28.
  • Aareskjold, Otto M. (2004). Kvalitetsreformen - visjon eller virkelighet?. 2004-09-01.
  • Aareskjold, Otto M. (2004). Spesialsykepleierne er 'the missing link' i 'kjeden som redder liv' Hvordan kan spesialsykepleierne være en ressurs i 'kjeden som redder liv'. 2004-11-25 - 2004-11-26.
  • Aareskjold, Otto M. (2003). Internasjonalt studiesamarbeid. 2003-09-12.
  • Aareskjold, Otto M. (2003). Kvalitet fra pasientens perspektiv - en undersøkelse av pasienters kvalitetsvurdering av pleie, omsorg og behandling etter et opphold ved en medisinsk overvåkning. 2003-09-12.
  • Aareskjold, Otto M. (2002). Kvalitet fra pasientens perspektiv - en undersøkelse av pasienters kvalitetsvurdering av pleie, omsorg og behandling etter et opphold ved en medisinsk overvåkning. 2002-10-17.