Et profilbilde

Prodekan for utdanning
Bjørg Synnøve Frøysland Oftedal { "honorific-suffix": "Prodekan for utdanning", "fn": "Bjørg Synnøve Frøysland Oftedal", "tel": "Telefon: 51834163", "email": "bjorg.oftedal@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Rom KA A-132
Tlf priv/mob +4792461905

Forskningsområder

 • Leder for forskningsgruppen ELOS
 • Pasientsentrert omsorg
 • eLæring og simulering
 • Helseteknologi og kronisk sykdom
 • Helsesykepleie og selvrealisering

Utvalgte publikasjoner

Oftedal, B., Karlsen, B., & Bru, E. (2010). Life values and self

regulation behaviours among adults with type 2 diabetes.

Journal of Clinical Nursing, 19(17-18), 2548-2556.


Oftedal, B., Karlsen, B., & Bru, E. (2010). Perceived support

from healthcare practitioners among adults with type 2 diabetes.

Journal of Advanced Nursing, 66(7), 1500-1509.


Oftedal, B.,Bru, E., & Karlsen, B. (2011). Motivation for diet and exercise management among adults with type 2 diabetets. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(4), 735-744.

Oftedal, B.,Bru, E., & Karlsen, B. (2011). Social support as a motivator of self-management among adults with type 2 diabetes.  Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, 3, 12-22.

 

 

Pågående forskning

 • Prosjektansvarlig for HUS prosjektet
 • Prosjektleder for Smart Journal
 • Prosjektmedarbeider for person-centered health promotion intervention Effectiveness of a multi-disciplinary follow-up program in general practic
 • Helseteknologi og kronisk sykdom
 • Helsesykepleie og selvrealisering

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Lie, Silje Stangeland; Karlsen, Bjørg (veileder); Oftedal, Bjørg Frøysland (veileder) (2018). An eHealth intervention based on the Guided Self-determination program for adults With type 2 diabetes in general practice. University of Stavanger. ISBN 978-82-7644-795-8. 220 s.
 • Kvinge, Lars M.; Tangeraas, Aslaug; Oftedal, Bjørg Frøysland (2014). Gruppebasert læring- og mestringstiltak for personar med type 2 diabetes- Evalueringsrapport. FOUSAM rapportserie. 38 s.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2011). Motivation for Self-management Among Adults with Type 2 Diabetes. University of Stavanger. ISBN 978-82-7644-454-4. 91 s.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2002). Omsorgssamarbeidets tvetydighet i hjemmesykepleien. Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet, Seksjon for helsefag. 136 s.
 • Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland (2020). Kvoterer inn menn til helsesykepleiestudiet. NRK Rogaland. [Internett]; 2020-03-04.
 • Mæland, Linda Horne; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Kristoffersen, Margareth (2019). Nurses' reflections on self-realization in the daily performance of their profession. University of Alberta; 2019-10-25 - 2019-10-29.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Mæland, Leni (2019). Studenter og psykisk helse. Rogaland. [Radio]; 2019-01-24.
 • Akerjordet, Kristin; Hagland, Hanne Røland; Aas, Randi Wågø; Viksveen, Petter; Oftedal, Bjørg Frøysland; Laugaland, Kristin Alstveit; Wiig, Siri (2018). How to Educate Young People to work With Public Health and Better Aging. Norwegian Smart Care Cluster; 2018-09-26.
 • Heggdal, Kristin; Oftedal, Bjørg Frøysland; Hofoss, Dag (2018). Using the Outcome Rating Scale to study the outcomes of a person-focused and strengths-based intervention among people with chronic illness.. Norsk selskap for sykepleieforskning; 2018-06-13 - 2018-06-15.
 • Narayanasamy, Melanie; Navarro-Illana, Esther; Whittingham, Katharine; Løkken, Atle; Hvidsten, Venche; Windle, Richard; Oftedal, Bjørg Frøysland; Wharrad, Heather; Urstad, Kristin Hjorthaug (2018). EVALUATING EFFECTIVENESS OF E-RESOURCES RE-PURPOSED FOR EUROPEAN NURSING CURRICULA. 2018-03-05 - 2018-03-07.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2018). Digital helse utfordrer utdanningene?. Forsknings og innovasjonsavdelingene; 2018-10-30.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Navarro-Illana, Esther; Wharrad, Heather; Hvidsten, Venche; Løkken, Atle; Windle, Richard; Whittingham, Katharine; Urstad, Kristin Hjorthaug (2018). WHAT CAN BE LEARNED ABOUT THE TRANSLATION AND ADAPTION PROCESS FROM NORWEGIAN INTERACTIVE E-LEARNING MATERIALS IN NURSING EDUCATION IMPLEMENTATION INTO SPANISH AND ENGLISH LANGUAGE. 2018-03-05 - 2018-03-07.
 • Dombestein, Heidi; Norheim, Anne; Humerfelt, Kristin; Oftedal, Bjørg Frøysland (2017). Filial Motivation and Staying Power in the Caregiver Role when Parents with Dementia Live at Home. 2017-10-04 - 2017-10-06.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2017). How Guided self-determination in digital formats may disrupt the patterns of nurse-patient communication. ScanTRICC; 2017-09-17 - 2017-09-18.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Graue, Marit; Vibeke, Zoffmann; Karlsen, Bjørg; Kristoffersen, Margareth (2017). Diabetes eHealth Intervention may disrupt the patterns of nurse-patient communication in the primary care. Foundation of European Nurses in Diabetes; 2017-09-08 - 2017-09-09.
 • Urstad, Kristin Hjorthaug; Santiago, Almar; Navarro-Illana, Esther; Oftedal, Bjørg Frøysland; Windle, Richard; Løkken, Atle; Hvidsten, Venche; Whittingham, Katharine; Sancho Pelluz, Javier; Navarro-Illana, Pedro; Taylor, Mike; Narayanasamy, Melanie; Wharrad, Heather (2017). DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INTERACTIVE MOBILE E-LEARNING APPS FOR EUROPEAN NURSING EDUCATION (DIMEANE) – A TRANSNATIONAL PROJECT. EDULEARN17 Proceedings, 9th International Conference on Educ10.21125/edulearn.2017.1219. EDULEARN17 Proceedings, 9th International Conference on Educ; 2017-07-03 - 2017-07-05.
 • Lie, Silje Stangeland; Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland (2016). Dropout from internet counselling – a qualitative study. 2016-05-09 - 2016-05-10.
 • Lie, Silje Stangeland; Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland (2016). Web-based Counselling For Adults With Type 2 Diabetes - The “Drop-outs” Experiences. Diabetesforbundet; 2016-04-27 - 2016-04-29.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Karlsen, Bjørg (2016). E-konsultasjoner i allmennpraksis for personer med type 2 diabetes.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Zoffmann, Vibeke; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Hörnsten, Åsa; Graue, Marit (2016). Erfaringer med å lære og å praktisere personsentrert veiledning i primærhelsetjenesten. En kvalitativ studie. Norsk sykepleieforbund; 2016-09-27 - 2016-09-28.
 • Foss, Brynjar; Løkken, Atle; Oftedal, Bjørg Frøysland (2015). E-compendiums - a blended learning tool for student nurses improved learning. 2015-10-12 - 2015-10-14.
 • Foss, Brynjar; Løkken, Atle; Oftedal, Bjørg Frøysland (2015). THE PILLPLAY: A DIGITAL GAME TO IMPROVE STUDENT NURSES MEDICATION CALCULATION SKILLS. 2015-10-12 - 2015-10-14.
 • Kvinge, Lars M.; Tangeraas, Aslaug; Oftedal, Bjørg Frøysland (2015). Gruppabasert trening- og mestringskurs for personar med type 2 diabetes. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring; 2015-11-18 - 2015-11-20.
 • Lie, Silje Stangeland; Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland (2015). Development and testing of an internet-based guided self-determination programme to promote self-management for adults with type 2 diabetes - Feasibility testing of the internet-based guided self-determination programme. DiaBEST Research group; 2015-04-27 - 2015-04-28.
 • Lie, Silje Stangeland; Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland (2015). DiaWeb - internettbasert veiledning for personer med type 2 diabetes i allmennpraksis. Helsedirektoratet og NK LMH; 2015-11-18 - 2015-11-20.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2015). Hvordan utforme mixed methods design. Høgskolen Stord/Haugesund; 2015-01-15.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2015). Nurses receive training i Guided Self-determination. http://prosjekt.hib.no/diahealth/blog/nurses-receive-trainin. [Internett]; 2015-06-17.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Graue, Marit; Hope Kolltveit, Beate-Christin; Zoffmann, Vibeke (2015). Exploring the process of learning and pratcicing the Guided Self-determination programme. The DiaBEST and The Centre for Evidence-based Practice, HiB; 2015-04-27 - 2015-04-28.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Hvidsten, Venche; Urstad, Kristin Hjorthaug; Foss, Brynjar (2015). Blended versus Traditional on-campus learning; Differences in learning outcomes?. Univesrsity of Nordland; 2015-10-12 - 2015-10-14.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Stangeland Lie, Silje; Karlsen, Bjørg (2015). Nettbasert veiledning for personer med type 2 diabetes i allmennpraksis.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Zoffmann, Vibeke; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Graue, Marit (2015). Learning and practicing the Guided Self-Determination method in primary care for type 2 diabetes: A qualitative study. International Diabetes Federation; 2015-11-30 - 2015-12-04.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2014). DiaWeb - modellering og pilotering av Guidet egen-beslutning (GEB) i intervensjonen. Høgskolen i Bergen; 2014-12-10 - 2014-12-11.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2014). Forskning i et familieperspektiv. Høgskolen i Bergen; 2014-12-10 - 2014-12-11.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2014). Inter-municipal group-based intervention among adults with type 2 diabetes. Diabetesforbundet; 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2014). Sammen er det lettere?. Faggruppen for diabetessykepleiere Rogaland; 2014-03-19 - 2014-03-21.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2014). Web-basert veiledning i allmennpraksis for personer med type 2 diabetes. Diabetesforbundet; 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Graue, Marit (2014). Fra behandling til handling.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Hvidsten, Venche; Tillerli, Karsten; Foss, Brynjar (2014). God læring med digitalt verktøy.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2013). Perceived social support from family and friends among adults with type 2 diabetes. 2013-09-20 - 2013-09-21.
 • Foss, Brynjar; Oftedal, Bjørg Frøysland; Løkken, Atle (2012). Podcasts of long duration; Supplemental and substitution learning tools. 2012-07-02 - 2012-07-04.
 • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland (2012). Konflikter mellom viktige livsverdier og krav til diabetesregulerende atferd - en kvalitativ studie blant voksne med type 2 diabetes. Norske sykepleierforbund; 2012-09-25 - 2012-09-26.
 • Mordt, Petter; Foss, Brynjar; Oftedal, Bjørg Frøysland; Løkken, Atle (2012). Digital game based medication calculation. 2012-07-02 - 2012-07-04.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2012). Motivasjon for selvregulering blant voksne med type 2 diabetes. 2012-11-15 - 2012-11-16.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2012). Motivasjon for å regulere sin diabetes - en utfordring. Faggruppen for diabetessykepleiere/ Lilly; 2012-03-14.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2012). Motivasjon for å regulere sin diabetes- en utfordring. Faggruppen for diabetessykepleiere; 2012-11-01.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2012). Å stimulere motivasjonen for selvregulering av type 2 diabetes – en utfordring for helsepersonell.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2011). Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. Faggruppe for diabetessykepleiere; 2011-11-17.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2011). Slik lever du bedre med diabetes.
 • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland (2010). Støtte fra helsepersonell ? viktig motivator i selvreguleringen av type 2-diabetes.
 • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland; Bru, Edvin (2009). Conflicts between life values and self-regulation behaviours adults with type 2 diabetes. 2009-10-18 - 2009-10-22.
 • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland; Bru, Edvin (2009). Conflicts between personal self-regulationg goals and life values among adults with type 2 diabetes. 2009-10-18 - 2009-10-22.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2009). Motivasjon - en nøkkel til regulering av diabetes. Diabetesforeningen i Egersund; 2009-10-14.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2009). Motivasjon - en nøkkel til regulering av diabetes. Diabetesforeningen Sandnes, Sola, Gjesdal; 2009-09-24.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2009). Perceived social support from health professionals. A qualitative study among adults with type 2 diabetes. 2009-04-26 - 2009-04-27.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2008). Can Path-goal theory be a foundation for motivating self-regulation in adults with type 2 diabetes?. 2008-05-06.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Karlsen, Bjørg (2008). Motivasjon - et nøkkelbegrep for regulering av type 2 diabetes.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Karlsen, Bjørg (2008). Motivation for self-regulation in adults with type 2 diabetes. 2008-05-19 - 2008-05-20.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Karlsen, Bjørg (2008). Motivation for self-regulation in adults with type 2 diabetes.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland; Karlsen, Bjørg (2008). Motivation for self-regulation in adults with type 2 diabetes. 2008-05-19 - 2008-05-20.
 • Karlsen, Bjørg; Oftedal, Bjørg Frøysland (2007). Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2-diabetes.
 • Oftedal, Bjørg Frøysland (2007). Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. 2007-11-28.