Et profilbilde

Professor
Hildegunn Sagvaag { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Hildegunn Sagvaag", "tel": "Telefon: 51834236", "email": "hildegunn.sagvaag@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse
Rom OD B-14107

ForskningsområderUtvalgte publikasjonerPågående forskning


Tilhørighet til illegale rusmiljøer - En kvalitativ studie om krefter i illegale rusmiljøene som får folk til å bli værende der

Personell- og brukermedvirkning  i tjenesteutvikling

Samtaler etter bruk av mekaniske tvangsmidler og holding innenfor psykisk helsevern ? En kvalitativ studie om pasienter og personal sine erfaringer

Avhengighet, anerkjennelse og tilfriskning (recovery)
Arbeidserfaring

Yrkeserfaring

Yrkeserfaring frå tre forvaltningsnivå, statlig, fylkeskommunalt og kommunalt og frå undervisning.

Universitetet i Stavanger

SV-fakultetet, Stavanger

Høgskolelærar, høgskulelektor, universitetslektor på Institutt for sosialfag

Føresteamanuensis for rusproblematikk ved Institutt for Helsefag

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Thørrisen, Mikkel Magnus; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn (2018). Alkoholbruk og alkoholkultur i en kommune på Vestlandet. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-800-9. 25 s.
 • Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill (2017). Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommune. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-718-7. 28 s.
 • Rimstad, Silje Lill; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sjøgren, Åsa (2017). Alkoholbruk og alkoholkultur i en kommune i Nord-Norge. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-743-9. 30 s.
 • Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus (2017). Alkoholbruk og alkoholkultur i et hotell. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-720-0. 29 s.
 • Thørrisen, Mikkel Magnus; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Rimstad, Silje Lill (2017). Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommunal helsetjeneste. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-719-4. 28 s.
 • Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Sjøgren, Åsa (2016). Alkoholbruk og alkoholkultur i en transportbedrift. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-689-0. 29 s.
 • Fjær, Svanaug; Sagvaag, Hildegunn; Karlsen, Jan Erik; Quale, Christian (2016). Foresight scenario: Vision for the future governance of addiction: Deliverable 15.2, Work Package 15. ALICE RAP Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe Reframing Addictions Project. 27 s.
 • Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie (2016). Alkoholbruk og alkoholkultur i en industribedrift. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-656-2. 29 s.
 • Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie (2016). Alkoholbruk og alkoholkultur i et offentlig forvaltningsorgan. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-657-9. 29 s.
 • Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn (2016). Alkoholbruk og alkoholkultur innen olje- og gassnæringen. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-643-2. 30 s.
 • Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø (2016). Alkoholbruk og alkoholkultur i et offentlig myndighetsorgan. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-658-6. 29 s.
 • Fjær, Svanaug; Sagvaag, Hildegunn (2015). Redesigning Governance. Alice Rap. 80 s.
 • Sagvaag, Hildegunn; Sikveland, Bente (2014). Alkohol + arbeidsliv = sant? En vitenskapelig antologi. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-43643-5. 256 s.
 • Sagvaag, Hildegunn; Fuglestad, Liza (2009). Livshistorier til ungdom med rusproblem - refleksjoner omhjelp til behandling. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276443776. 16 s.
 • Sagvaag, Hildegunn (2007). Alkoholbruk i tilknyting til arbeid - ein kvalitativ studie i eit folkehelsevitskapeleg perspektiv. Nordic School of Public Health. ISBN 9789185721139. 253 s.
 • Sagvaag, Hildegunn (2007). Alkoholbruk i tilknyting til arbeid - ein kvalitativ studie i eit folkehelsevitskapeleg perspektiv. Nordic School of Public Health. ISBN 9789185721139. 253 s.
 • Sagvaag, Hildegunn; Skaftun, Jorunn Elise; Nesvåg, Sverre M. (2001). "Om å ha logoen stemplet i panna" IGOR - et rusforebyggingsprosjekt blant ansatte i rusvernet. ISBN 8249000870.
 • Sagvaag, Hildegunn; Jenssen, Anne Grete (2000). Teoretiske perspektiver på sosialt arbeid. Høgskolen i Stavanger. ISBN 8276441211. 143 s.
 • Sagvaag, Hildegunn; Jenssen, Anne Grete (2000). Teoretiske perspektiver på sosialt arbeid. Høgskolen i Stavanger. ISBN 8276441211. 143 s.
 • Willumsen, Elisabeth; Myking, Thonette; Sagvaag, Hildegunn; Østbye, Ragnhild; Moe, Sverre; Jenssen, Anne Grete (2000). Konstruktivisme og sosialt arbeid:Sosialt arbeid - kunnskap og makt. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-130-0. 90 s.
 • Ramvi, Ellen; Sagvaag, Hildegunn (1999). Takling av rusproblemer på jobb En intervjuundersøkelse. RF-rapport. ISBN 8272209896.
 • Aas, Randi Wågø; Haveraaen, Lise; Sagvaag, Hildegunn; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sevic, Aleksandra (2019). Alcohol and impairments at Work or Home: How much matters more than how often. International Commission on Occupational Health (ICOH); 2019-06-04 - 2019-06-07.
 • Hashemi, Neda; Sevic, Aleksandra; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skogen, Jens Christoffer; Aas, Randi Wågø (2019). Alcohol Use and Sick leave: A Systematic Review and Meta-Analysis. 2019-06-04 - 2019-06-07.
 • Sagvaag, Hildegunn; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Aas, Randi Wågø (2019). Drinking culture and drinking situations in Norwegian Working Life. The WIRUS culture study. 2019-06-03 - 2019-06-07.
 • Sevic, Aleksandra; Hashemi, Neda; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Skogen, Jens Christoffer; Jensen, Irene; Kjeken, Ingvild; Aas, Randi Wågø (2019). Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave – The WIRUS project results. Korus Vest Stavanger, Rogaland A-senter og AKAN kompetansese; 2019-03-21.
 • Sevic, Aleksandra; Thørrisen, Mikkel Magnus; Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Skogen, Jens Christoffer; Jensen, Irene; Kjeken, Ingvild; Aas, Randi Wågø (2019). Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave – The WIRUS project results. Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, SUS; 2019-04-05.
 • Haveraaen, Lise; Brouwers, Evelien P. M.; Sveen, Unni; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sagvaag, Hildegunn; Aas, Randi Wågø (2016). The first six years of building and implementing a Return-to-Work service for patients with Acquired Brain Injury. The Rapid-Return-to-Work-Cohort-study. International Commission on Occupational Health; 2016-09-25 - 2016-09-28.
 • Sagvaag, Hildegunn (2015). Alkoholbruk og arbeidsliv - kunnskap og tiltak. 2015-06-19.
 • Sagvaag, Hildegunn (2015). Arbeidsliv og rus. Høgskulen i Molde; 2015-08-27.
 • Sagvaag, Hildegunn; Fjær, Svanaug (2015). Redesigning Governance. 2015-09-23 - 2015-09-25.
 • Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Sjøgren, Åsa (2014). Wirus: Workplace interventions preventing alco-use and sick leave. Helsedirektoratet;
 • Fjær, Svanaug; Sagvaag, Hildegunn (2013). Governance Frameworks and the Role of Innovations. Alice Rap Consortium; 2013-04-23 - 2013-04-25.
 • Sagvaag, Hildegunn; Selbekk, Anne Schanche (2013). Rusbehandling i et folkehelseperspektiv.
 • Grønnestad, Trond; Sagvaag, Hildegunn (2012). What do we know about the phenomena that influence people to stay in contact with the illicit drug milieus. Universitetet i Stavanger; 2012-06-02 - 2012-06-08.
 • Sagvaag, Hildegunn (2012). Cannabis culture.
 • Sagvaag, Hildegunn (2012). Participation research in the field og drug problems and mental health problems. Universitetet i Stavanger, IRIS, KORFOR, Rogaland A-senter,; 2012-06-02 - 2012-06-08.
 • Selbekk, Anne Schanche; Sagvaag, Hildegunn (2012). Implementation of "familily" in specialist substance abuse treatment. Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research; 2012-06-02 - 2012-06-08.
 • Karlsen, Jan Erik; Sagvaag, Hildegunn (2011). Illegal rusøkonomi.
 • Sagvaag, Hildegunn (2011). Arbeidskultur og rusmiddelbruk. HMS avdelinga; 2011-09-08.
 • Sagvaag, Hildegunn (2011). Arbeidsliv og rus ut fra et kjønns- og kulturperspektiv. Energi Norge; 2011-05-05.
 • Sagvaag, Hildegunn (2011). Dypdykk i illegale stoffs normaliseringsprosesser.
 • Sagvaag, Hildegunn (2011). Er Stavanger en dyrehage?. NRK-lokalen. [Radio]; 2011-12-14.
 • Sagvaag, Hildegunn (2011). «FORESIGHTING DRUG ADDICTION POLICY». Kettil Bruun Society; 2011-04-11 - 2011-04-15.
 • Sagvaag, Hildegunn (2011). Skjenkekontrollen. NRK-Rogaland. [TV]; 2011-10-19.
 • Sagvaag, Hildegunn (2009). Alkoholbruk i tilknyting til arbeid ? ei utfordring ikkje berre for den einskilde. AEF/RUS-NETT ROGALAND, Dagskonferanse, Tema: Rus og Alkoholpolitikk; 2009-04-16.
 • Sagvaag, Hildegunn (2009). Arbeidskultur og rusmiddelbruk. Høgskulen i Volda; 2009-04-16.
 • Sagvaag, Hildegunn (2009). Arbeidskultur og rusmiddelbruk. Høgskulen Stord Haugesund; 2009-08-31.
 • Sagvaag, Hildegunn (2009). Discorse analysis. 2009-02-18 - 2009-02-20.
 • Sagvaag, Hildegunn (2009). Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk relatert til arbeid ? Angår den enkeltes alkoholbruk arbeidsfellesskapet?. 2009-01-08.
 • Sagvaag, Hildegunn (2009). Forskingsetikk og gyldig kunnskap ?Sammen om ? brukermedvirkning?. 2009-06-08.
 • Sagvaag, Hildegunn (2009). Life story of youths - reflections on the help of treatment. 2009-02-18 - 2009-02-20.
 • Sagvaag, Hildegunn (2009). Livshistoriar til ungdom som nyttar seg av K46- behandlingsstart for unge med rusproblemer. 2009-06-12.
 • Sagvaag, Hildegunn (2009). Narrativ analyses. 2009-02-18 - 2009-02-20.
 • Sagvaag, Hildegunn (2009). Rus og arbeidsliv. 2009-10-16.
 • Sagvaag, Hildegunn (2009). Rus og rusforsking. 2009-08-22.
 • Sagvaag, Hildegunn (2009). Rusmisbruk i arbeidslivet. 2009-02-18 - 2009-02-20.
 • Sagvaag, Hildegunn (2009). Work related use of Alcohol- Women's experiences, A qualitative study in the Sience of Public Health perspective. 2009-06-08 - 2009-06-12.
 • Sagvaag, Hildegunn (2009). Work related use of alcohol. 2009-10-01 - 2009-10-03.
 • Sagvaag, Hildegunn (2007). - Fyllefest skaper ingen lagånd. [Avis]; 2007-11-07.
 • Sagvaag, Hildegunn (2007). - Julebord kan gi dårlig arbeidsmiljø. [Avis]; 2007-11-07.
 • Sagvaag, Hildegunn (2007). After work kan vara en alkoholfälla. [Avis]; 2007-09-07.
 • Sagvaag, Hildegunn (2007). Afterworken främjar alkoholmissbruk. [Avis]; 2007-08-28.
 • Sagvaag, Hildegunn (2007). Alkoflyt gir problemer. [Avis]; 2007-11-25.
 • Sagvaag, Hildegunn (2007). Alkoholbruk i tilknytning til arbeide en utfordring, ikke bare for den enkelte. 2007-10-12.
 • Sagvaag, Hildegunn (2007). Alkoholkulturen på jobbet - en fälla inte bara för den enskilde. [Avis]; 2007-08-27.
 • Sagvaag, Hildegunn (2007). Ansatte får problemer etter jobbfyll. [Avis]; 2007-10-26.
 • Sagvaag, Hildegunn (2007). Fri bar på julebord er meningsløst. [Avis]; 2007-08-28.
 • Sagvaag, Hildegunn (2007). Jobben skaper alkoholproblemer. [Avis]; 2007-10-19.
 • Sagvaag, Hildegunn (2007). Jobbfylla gir ansatte alkoholproblemer. [Avis]; 2007-10-26.
 • Sagvaag, Hildegunn (2007). Må lyve på seg sukkersyke eller magesår. [Avis]; 2007-10-25.
 • Sagvaag, Hildegunn (2007). Møtes med fordømmelse. [Avis]; 2007-10-17.
 • Sagvaag, Hildegunn (2007). Steng kranene Rusforsker mener julebordet er blitt en rølpefest. [Avis]; 2007-11-14.
 • Sagvaag, Hildegunn (2007). Tabu i arbeidslivet. [Avis]; 2007-10-16.
 • Sagvaag, Hildegunn (2004). Freire. Høgskolen i Finnmark; 2004-09-09.
 • Sagvaag, Hildegunn (2003). Nettverksarbeid. 2003-04-01.
 • Sagvaag, Hildegunn (2003). Problem drinking and work - a process of maginalization. 2003-10-09 - 2003-10-11.
 • Sagvaag, Hildegunn (2003). Rusproblem i arbeidslivet. 2003-12-04.
 • Sagvaag, Hildegunn (2003). Tunge omsorgsoppgaver og rus kan presse kvinner ut av arbeid. [Avis]; 2003-01-05.
 • Sagvaag, Hildegunn; Nesvåg, Sverre M. (2003). Problem drinking and Work – A Process of Marginalization. 2003-06-01 - 2003-06-05.
 • Sagvaag, Hildegunn (1999). Kvinnelege innviklingsprosessar.