Et profilbilde

professor i sosialt arbeid
Anna Elisabeth Willumsen { "honorific-suffix": "professor i sosialt arbeid", "fn": "Anna Elisabeth Willumsen", "tel": "Telefon: 51834238", "email": "elisabeth.willumsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse
Rom KA A-286

Forskningsområder

Tverrprofesjonelt samarbeid, Profesjonsutøvelse, Innovasjon i offentlig sektor, Brukerperspektiv, Praksisforskning, Sosialt Arbeid.

Utvalgte publikasjoner

National and internasjonal Scientific peer reviewed articles


 1. Alstveit, M., Halvorsen, A.,(2016). «Lederen som innovatør og balansekunstner : en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning». Nordisk tidsskrift for helseforskning, Volum 12.(2).

 2. Hean, S.,Ødegård, A.(2016). ?Collaborative practices between correctional and   mental health services in Norway : expanding the roles and responsibility competence domain?. Journal of Interprofessional Care, Volum 31.(1) s. 18-27.

 3. Høiland, G.C., (2016). ?Understanding implementation in complex public service organizations ? implication for practice?. Journal of Comparative Social Work, Volum 11.(2) s. 1-29.

 4. Hean, S., Ødegård, A. & Bjørkly, S. (2015) ?Using social innovation as a theoretical framework to guide future thinking on facilitating collaboration between mental health and criminal justice services?. International Journal of Forensic Mental Health (in review).

 5. Ødegård, A., Lohne, M. & (2015). ?Utilsiktet flytting fra fosterhjem. En kvalitativ studie av fosterforeldrenes erfaringer». Tidsskriftet Norges Barnevern, nr. 3 (169-181).

 6. Sæbjørnsen, S. E. N. & (2015). ?Service user participation in interprofessional teams in child welfare in Norway: vulnerable adolescents? perceptions?. Child & Family Social Work, doi:10.1111/cfs.12242

 7. Samsonsen, V. & (2015). ?Narratives from parents in England and Norway: Power and emotions in child protection assessments?. Journal of Comparative Social Work, 2015/1.

 8. Studsrød, I., Ellingsen, I. T. & (2015). ?When the Norwegian child-welfare services get involved: parents making sense of referrals?. European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2015.1081584

 9. Samsonsen, V. & (2014). ?Assessment in Child Protection - social worker?s voices in England and Norway?. Journal of Comparative SocialWork, 1 (1-35).

 10. Hugaas, J. V. & Studsrød, I. (2014). ?The child as Co-Researcher ? Moral and Epistemological Issues in Childhood Research?. Ethics and Social Welfare, DOI: 10.1080/17496535.2014.894108

 11. Redalen, K., Ellingsen, I. T., Studsrød, I. & . (2013). «Portvakt eller døråpner. Å rekruttere informanter til barnevernsforskning». Tidsskriftet Norges Barnevern, 1, 18-31.

 12. Studsrød, I., & Ellingsen, I. T. (2012). ?Parents? perceptions of contact with the Norwegian Child Welfare Services?. Child & Family Social Work,doi:10.1111/cfs.12004 

 13. Willumsen, E. & Alstveit, M. (2012). ?Improving public health nursing: an example of community-based research in Norway?. International Practice Development Journal, 2 (2) [4]. http://www.fons.org/library/journal.aspx

 14. Willumsen, E., Åhgren, B. & Ødegård, A. (2012). A conceptual framework for assessing interorganisational integration and interprofessional collaboration. Journal of Interprofessional Care, 26, (198-204).

 15. Ødegård, A. & . (2011). ?Felles innsats eller solospill. En kvalitativ studie om tjenesteyteres samarbeid omkring barn og unge?. Tidsskriftet Norges Barnevern, nr.4.

 16. Kvarnström, S., ., Andersson-Gäre, B. og Hedberg, B. (2010). ?How service users perceive the concept of participation, specifically in interprofessional practice?. British Journal of Social Work, Advance Access published May 4, 2011, pp. 1-18.

 17. . & Studsrød, I. (2010). ?Høyere utdanning og praksisnær forskning i profesjonsutdanningene ? et eksempel fra sosialt arbeid?. Uniped, 33, (1):25-36.

 18. . (2008). Interprofessional collaboration ? a matter of differentiation and integration? Theoretical reflections based in the context of Norwegian childcare. Journal of Interprofessional Care, 22/4, (352-363).

 19. . (2006). Interprofessional collaboration in residential childcare. Avhandling i folkehelsevitenskap, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg.

 20. (2006). Leadership in interprofessional collaboration ? The case of child care in Norway. Journal of Interprofessional Care, , 4, pp. 403-413.

 21. . & Skivenes, M. (2005). Collaboration between service users and professionals: Legitimate decisions in child protection - a Norwegian model. Child & Family Social Work, ,197-206.

 22. . & Severinsson, E. (2005). Parents? collaboration and participation in a residential child care setting. International Journal of Child & Family Welfare, 1, 19-31.

 23. . & Hallberg, L. (2003).?Interprofessional collaboration with young people   in residential care: Some professional perspectives?. Journal of Interprofessional Care, 4, 389-400.

Books and chapters, peer reviewed

 1. Ødegård, Atle.Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag» (2. utgave). Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215027791) 312 s.

 2. Sirnes, Tore, Ødegård, Atle. ?Nye samarbeidsformer ? et samfunnsoppdrag?. I: Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (2. utgave). Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027791. s. 17-30

 3. (2015). ?Tverrprofesjonelt samarbeid i sosialt arbeid?. I: Sosialt arbeid. En grunnbok. Universitetsforlaget, s. 154-170.

 4. & Ødegård, A. (red.) (2015) Sosial innovasjon ? fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget.

 5. , Sirnes, T. & Ødegård, A. (2015) «Innovasjon innen helse og velferd ? sosial innovasjon» I: Willumsen, E. & Ødegård, A. (red.) Sosial innovasjon ? fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget.

 6. & Ødegård, A. (2015). «Innovasjon ? et konsept i endring» I: Willumsen, E. & Ødegård, A. (red.) Sosial innovasjon ? fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget.

 7. Høiland, G. & (2015). «Innovasjon for mer integrerte tjenester: samarbeid på tvers i arbeidsinkludeering» I: Willumsen, E. & Ødegård, A. (red.) Sosial innovasjon ? fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget.

 8. Samsonsen, V. & (2015). «Komparasjon som innovasjonsstrategi» I: Willumsen, E. & Ødegård, A. (red.) Sosial innovasjon ? fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget.

 9. Ødegård, A., Iversen, H.P. & (2014). «Samhandlingsreformen - hvilken betydning vil den få for utsatte barn og unge?» I: Barnevernets brennpunkt ? beslutning og beslutningsgrunnlag i barnevernet. Ellingsen, I.T. & Østerhaug, R. (red.). Universitetsforlaget (181-192).

 10. Samsonsen, V. & (2014). Skjønnsbaserte og strukturerte undersøkelsesmodeller i barnevernet. I: Barnevernets brennpunkt ? beslutning og beslutningsgrunnlag i barnevernet. Ellingsen, I.T. & Østerhaug, R. (red.). Universitetsforlaget (98-111).

 11. Sirnes, T. og Ødegård, A. (2014) «Nye samarbeidsformer ? et samfunnsoppdrag». I: Willumsen, E. og Ødegård, A. (red.) (2014) ?Tverrprofesjonelt samarbeid. Et samfunnsoppdrag?. Universitetsforlaget.

 12. og Ødegård, A. (2014) «Tverrprofesjonelt samarbeid ? en fortsettelse». I: Willumsen, E. og Ødegård, A. (red.) (2014) ?Tverrprofesjonelt samarbeid. Et samfunnsoppdrag?. Universitetsforlaget.

 13. og Ødegård, A. (red.) (2014) ?Tverrprofesjonelt samarbeid. Et samfunnsoppdrag?. Universitetsforlaget.

 14. Ødegård, Atle& (2013). «Reflektion i interprofessionellt samarbete». I: Om samverkan : för utveckling av hälsa och välfärd. Axelsson, R. & Bihari Axelsson, S. (red.). Studentlitteratur. s. 179-190.

 15. (2011). ?Sykepleiere og tverrprofesjonelt samarbeid?. Kompendium til nettversjon av sykepleie bachelor.

 16. . (redaktør), (2009). ?Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning?. Universitetsforlaget.

 17. (2009). ?Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning i helse- og sosialsektoren?. I: Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning. Willumsen, E. (red.), U-forlaget.

 18. (2009). Tverrprofesjonelt samarbeid og ledelse I: Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning. Willumsen, E. (red.), U-forlaget.

 19. (2009). Differensiering og integrering ? dynamikken i tverrprofesjonelt samarbeid? I: Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning. Willumsen, E. (red.), U-forlaget.

 20. . (2006). Sosialt arbeid med barn og familier. Kan folkehelseperspektivet bidra til en tverrfaglig referanseramme? I: Fasetter av sosialt arbeid. Omre, Schjelderup, Østerhaug (red.), Tapir akademisk forlag.

 21. . (2006). Interprofesjonell samverkan och brukarmedverkan kring utsatta barn. I: Samverkan i nordiska välfärdssystem. Axelsson & Bihari Axelsson (red.), Studentlitteratur, Sverige.

 22. Skivenes, M. & . (2005). User participation and child protection. A  structural   framework for collaboration in core groups. In: In the Best Interests of Children and Youth. International perspectives. Grietens, H., Lahaye, W., Hellinckx, W. & Vandemeulebroecke, L. (Eds.), Belgia.

 23. . (redaktør) (2005). Brukernes medvirkning. Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Universitetsforlaget.

 24. Skivenes, M. og (2005). ?Brukermedvirkning i barnevernets ansvarsgrupper?. I: Willumsen, E. (redaktør) (2005). Brukernes medvirkning. Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Universitetsforlaget.

 25. (2005). ?Foreldre som brukere og deltakere i tverrfaglig samarbeid med barneverntjenesten?. I: Willumsen, E. (redaktør) (2005). Brukernes medvirkning. Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Universitetsforlaget.

 26. & Breivik, P. (2003). Welfare Policy and Education Policy: How do these Factors Influence Interprofessional Education? The Norwegian Case. In: Interprofessional Collaboration: From Policy to Practice in Health and Social Care. Leathard, A. (Ed.), Brunner-Routledge.

 27. Hærem, E. og (1997) ?Observasjon i tverretatlig barnevernsarbeid? I: Kjellevold, A. m.fl. Samarbeid for barnets beste, Ad Notam.

 28. Kjellevold, A. og (1997) ?Informasjonsformidling og samarbeid i barnevernsaker? I: Kjellevold, A. m.fl. Samarbeid for barnets beste. Ad Notam.

 29. (1996) ?Veiledning i forhold til saksfelt og kontekst?. Spesialpedagogikk

 30. (1995). ?Veiledning og psykososiale vansker i skolen. Stiller det psykososiale saksfelt spesielle krav til veiledningsmodellenes teorigrunnlag? Nordisktidsskrift for spesialpedagogikk.

 31. (1995) ?Veiledning og psykososiale problemer i skolen. Presentasjon av 5 veiledningsmodeller og vurdering av deres relevans i forhold til psykososiale problemer i skolen?. Senter for Atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger, notatnr. 1.

Pågående forskning

 

·        RISE, EU-project ?Improving collaboration working between correctional and mental health services?, start 2017 (4 years).

 • Norwegian Research Council ?Social Innovation in Elderly Care?, in partnership with Nord University/ Nordland Research Institute, University of Agder, Aalborg University. 2016-19.

  UiS research manager. 

 • Marie Curie, EU-project (post doc): «Collaboration and Innovation in mental health and criminal justice systems?. Project manager and supervisor, 2014-2016 (2 years).

 • Norwegian Research Council, Praksis VEL, ?Innovation and Service Development through evolving Forms of Collaboration?, in partnership with UiA, 2013-16, UiS research manager.


Arbeidserfaring

Prof. social work                                     University of Stavanger

Professor ll                                              Molde University College

Docent in Social Work                            University of Helsinki


  Committee Work:

 • 1st opponent PhD-committee, Aalborgs Universitet, Samfunnsvitenskapelig Fakultet, Kopenhagen, defense  25.nov, 2016.
 • Coordinator, committee, prof social work, University of Agder, 2015.
 • 1st. opponent, PhD-committee, Centre Professional Studies, Oslo&Akershus University College, defence 2nd Sept. 2015.

 • Coordinator committee, ass. prof. social work, Molde University College, 2014.

 • Member of committee, ass.prof. social work, South Trøndelag University College, 2014.

 • 1st. opponent,  PhD-committee, Psych.Fac., University of Bergen, defence 17th Dec. 2014.

 • 1st. opponent. PhD-committee, Syddansk Universitet, defence 26th. Aug. 2014.

 • Member of committee for professor in social work, University of Agder, 2012.

 • Coordinator of committee for PhD students, University of Stavanger,2012.

 • Member of committee for PhD students University of Agder, 2012.

 • Member of committee for ?Promotion to full professor?, University of Toronto, Faculty of Medicine, 2010.

 • Coordinator of committee for post doc, Department of Health Studies, University of Stavanger, 2010.

 • Internal reviewer Nordic School of Public Health, MScPH, 2008/09.

 • Member of committee for PhD student, Lillehammer University College, 2009.

Research Projects:

 • Marie Curie Sklodowska Senior Fellowship, EU-project (post doc): «Collaboration and Innovation in mental health and criminal justice systems?. (Post doc/Dr. Sarah Hean, Bornemouth University). Project leader/supervisor. 2014-16 (2 years).
 • Norwegian Research Council, Praksis VEL, ?Innovation and Service Development through evolving Forms of Collaboration?, in partnership with UiA, 2013-16, UiS research manager.
 • EU-project ? Public Engagement with Research and Research Engagement with Society? (PEARES). Research manager (Norway). Start June 2010 till 2014, 4 years.
 • ?Collaboration across borders?, national research project in interprofessional education and practice. UiS is one of 10 univ./colleges participating in this project funded by Norwegian Research Council. Contact person 2008 ? 2009.
 • ?Det nye barnevernet?, national research project within child welfare, including 4 regions. In Stavanger region UiS cooperates with Sandnes and Stavanger municipalities. Regional research manager, 2006 -2009.
 • ?Helsestasjonsprogrammet i Sandnes?, Primary health care for children, Research manager, 2005-2008.
 • Norwegian Research Council (2000) ?KUPP-programmet?. Funding for PhD project

  ?Interprofessional collaboration in residential childcare?.

Supervision: 

PhD-students: 4 (2 ongoing (UiS/Molde University College) 

Masterstudents: 6 students (UiS/Nordic School Public Health  


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Aakjær, Marie; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth; Storm, Marianne; Ødegård, Atle; Husebø, Anne Marie Lunde (2020). Hvad skete der med innovationen da den blev social. I: Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget. ISBN 9788215034089. s. 278-291.
 • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Willumsen, Elisabeth (2020). Pasienter og brukere som digitale partnere. I: Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget. ISBN 9788215034089. s. 222-243.
 • Undheim, Marie; Willumsen, Elisabeth (2020). Fra visjon til innovasjon : sosial innovasjon i sykehjem. I: Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget. ISBN 9788215034089. s. 147-162.
 • Willumsen, Elisabeth; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ødegård, Atle (2020). Mental health and children. I: Human growth and development in children and young people : theoretical and practice perspectives. Policy Press. ISBN 978-1447337423. s. 289-306.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Sirnes, Tore (2020). Sosial innovasjon og samskaping. I: Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget. ISBN 9788215034089. s. 19-42.
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter; Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore; Almås, Synnøve Hofseth (2020). Tverrprofesjonell samarbeidslæring i profesjonsutdanningene. I: Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget. ISBN 9788215034089. s. 193-206.
 • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth (2019). Towards the responsible innovation outcomes: role of anticipation and inclusiveness. I: Proceedings of the XXX ISPIM Innovation Conference. ISPIM Lappeenranta University of Technology Press. ISBN 978-952-335-351-0.
 • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth (2019). Læring og forskning : to sider av samme sak?. I: Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. Fagbokforlaget. ISBN 9788245033434. s. 99-112.
 • Svendby, Ellen Berg; Øien, Ingvil; Willumsen, Elisabeth (2019). Involvering av barn i samproduksjon i forskning - metodologiske og etiske aspekter. I: Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Universitetsforlaget. ISBN 9788215031668. s. 180-195.
 • Totchev, Catherina Øverås; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth (2019). Sosial innovasjon som situert praksis i sykehjem. I: Innovasjon møter kommune. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-61556-7. s. 103-117.
 • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth (2019). Kunnskapsutvikling og innovasjon i grenseflaten mellom utdanning og praksis. I: Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Universitetsforlaget. ISBN 9788215031668. s. 148-162.
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2018). Making sense of interactions between mental health and criminal justice services: the utility of cultural historical activity systems theory. International Journal of Prisoner Health. ISSN 1744-9200. Volum 14. Hefte 2. s. 124-141. DOI: 10.1108/IJPH-01-2017-0006.
 • Høiland, Gry Cecilie; Willumsen, Elisabeth (2018). Resistance-driven innovation? : frontline public welfare workers’ coping with top-down implementation. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157. Volum 8. Hefte 2. s. 1-20. DOI: 10.18291/njwls.v8i2.106153.
 • Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter; Almås, Synnøve Hofseth; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2018). University teachers’ views of interprofessional learning and their role in achieving outcomes : a qualitative study. Journal of Interprofessional Care. ISSN 1356-1820. Volum 33. Hefte 2. s. 190-199. DOI: 10.1080/13561820.2018.1534809.
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2017). Forskningssamarbeid mellom praksisfeltet og akademia - en utforskning av dette samspillets rolle i kunnskapsutvikling. I: Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-112-2. s. 149-167.
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2017). Collaborative practices between correctional and mental health services in Norway : expanding the roles and responsibility competence domain. Journal of Interprofessional Care. ISSN 1356-1820. Volum 31. Hefte 1. s. 18-27. DOI: 10.1080/13561820.2016.1233392.
 • Hean, Sarah; Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth (2017). Improving collaboration between professionals supporting mentally ill offenders. International Journal of Prisoner Health. ISSN 1744-9200. Volum 13. Hefte 2. s. 91-104. DOI: 10.1108/IJPH-12-2016-0072.
 • Julkunen, Ilse; Willumsen, Elisabeth (2017). Professional boundary crossing and interprofessional knowledge development. I: Social and caring professions in European welfare states : policies, services and professional practices. Policy Press. ISBN 978-1447327196. s. 115-130.
 • Støkken, Anne Marie; Willumsen, Elisabeth (2017). Samarbeid i praksisnær forskning : introduksjon. I: Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-112-2. s. 10-24.
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Willumsen, Elisabeth (2017). Service user participation in interprofessional teams in child welfare in Norway : vulnerable adolescents' perceptions. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. Volum 22. s. 43-53. DOI: 10.1111/cfs.12242.
 • Willumsen, Elisabeth (2017). Telling Tales of the Unexpected. I: Cultivating Creativity in Methodology and Research: In Praise of Detours. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-60215-8. s. 169-179.
 • Alstveit, Marit; Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2016). Lederen som innovatør og balansekunstner : en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. Volum 12. Hefte 2. s. 31-50. DOI: 10.7557/14.4051.
 • Høiland, Gry Cecilie; Willumsen, Elisabeth (2016). Understanding implementation in complex public service organizations – implication for practice. Journal of Comparative Social Work. ISSN 0809-9936. Volum 11. Hefte 2. s. 1-29.
 • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T; Willumsen, Elisabeth (2016). When the Norwegian child-welfare services get involved: parents making sense of referrals [Når barneverntjenesten involveres i familier: foreldres forståelse av bekymringsmeldingen]. European Journal of Social Work. ISSN 1369-1457. Volum 19. Hefte 6. s. 946-962. DOI: 10.1080/13691457.2015.1081584.
 • Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore; Ødegård, Atle (2016). Nye samarbeidsformer – et samfunnsoppdrag. I: Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (2. utgave). Universitetsforlaget. ISBN 9788215027791. s. 17-30.
 • Hean, Sarah Catherine Patricia Duff; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Bjørkly, Stål (2015). Using social innovation as a theoretical framework to guide future thinking on facilitating collaboration between mental health and criminal justice services. International Journal of Forensic Mental Health. ISSN 1499-9013. Volum 14. Hefte 4. s. 280-289. DOI: 10.1080/14999013.2015.1115445.
 • Høiland, Gry Cecilie; Willumsen, Elisabeth (2015). Innovasjon for mer integrerte tjenester : samarbeid på tvers i arbeidsinkludering. I: Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1587-4. s. 213-232.
 • Samsonsen, Vibeke; Willumsen, Elisabeth (2015). Komparasjon som innovasjonsstrategi. I: Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1587-4. s. 233-248.
 • Samsonsen, Vibeke; Willumsen, Elisabeth (2015). Narratives from parents in England and Norway: Power and emotions in child protection assessments. Journal of Comparative Social Work. ISSN 0809-9936. Volum 10. Hefte 1. s. 1-25.
 • Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore; Ødegård, Atle (2015). Innovasjon innen helse og velferd – sosial innovasjon. I: Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1587-4. s. 25-44.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2015). Innovasjon – et konsept i endring. I: Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1587-4. s. 17-23.
 • Ødegård, Atle; Lohne, Marianne; Willumsen, Elisabeth (2015). Utilsiktet flytting fra fosterhjem : en kvalitativ studie av fosterforeldrenes erfaringer. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. Volum 92. Hefte 3. s. 168-181.
 • Samsonsen, Vibeke; Willumsen, Elisabeth (2014). Assessment in child protection : sosial workers's voices in England and Norway. Journal of Comparative Social Work. ISSN 0809-9936. Hefte 1. s. 1-34.
 • Samsonsen, Vibeke; Willumsen, Elisabeth (2014). Skjønnsbaserte og strukturerte undersøkelsesmodeller i barnevernet. I: Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02352-6. s. 98-114.
 • Studsrød, Ingunn; Willumsen, Elisabeth; Ellingsen, Ingunn T (2014). Parents' perceptions of contact with the Norwegian child welfare services. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. Volum 19. Hefte 3. s. 312-320. DOI: 10.1111/cfs.12004.
 • Willumsen, Elisabeth; Hugaas, Jon Vegard; Studsrød, Ingunn (2014). The Child as Co-Researcher – Moral and Epistemological Issues in Childhood Research. Ethics and social welfare. ISSN 1749-6535. Volum 8. Hefte 4. s. 332-349. DOI: 10.1080/17496535.2014.894108.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2014). Tverrprofesjonelt samarbeid – en fortsettelse. I: Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag. Universitetsforlaget. ISBN 9788215023304. s. 13-18.
 • Ødegård, Atle; Iversen, Hans Petter; Willumsen, Elisabeth (2014). Samhandlingsreformen - hvilken betydning vil den få for utsatte barn og unge?. I: Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02352-6. s. 181-196.
 • Rendalen, Knut; Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Willumsen, Elisabeth (2013). Døråpner eller portvakt? Å være rekrutteringsagent for barnevernforskning. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. Volum 90. Hefte 1. s. 18-31.
 • Kvarnström, Susanne; Willumsen, Elisabeth; Andersson-Gäre, Boel; Hedberg, Berith (2012). How Service Users Perceive the Concept of Participation, Specifically in Interprofessional Practice. British Journal of Social Work. ISSN 0045-3102. Volum 42. Hefte 1. s. 129-146. DOI: 10.1093/bjsw/bcr049.
 • Willumsen, Elisabeth; Ahgren, Bengt; Ødegård, Atle (2012). A conceptual framework for assessing interorganizational integration and interprofessional collaboration. Journal of Interprofessional Care. ISSN 1356-1820. Volum 26. Hefte 3. s. 198-204. DOI: 10.3109/13561820.2011.645088.
 • Willumsen, Elisabeth; Alstveit, Marit (2012). Improving public health nursing: an example of community-based research in Norway. International Practice Development Journal. ISSN 2046-9292. Volum 2. Hefte 2. s. 1-13.
 • Kvarnström, Susanne; Willumsen, Elisabeth; Andersson-Gäre, Boel; Hedberg, Berit (2011). How services users perceive the concept of participation, specifically in interprofessional practice. British Journal of Social Work. ISSN 0045-3102. DOI: 10.1093/bjsw/bcr049.
 • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth (2011). Felles innsats eller solospill? : en kvalitativ studie om tjenesteyteres samarbeid omkring barn og unge. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. Volum 88. Hefte 4. s. 188-199.
 • Willumsen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn (2010). Høyere utdanning og praksisnær forskning i profesjonsutdanningene- et eksempel fra sosialt arbeid. UNIPED (Tromsø). ISSN 1500-4538. Volum 33. Hefte 1. s. 25-36.
 • Almås, Synnøve Hofseth; Barr, Hugh; Kvarnström, Susanne; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2009). Learning together as a Nordic interprofessional research group: Glimpses of understanding. Journal of Interprofessional Care. ISSN 1356-1820. Volum 23. Hefte 5. s. 514-515. DOI: 10.1080/13561820903178544.
 • Willumsen, Elisabeth (2009). Differensiering og integrering : dynamikken i tverrprofesjonelt samarbeid?. I: Tverrprofesjonelt samarbeid. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01440-1. s. 35-51.
 • Willumsen, Elisabeth (2009). Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning i helse- og sosialsektoren. I: Tverrprofesjonelt samarbeid. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01440-1. s. 16-32.
 • Willumsen, Elisabeth (2009). Tverrprofesjonelt samarbeid og ledelse. I: Tverrprofesjonelt samarbeid. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01440-1. s. 129-140.
 • Willumsen, Elisabeth (2008). Interprofessional collaboration - a matter of differentiation and integration? Theoretical reflections based in the context of Norwegian childcare. Journal of Interprofessional Care. ISSN 1356-1820. Volum 22. Hefte 4. s. 352-363. DOI: 10.1080/13561820802136866.
 • Willumsen, Elisabeth (2006). Leadership in interprofessional collaboration - The case of child care in Norway. Journal of Interprofessional Care. ISSN 1356-1820. Volum 20. Hefte 4.
 • Willumsen, Elisabeth (2006). Sosialt arbeid med barn og familier. Kan folkehelseperspektivet bidra til en tverrfaglig referanseramme?. I: "Fasetter av sosialt arbeid" av Omre, Schjelderup, Østerhaug (red.). Tapir Akademisk Forlag.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth (2005). Core Groups and Child Protection - a forum for collaboration and legitimate decision-making. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. Volum 10. Hefte 3.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth (2005). User participation and child protection. I: In the best interests of children and youth - international perspective. Leuven University Press. ISBN 9058674894. s. 175-194.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Willumsen, Elisabeth (2005). Brukermedvirkning: retorikk eller realisme. I: Willumsen, Elisabeth (red.): Brukernes medvirkning! Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Universitetsforlaget.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth (2005). Brukermedvirkning i barnevernets ansvarsgrupper. I: Brukernes medvirkning! Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Universitetsforlaget.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth (2005). Collaboration between service users and professionals: Legitimate decisions in child protection - a Norwegian model. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. Volum 10.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth (2005). User participation and child protection. A structural framework for collaboration in core groups. I: In the Best Interests of Children and Youth. International Perspectives. Leuven University Press.
 • Willumsen, Elisabeth (2005). Foreldre som brukere og deltakere i tverrfaglig samarbeid med barneverntjenesten. I: Brukernes medvirkning! Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Universitetsforlaget.
 • Willumsen, Elisabeth; Severinsson, Elisabeth (2005). Parents' collaboration and participation in a residential child care setting. International Journal of Child & Family Welfare. ISSN 1378-286X. Volum 8. Hefte 1. s. 19-31.
 • Willumsen, Elisabeth; Hallberg, Lillemor (2003). Interprofessional collaboration with young people in residential care: some professional perspectives. Journal of Interprofessional Care. ISSN 1356-1820. Volum 17. Hefte 4. s. 389-400.
 • Willumsen, Elisabeth; Breivik, Paal Christopher (2002). Welfare policy and Education policy - how do these factors influence interprofessional education? The Norwegian case. I: Interprofessional Collaboration: From Policy to Practice in Health and Social Care. Routledge.
 • Willumsen, Elisabeth (1998). Farvel til ekspertrollen. Sosialt arbeid - kunnskap og kontekst. Embla. ISSN 0807-0628. Volum 3. Hefte 8. s. 24-31.
 • Hærem, Eva; Willumsen, Elisabeth (1997). Observasjon i tverretatlig samarbeid. I: Samarbeid for barnets beste. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Kjellevold, Alice; Willumsen, Elisabeth (1997). Informasjonsformidling og samarbeid i barnevernsaker. I: Samarbeid for barnets beste. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Willumsen, Elisabeth (1996). Veiledning i forhold til saksfelt og kontekst. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volum 5.
 • Willumsen, Elisabeth (1995). Veiledning og psykososiale problemer i skolen Stiller det psykososiale saksfelt spesielle krav til veiledningsmodellens teorigrunnlag ?. Nordisk tidsskrift for SPESIALPEDAGOGIKK. ISSN 0040-8050. Hefte 1. s. 9-17.
 • Willumsen, Elisabeth (1993). Tverretatlig samarbeid skole - barnevern. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Hefte 4.
 • Willumsen, Elisabeth (1992). Omsorg er så mangt. Sosionomen. ISSN 0332-7191. Hefte 21.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2020). Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget. ISBN 9788215034089. 320 s.
 • Anvik, Cecilie Høj; Bjerkås, Silje; Brodtkorb, Kari; Dubland, Tove Olaug Åsemoen; Fredriksen, Marit; Hagh, Renate; Johnsen, Ragnhild; Kommedahl, Elsa Fagervik; Kristensen, Thea M.; Kulla, Gunilla; Lovring, Iben; Neverdal, Kari Tjemsland; Røli, Kjell Harald; Skaar, Ragnhild; Stenholt, Britta; Undheim, Marie; Vedeler, Janikke Solstad; Waldahl, Ragnhild Holmen; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2019). Hva er et godt sykehjem? : en samling av tekster fra livet i og omkring sykehjem : formidling fra prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem. SIS : Sosial innovasjon i sykehjem. 52 s.
 • Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Strype, Jon (2018). Om utviklingen av spørreskjemaet SIMM-Q. Nordlandsforskning. ISBN 978-82-7321-751-6. 28 s.
 • Støkken, Anne Marie; Willumsen, Elisabeth (2017). Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-112-2. 206 s.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (2. utgave). Universitetsforlaget. ISBN 9788215027791. 312 s.
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2015). Weaving together different disciplinary perspectives in an exploration of integration between mental health and criminal justice systems in Norway. In: 15th International Conference for Integrated Care, 25--27 March 2015, Edingburgh, UK. Bournemouth University.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2015). Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1587-4. 299 s.
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Willumsen, Elisabeth (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISBN 978-82-7962-205-5. 43 s.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2014). Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag. Universitetsforlaget. ISBN 9788215023304. 285 s.
 • Bjørke, Gerd; Almenning, Tone Hoff; Almås, Synnøve Hofseth; Haugland, Elisabeth; Haavie, Nina; Ingebrigtsen, Oddbjørn; Leirvik, Erling Hoff; Luteberget, Laila; Nilsen, Ragnhild; Nilsen, Sigurd Roger; Willumsen, Elisabeth; Johannessen, Kjellaug (2009). Samarbeid på tvers av profesjonsgrenser : kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- ogsosialsektoren : CAB-prosjektet - delrapport I Collaboration Across professional Boundaries. Høgskolen i Oslo. ISBN 9788257946524. 93 s.
 • Bjørke, Gerd; Almås, Synnøve Hofseth; Haugland, Elisabeth; Englund, Ann; Norenberg, Dorte Lybye; Haavie, Nina E.; Johannessen, Kjellaug; Ingebrigtsen, Oddbjørn; Almenning, Tone Hoff; Luteberget, Laila; Nilsen, Ragnhild; Nilsen, Sigurd Roger; Willumsen, Elisabeth (2009). Samarbeid på tvers av profesjonsgrenser. Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. CAB-prosjektet - delrapport I. Høgskolen i Oslo og Akershus. ISBN 978-82-579-4652-4. 93 s.
 • Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Marthinsen, Edgar; Willumsen, Elisabeth; Clifford, Graham; Kojan, Bente Heggem (2009). Barnevernet på ny kurs? - sluttrapport fase 1 Det nye barnevernet Det nye barnevernet - et forsknings og utviklingsprosjekt i Barnevernet. Nordlandsforskning. ISBN 9788273215826. 120 s.
 • Willumsen, Elisabeth (2009). Tverrprofesjonelt samarbeid. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01440-1. 243 s.
 • Willumsen, Elisabeth (2006). Interprofessional collaboration in residential childcare. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Gøteborg, Sverige. 88 s.
 • Willumsen, Elisabeth (2005). Brukernes medvirkning!. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00614-0. 194 s.
 • Willumsen, Elisabeth (2005). Brukernes medvirkning! Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Universitetsforlaget. ISBN 8215006140. 194 s.
 • Willumsen, Elisabeth; Breivik, Paal Christopher (2003). Welfare policy and education policy - how do these factors influence interprofessional education? The Norwegian case. Brunner-Routledge. ISBN 1583911766.
 • Breivik, Paal Christopher; Willumsen, Elisabeth (2001). Utvikling av tverrfaglig forståelse? En analyse av mulige konsekvenser av felles undervisning mellom sykepleieutdanningen og sosionomutdanningen ved Høgskolen i Stavanger. Avdeling helse og sosialfag, intern rapport.. 25 s.
 • Willumsen, Elisabeth; Myking, Thonette; Sagvaag, Hildegunn; Østbye, Ragnhild; Moe, Sverre; Jenssen, Anne Grete (2000). Konstruktivisme og sosialt arbeid:Sosialt arbeid - kunnskap og makt. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-130-0. 90 s.
 • Willumsen, Elisabeth (1999). De kan ikkje bare sitta og sei sånn utifra et kontor En kvalitativ studie av aktører og relasjoner i tverrfaglig samarbeid om barn og unge med psykososiale problemer. Avd.Helse- og Sosialfag og Senter for Atferdsforskning, Høgsk Stavanger. ISBN 82-7578-002-0. 75 s.
 • Elisabeth, Willumsen (1995). Veiledningsmodeller og psykososiale problemer i skolen Presentasjon av 5 veiledningsmodeller og vurdering av deres relevans i forhold til psykosos problemer i skolen. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger. 60 s.
 • Willumsen, Elisabeth (1995). Veiledningsmodeller og psykososiale problemer i skolen Presentasjon av 5 veiledningsmodeller og vurdering av deres relevans i forhold til psykososi problemer i skolen. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger. 60 s.
 • Storm, Marianne; Husebø, Anne Marie Lunde; Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth (2020). Social innovation processes in health and welfare contexts: a scoping review. University of Stavanger; 2020-01-29 - 2020-01-31.
 • Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Strype, Jon (2020). The conceptual development of the Social Innovation Measurement Model (SIMM-Q). University of Stavanger; 2020-01-29 - 2020-01-31.
 • Slettebø, Åshild; Kulla, Gunilla; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth (2019). God ledelse kan gi dem som bor på sykehjem en meningsfull hverdag.
 • Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore; Ødegård, Atle (2019). Co-creation & integration : when improving residential care for the elderly. 2019-04-01 - 2019-04-03.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2019). Grensebrytende samskaping og tverrprofesjonell innovasjon. Universitetet i Stavanger;
 • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth (2019). COLAB – Learning and Resource Center. Developing an online portal. Stavanger University;
 • Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore (2018). Kan sosialt arbeid bidra til innovasjon?.
 • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth; Hean, Sarah (2018). Collaboration in the transition from prison to society. Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde;
 • Høiland, Gry Cecilie; Willumsen, Elisabeth (2017). Frontline public welfare employees’ resistance practices as value-driven, employee-based innovation?. Inland Norway University of Applied Sciences; 2017-11-15 - 2017-11-18.
 • Vedeler, Janikke Solstad; Willumsen, Elisabeth; Anvik, Cecilie (2017). Det gode sykehjem - betydninger av innovasjon. Nordlandsforskning; 2017-11-21.
 • Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth (2017). Collaborative Partnership between Research and Practice: A Nordic Perspective on Open Science. Rhodes University; 2017-12-06 - 2017-12-08.
 • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth (2017). Samarbeid som sosial innovasjon. Nord universitet;
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2016). Joint activity systems within the boundary space between mental health and correctional services. EGOS ; University of Naples Federico II; 2016-07-07 - 2016-07-09.
 • Hean, Sarah; Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth (2016). Relational Coordination between mental health professionals and prison officers : impact on prison officers’ attitudes to offender rehabilitation. IAFMHS; 2016-07-21 - 2016-07-23.
 • Hean, Sarah; Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth (2016). Samarbeid mellom kriminaomsorg og psykisk helse : hvordan jobber vi egentlig sammen?. KRUS : Kriminalomsorens høgskole og utdanningssenter; 2016-06-08 - 2016-06-09.
 • Willumsen, Elisabeth (2016). Forskning i og med praksis. Stavanger univeraitetssykehus og Universitetet i Stavanger; 2016-04-12.
 • Willumsen, Elisabeth (2016). How can higher education (HE) develop students’ readiness for research and social innovation. An example from the context of social work. 9th annual International Conference of Education, Research a; 2016-11-13 - 2016-11-16.
 • Willumsen, Elisabeth (2016). Research Partnership between academia and practice. Developing a joint research project concerning young people at risk.. 2016-03-30 - 2016-04-01.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Green, Chris (2016). Special issue on ‘Collaborative Work and Social Innovation’.
 • Ødegård, Atle; Lindqvist, Susanne; Iversen, Hans Petter; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Willumsen, Elisabeth (2016). University teachers` view of IPL and their role in helping students acheive outcomes : a comparative qualitative study. 2016-09-06 - 2016-09-09.
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Halvorsen, Anne; Ødegård, Atle; Viste, Monica velde (2015). From policy to practice: the role of Norwegian managers in Health and Welfare Services in a research partnership with Higher Education. University Carleton; 2015-05-26 - 2015-05-29.
 • Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Alstveit, Marit; Ødegård, Atle (2015). Constructing the bridge: The experience of Norwegian Managers in Health and Social Services in Research Partnership with Higher Education - implications for social work education. European Social Work Association; 2015-04-22 - 2015-04-26.
 • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth; Handeland, Wenche K; Svendsen, Thomas Solgård (2015). Developing Research Mindedness.Partnership between education and practice during placements in Bachelor Education. European Association of Schools of Social Work; 2015-06-29 - 2015-07-02.
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Halvorsen, Anne (2014). Lederes rolle i forskningssamarbeid mellom helse-/velferdstjenestene og høyere utdanning. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Halvorsen, Anne (2014). The role of managers in health- and social services in collaborative research with higher education. The International Science Shop Network & Aalborg University; 2014-04-09 - 2014-04-11.
 • Hanssen, Helene; Vargiu, Andrea; Willumsen, Elisabeth; Burns, Kenneth (2014). Promoting health and social work students' civic engagement and collacorative knowledge production: Experiences from Norway, Italy and Ireland. Københavns Universitet - Living knowledge; 2014-04-08 - 2014-04-11.
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2014). Social innovation to address offender mental health : building social relations between the mental health and criminal justice systems. University of Stavanger; 2014-10-16 - 2014-10-17.
 • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth (2014). Research in Social Work - The importance of Research for Professional development and improving services. The Silberman School of Social Work at Hunter College.; 2014-06-09 - 2014-06-11.
 • Ottesen, Evelyn Sandøy; Kroken, Kim Iren; Willumsen, Elisabeth (2014). Kunnskapsbasert profesjonsutvikling. Universitetet i Agder - PraksisVel; 2014-05-21 - 2014-05-22.
 • Samsonsen, Vibeke; Willumsen, Elisabeth (2014). Barnevernets undersøkelser - på tide med debatt!.
 • Willumsen, Elisabeth (2014). Higher Education authorities' responsibility to develop research mindedness - a contribution to innovation processes?. ICERI 2014 (International Conference Education Research Inno; 2014-11-17 - 2014-11-19.
 • Hanssen, Helene; Burns, Kenneth; Vargiu, Andrea; Willumsen, Elisabeth (2013). Community-based research and social work students: Promoting students’ civic engagement and collaborative knowledge production. University of Jyväskylä; 2013-03-20 - 2013-03-22.
 • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche; Willumsen, Elisabeth (2013). Adolescents perceptions of relationship with caretakers in out-of-home care: a cross country comparative study, in Europe and beyond. European Network for Social Action; 2013-04-16 - 2013-04-19.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2013). Refleksjoner rundt kontekstuelle kjennetegn ved innovasjon i offentlig sektor. Forskning på tverrprofesjonelle team (presentasjon). UiS, IRIS og Senter for innovasjonsforskning;
 • Ødegård, Atle; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Willumsen, Elisabeth (2013). Interprofessional education (IPE) in two (of four) post-graduate programs. Molde University College;
 • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth; Hean, Sarah; Ahgren, Bengt (2013). Developing a community of practice. Nordic School of Public Health NHV; 2013-09-10 - 2013-09-11.
 • Hanssen, Helene; Willumsen, Elisabeth (2012). Higher Education’s responsibility for developing research mindedness. Middle East Technical University, North Cyprus Campus; 2012-02-08 - 2012-02-10.
 • Hanssen, Helene; Willumsen, Elisabeth; Monsen, Monica Velde (2012). Higher Education’s Responsibility for Developing Research Mindedness – University and Local Partner Perspectives. The Living Knowledge Network; 2012-05-10 - 2012-05-12.
 • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth (2012). The development of Researching Social Workers during Bachelor Education. Universitetet i Helsinki; 2012-05-30 - 2012-05-31.
 • Willumsen, Elisabeth; Buckley, Nicola; De Marree, Jozefin (2012). Setting shared research agenda by CSO's and research institutes: A case-study on connecting CSO's and researchers through Science Shops in the topic of Domestic Violence & Pregnancy. Living knowledge Network/Wissenschaftsladen; 2012-05-10 - 2012-05-12.
 • Willumsen, Elisabeth (2011). Tverrprofesjonelt samarbeid med barn som pårørende. Samarbeid - et spørsmål om altruisme eller revir?. Kompetansesenter rus, region vest, Stavanger v/Rog A-senter;
 • Willumsen, Elisabeth (2011). Tverrprofesjonelt samarbeid omkring ungdom i barneverninstitusjon - resultater og refleksjoner. Universitetet i Lund;
 • Studsrød, Ingunn; Willumsen, Elisabeth (2010). Gjør barnevernet bedre. [Avis]; 2010-01-30.
 • Willumsen, Elisabeth (2010). Profesjonenes grenser og tverrprofesjonelt samarbeid. 2010-03-23.
 • Willumsen, Elisabeth (2010). Profesjonsgrenser og tverrprofesjonelt samarbeid i sosialt arbeid. 2010-05-27 - 2010-05-28.
 • Willumsen, Elisabeth (2010). Tverrprofesjonelt samarbeid. Høgskolen i Østfold; 2010-04-13.
 • Willumsen, Elisabeth (2010). Tverrprofesjonelt samarbeid med utsatte barn. Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap; 2010-09-30.
 • Willumsen, Elisabeth (2010). Tverrprofesjonelt samarbeid med utsatte barn og unge. Psykisk helsepedagogikk, Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning; 2010-04-16.
 • Willumsen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn (2010). De fleste foreldre er fornøyd med barnevernet. [Avis]; 2010-11-08.
 • Willumsen, Elisabeth (2009). Hvordan anvender vi kunnskap om utfordringer knyttet til samarbeid i det daglige arbeidet?. Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Vest; 2009-11-18.
 • Willumsen, Elisabeth (2009). Parents as service users and participants in interprofessional collaboration with child care services. Universitetet i Helsinki; 2009-02-03.
 • Willumsen, Elisabeth; Bengtsson, Rutt (2009). Praksisforskning om foreldre som brukere av barneverntjenesten. 2009-09-09 - 2009-09-11.
 • Bjørke, Gerd; Englund, Ann; Norenberg, Dorte Lybye; Johannessen, Kjellaug; Haugland, Elisabeth; Almås, Synnøve Hofseth; Luteberget, Laila; Willumsen, Elisabeth; Nilsen, Sigurd Roger; Nilsen, Ragnhild (2008). IPE in Undergraduate Education - Norway as a case study. InterEd; 2008-06-02 - 2008-06-05.
 • Willumsen, Elisabeth; Bengtsson, Rutt (2008). Praksisnær Forskning - hva er det og hvordan jobber vi?. 2008-11-26.
 • Willumsen, Elisabeth; Ivesdal, Irene A. (2008). Forskningssamarbeid mellom Sandnes Kommune og Universitetet i Stavanger.
 • Willumsen, Elisabeth (2007). Child health services and interprofessional collaboration. 2007-03-26.
 • Willumsen, Elisabeth (2007). Children's safety - health promotion community services. Loyola University; 2007-04-16.
 • Willumsen, Elisabeth (2007). Differensiering og integrering - dynamikken i tverrprofesjonelt samarbeid?. 2007-09-13 - 2007-09-16.
 • Willumsen, Elisabeth (2007). Tverrfaglig samarbeid trenger struktur.
 • Almås, Synnøve Hofseth; Kvarnström, Susanne; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2006). Get together! : experiences from a Nordic Research Group. Nordic interprofessional network (NIPNET); 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Willumsen, Elisabeth (2006). Get together! Experiences from a Nordic research group. 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Willumsen, Elisabeth (2006). Interprofessional collaboration - a matter of differentiation and integration?. 2006-09-22 - 2006-09-24.
 • Willumsen, Elisabeth (2006). Leadership in interprofessional collaboration. 2006-02-09 - 2006-02-11.
 • Willumsen, Elisabeth (2006). Parents' collaboration and participation in a residential childcare setting. 2006-09-01 - 2006-09-06.
 • Willumsen, Elisabeth (2006). User participation, democratic rights and sitizenship. 2006-06-04 - 2006-06-10.
 • Willumsen, Elisabeth (2005). Leadership in interorganisational and interprofessional collaboration - the case of child protection in Norway. 2005-06-04 - 2005-06-05.
 • Willumsen, Elisabeth (2005). Parents' collaboration and participation in a residential childcare setting. 2005-06-22 - 2005-06-24.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth (2004). Ansvarsgrupper i Barneverntjenesten - et forum for samarbeid og legitime beslutninger?. 2004-08-11 - 2004-08-13.
 • Willumsen, Elisabeth (2004). Core groups and child protection - a forum for collaboration and legitimate decisions?. 2004-04-15 - 2004-04-18.
 • Willumsen, Elisabeth (2004). "Interprofessional collaboration in child protection". 2004-12-04 - 2004-12-05.
 • Willumsen, Elisabeth (2004). Intersectorial samverkan i barnevernet. Nordiska Høgskolan for folkhalsovetenskap; 2004-02-20.
 • Willumsen, Elisabeth (2004). Tverrfaglig samarbeid i barneverntjenesten. Nordiska høgskolan for folkhalsovetenskap; 2004-11-16.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth (2003). Ansvarsgrupper i barneverntjenesten - et forum for samarbeid og legitime beslutninger?. 2003-08-11 - 2003-08-13.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth (2003). Core groups in Child Protection - A forum for participation and legitimate decision-making?. 2003-04-09 - 2003-04-12.
 • Willumsen, Elisabeth (2003). Interprofessional Collaboration and professional Performance. Interprofessional work with young people in residential care. Nordic School of Public Health; 2003-11-05.
 • Willumsen, Elisabeth (2003). Self-Reliance and Interprofessional Collaboration. Working with Young people in Residential Care and their Parents. 2003-06-15 - 2003-06-21.
 • Willumsen, Elisabeth (2002). Interprofesisonal Work with Young People in Residential Care. 2002-05-03 - 2002-05-04.
 • Willumsen, Elisabeth (2002). Interprofessional Cooperation and Professional Performance. 2002-04-04 - 2002-04-07.
 • Willumsen, Elisabeth (2002). Interprofessional Cooperation and Professional Performance; Interprofessional Cooperation with 5 young people in residential care. 2002-01-19 - 2002-01-20.
 • Willumsen, Elisabeth (2001). Interprofessional cooperation and professional performance. 2001-08-24 - 2001-08-26.
 • Willumsen, Elisabeth (2000). Postgraduate Education Programme for Health and Social Workers in Norway. Interprofessional Education and Practice.
 • Willumsen, Elisabeth (2000). Aktører og relasjoner i tverrfaglig samarbeid om barn og unge med psykososiale problem.
 • Willumsen, Elisabeth (1999). The Norwegian Perspective on Social Work Practice, Education and Research.
 • Elisabeth, Willumsen (1998). Samarbeidsprosessen i tverretatlig team med målgruppen barn og unge med psykososiale problemer.
 • Elisabeth, Willumsen (1998). Ulike veiledningsmodeller.
 • Willumsen, Elisabeth (1998). Hva er høgskolenes og universitetenes rolle ?.
 • Willumsen, Elisabeth (1998). Samarbeidsprosessen i tverretatlig prosjektgruppe med målgruppen barn og unge med psykososiale problemer.
 • Willumsen, Elisabeth (1998). Samarbeidsprosessen i tverrfaglig team med målgruppen barn og unge med psykososiale problemer.
 • Willumsen, Elisabeth (1998). Sosialpedagogisk team, et redskap i det tverretatlige samarbeidet i Forsand kommune.
 • Willumsen, Elisabeth (1998). Tverretatlig samarbeid om barn og unge med psykososiale problemer i en kommune.