Et profilbilde

Førstelektor
Lars Andre Nysæther { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Lars Andre Nysæther", "tel": "Telefon: 51834225", "email": "lars.a.nysaether@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-259

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Nysæther, Lars A. (2005). Sosial kapital i samfunnsorientert sosialt arbeid. I: Kritisk sosialt arbeid: Å analysere i lys av teori og erfaringer. Gyldendal Akademisk. s. 169-188.
  • Nysæther, Lars A. (2004). Kan begrepet sosial kapital anvendes i sosialt arbeid?. Nordisk sosialt arbeid. ISSN 0333-1342. Volum 24. Hefte Årg.24, nr 1. s. 63-76.
  • Nysæther, Lars A. (2002). Organisasjonsteori og skillet mellom private og offentlige organisasjoner. Høgskolen i Stavanger. ISBN 8276441661. 41 s.
  • Nysæther, Lars A. (2001). Noen rammebetingelser for sosialt arbeid i kommunal forvaltning. Høgskolen i Stavanger. ISBN 8276441505. 27 s.
  • Nysæther, Lars A. (2000). Beslutningsprosesser i helse- og sosialtjenestene. Høgskolen i Stavanger, Informasjonsenheten. ISBN 82-7644-127-0. 29 s.