Et profilbilde

Universitetslektor
Aase Bø-Rygg { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Aase Bø-Rygg", "tel": "Telefon: 51834136", "email": "aase.bo-rygg@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-261
Tlf priv/mob 47330903

Utdanning

2007 Hovedfag i sosialt arbeid, HiO

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Koordinator for masterutdanningen i sosialt arbeid og sosialpedagogikk 2018

Praksiskoordinator på sosionomutdanningen 2017 og forts.

Prosjektleder i prosjektet Kunnskapsutvikling i NAV 2015-2017

Prosjektkoordinator i prosjektet Kunnskapsutvikling i NAV 2014

Leder av HUSK Stavanger  2006 -2011

Universitetslærer 2004-2006 Universitetet i Stavanger

Rådgiver 2002 - 2004 UDI Oslo

Høgskolelærer 1999 - 2002 Høgskolen i Stavanger

Førstekonsulent 1993 - 2002 Fylkesmannen i Rogaland Barnevernkonsulent1992 - 1993 Stavanger kommune

Bankansatt 1987 - 1992 SR-Bank i Stavanger

Sosionom 1978 - 1986 PPR kontoret Stavanger kommune

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Bø-Rygg, Aase; Oltedal, Siv (2017). Ung@Jobb Sluttrapport for Rogalandsprosjektet "Praksis- og kunnskapsutvikling i Nav-kontor". Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-735-4. 93 s.