Et profilbilde

Professor
Ingunn Tollisen Ellingsen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Ingunn Tollisen Ellingsen", "tel": "Telefon: 51834237", "email": "ingunn.t.ellingsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-211

Kompetanseområder

 • Social work theories
 • Child welfare and foster care
 • Family policy and family social Work
 • Q methodology

Forskningsområder

 • Family policy and family social work
 • Child welfare (foster care, follow-up after out of home placement)
 • Early education
 •  

   

Utvalgte publikasjoner

(For a complete list - see Cristin below)
 • Nygren, K., Walsh, J., Ellingsen, I. T. & Chris, A. (2018) What about the fathers? The presence and absence of the father in social work practice in England, Ireland, Norway, and Sweden - a comparative study. Child & Family Social work. DOI: 10.1111/cfs.12593.
 • Nygren, L., White, S., & Ellingsen, I. T. (2018) Investigating welfare regime typologies: paradoxes, pitfalls and potentialities in comparative research. Social Policy and Society. DOI: 10.1017/S1474746418000167.
 • Ellingsen, I. T., Studsrød, I. & Bruheim Jensen, I. (2017). Norsk familiepolitikk og sosialarbeideres familieforståelse. I: I. Studsrød & S. Tuastad (red). Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Oslo: Universitetsforlaget
 • Størksen, I., Ellingsen, I. T., Wanless, S. B., & McClelland, M. M. (2014). The influence of parental socioeconomic background and gender on self-regulation among 5-year-old children in Norway. Early Education and Development. DOI: 10.1080/10409289.2014.932238
 • Ellingsen, I. T., Stephens, P., & Størksen, I. (2011). Congruence and incongruence in the perception of family among fosterparents, biological parents, and their adolescent (foster) children. Child & Family Social Work, 17(4), 427-437. DOI: 10.1111/j.1365-2206.2011.00796.x.
 • Ellingsen, I. T., Størksen, I., & Stephens, P. (2010). Q methodology in social work research. International Journal of Social Research Methodology, 13(5), 395-409.

Edited books

PhD-thesis:

Ellingsen, I. T. (2011). Adolescents in foster care and their families: A Q methodological study on family perceptions. PhD-thesis UiS no 128, June 2011.

Pågående forskning

(finansert av Buf-dir). Studien tar sikte på å besvare følgende kunnskapsbehov: 1) Hvilke aktører har gruppetilbud til målgruppen, 2) Beskrivelse av tilbudene, 3) Erfaringsoppsummering av de ulike tilbudene, både foreldre og gruppelederes erfaringer.

Rapport: Ellingsen, I.T., Slettebø, T., Studsrød, I., Farstad, G. R., Herland, M., D. (2018). Det gjør livet litt lettere - Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon, kartlegging, beskrivelse og evaluering. Rapport nr. 73, Universitetet i Stavanger

(FACSK, Welfare state future programme). En komparative studie hvor 8 land deltar. Landene representerer 4 ulike 'velferdssystemer', målet er å utforske forholdet mellom familiepolitikk og familiepraksiser innenfor fire velferdsområder: rus, migrasjon, barnevern og psykisk helseFinansiert av Norface/Welfare State Futures. Rolle: PostdokArbeidserfaring

2018- d.d.: Førsteamanuensis ved institutt for sosialfag, UIS
2015-2018: Post-dok, institutt for sosialfag, UIS.

2013-2015: Førsteamanuensis ved institutt for sosialfag, UIS

2011-2013: Førsteamanuensis ved Senter for atferdsforskning/Nasjonalt kompetansesenter for læringsmiljø og atferdsforskning (Skoleklarprosjektet)

2011-d.d.: Førsteamanuensis Institutt for sosialfag (pt. postdok)

2007-2011: Stipendiat Institutt for sosialfag (Tema for doktorgradsarbeidet: Familiebetydning for barn i fosterhjem) (PhD-student, Dept of Social Work (Topic: The meaning of family for children in foster care)

2003-2007 : Høgskolelærer/universitetslektor, Høgskolen i Stavanger/Universitetet i Stavanger (Lecturer at bachelor education in social work)


Tove Flack (2018). Relational aggression in adolescents: Exploring the associations with status goals, status stress, perspective taking and empathic concern within the framework of social goal theory. PhD Thesis UIS, nor 395, June 2018.

Vibeke Samsonsen(2016). Assessment in child protection: A comparative study (Norway-England). PhD Thesis UiS nr. 280, January 2016.

Constance Oterkiil (2014). PhD Building schools' capacity and readiness to implement school based interventions and the role of leadership in this. PhD Thesis UiS nr. 234, December 2014.

Camilla Fikse (2013). From self-actualization to co-actualization and co-creating within leadership. PhD Thesis NTNU 2013:167.

 

Siv Elin Nord Sæbjørnsen (2017). Adolescents at Risk - Exploring Adolescents' perceptions of interprofessional collaboration and service user involvement. PhD Thesis 2017:1, Høgskolen i Molde. 

Anne Steenbakkers (2018). Centre for Special Needs Education & Youth Care Faculty of Behavioural and Social Sciences, University of Groningen. The Netherlands. May 2018

Gurli Olsen (ongoing) "Mulighetsrommet" - En studie av samhandlingsprosesser i Nav med vekt på institusjonell kontekst, profesjonell praksis og brukermedvirkning. Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger.

Ida Bruheim Jensen (ongoing). Child visibility in families and child protection work: A comparative study of social worker perspectives in Norway and Chile. Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger

Marina Sletten (ongoing). Sustainability of Knowledge-based Programs in Child Welfare Services. Universitetet i Stavanger/Høgskolen i Østfold.
Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Martinsen, Kathrine Haugland; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Strøm, Elisabeth (2019). Sosionom. Relasjoner og muligheter. Fellesorganisasjonen. ISBN 978-82-90858-15-0. 227 s.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Slettebø, Tor; Studsrød, Ingunn; Farstad, Gunhild Regland; Herland, Mari Dalen (2018). Det gjør livet litt lettere. Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon. Universitetet i Stavanger. 88 s.
 • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Kleppe, Lise Cecilie; Berg, Berit (2016). Sosialt arbeid - en grunnbok, 2 opplag. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01929-1. 343 s.
 • Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie (2015). Sosialt arbeid. En grunnbok. Universitetsforlaget. ISBN 9788215019291. 344 s.
 • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie (2015). Introduksjon: Sosialt arbeid. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01929-1. 4 s.
 • Ellingsen, Ingunn T; Østerhaug, Reidar (2014). Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02352-6. 197 s.
 • Ellingsen, Ingunn T (2011). Adolescents in foster care and their families: A Q methodological study on family perceptions. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-451-3. 210 s.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2006). Mor uten barn - oppfølging etter omsorgsovertakelse. Bodø: I.T.Ellingsen.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Oltedal, Siv (2020). Velferd må fram i UIS' strategi.
 • Glemmestad, Hanne Solfrid; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Grosvold, Kjersti (2020). Sosialt arbeid utfordres, men puster fortsatt.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Ellingsen, Ingunn Tollisen (2020). Når barns fristed stenges.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen (2019). Plenumssamtale: Sosialt arbeids muligheter og begrensninger i et demokratisk samfunn preget av mangfold.. UIS; 2019-08-16.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn (2019). Etisk refleksjon i barneverntjenesten. Barneverntjenestene i Hjelmeland, Strand og Indre Ryfylke; 2019-10-04.
 • Ursin, Marit; Ellingsen, Ingunn Tollisen (2019). FNs barnekonvensjon fyller 30 år - et innblikk i forståelsen av og praksisen rundt barns rettigheter i Norden.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen (2018). Loosing custody: Follow-up to parents. Groningen University; 2018-11-01.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen (2018). Är Norden bättre än andra? Vår välfärd lockar internationella studenter. Social politik. [Tidsskrift]; 2018-03-01.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Slettebø, Tor (2018). Det gjør livet litt lettere: Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet; 2018-11-08.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim (2018). The understanding of Family among Norwegian social workers. IASSW, AIETS, ICSW, IFSW; 2018-07-04 - 2018-07-07.
 • Nygren, Karina; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Chris, Alastair; Walsh, Julie (2018). What about the fathers? The presence and absence of the father in social work practice in England, Ireland, Norway and Sweden, a comparative study. Iassw, ICSW, IFSW; 2018-07-04 - 2018-07-07.
 • Nygren, Lennart; White, Sue; Ellingsen, Ingunn Tollisen (2018). Welfare regime typologies in social work Research: pitfalls, paradoxes and potentialities. Iassw, ICSW, IFSW; 2018-07-04 - 2018-07-07.
 • Sletten, Marina; Ellingsen, Ingunn Tollisen (2018). Standardization - increasing the professionalism among child welfare workers?. Social Work Education and Social Development; 2018-07-04 - 2018-07-07.
 • Ellingsen, Ingunn T (2017). Utdanningen i dag: I et spenningsfelt mellom praksis og forskning?. Kull 1982 Sosialhögskolen i Stavanger; 2017-06-09.
 • Ellingsen, Ingunn T; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn (2017). Cross-contextual research on family complexity in social work - methodological challenges and possibilites. European Social Work Research Association; 2017-04-19 - 2017-04-21.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen (2017). RETHOS - Nasjonale retningslinjer for sosialarbeiderutdanningene. FO; 2017-11-27 - 2017-11-28.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Nygren, Karina; Walsh, Julie (2017). Voices of child welfare workers in eight countries. NORFACE; 2017-08-21 - 2017-08-25.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn (2017). Cross-contextual research in Family complexity in social work: Methodological challenges and possibilities. Aalborg Univeristy; 2017-04-19 - 2017-04-21.
 • Martinsen, Kathrine Haugland; Ellingsen, Ingunn T; Glemmestad, Hanne; Zachariassen, Cecilie; Ytreland, Lena; Kalleberg, Leif Roar; Saugerud, Thore; Harby, Helene (2017). Sosionomens kunnskap er viktig i barnevernet - ta den i bruk!.
 • Steenbakkers, Anne; Ellingsen, Ingunn Tollisen; van der Steen, Steffie; Grietens, Hans (2017). The psychosocial needs of children in foster care witha history of sexual abuse: Are they recognized?. ISPCAN; 2017-10-01 - 2017-10-04.
 • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2017). Parent’s sense making in child welfare. NORFACE, University of Gröningen; 2017-08-21 - 2017-08-25.
 • Ellingsen, Ingunn T (2016). Q methodology - grasping children's perspective. Universidad Autonoma Nuevo Leon; 2016-02-02.
 • Ellingsen, Ingunn T (2016). Q methodology - grasping children's perspectives. Universidad Catolica; 2016-01-26.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim (2016). Family Complexity in child welfare in different welfare contexts - assessment and intervention : Mexico and Norway. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Muñoz-Guzmán, Carolina (2016). Social workers understanding family in different family policy contexts - impact on practice : Chile, Mexico and Norway compared. IASSW, ICSW, IFSW; 2016-06-27 - 2016-06-30.
 • Jensen, Ida Bruheim; Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn (2016). Child visibility in families and child protection work across welfare contexts. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Steenbakkers, Anne; van der Steen, Steffie; Ellingsen, Ingunn T; Grietens, Hans (2016). The needs of foster children: A Q sort study on the differences between the psychosocial needs of foster children with and without a history of sexual abuse. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Steenbakkers, Anne; van der Steen, Steffie; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Grietens, Hans (2016). The needs of children in foster care: A Q methodological study. Developmental and behavioural disorders in education and car;
 • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2016). Foster care in Norway. Universidad Autonoma Nuevo Leon; 2016-01-16.
 • Ellingsen, Ingunn T (2015). Fra idè til grunnbok i sosialt arbeid. Universitetsforlaget; 2015-10-28.
 • Ellingsen, Ingunn T (2015). Q methodology - a comparative approach. Program for velferdstjenesteforskning; 2015-09-21.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn (2015). Child welfare and foster care in Norway. UiS og NTNU; 2015-09-22 - 2015-09-23.
 • Ellingsen, Ingunn T (2014). Barnevernfaglig utdanninger ved Institutt for sosialfag. KS-Rogaland; 2014-05-23.
 • Ellingsen, Ingunn T (2014). Oppfølging etter omsorgsovertakelse: teoretiske perspektiver og empiriske holdepunkter. UIS - EVU; 2014-04-02.
 • Ellingsen, Ingunn T (2014). Oppfølging og kontakt etter omsorgsovertakelse: Perspektiver fra ungdom. PsykOpp; 2014-04-03 - 2014-04-04.
 • Ellingsen, Ingunn T (2014). Q metode workshop. Høgskolen i Molde; 2014-06-16 - 2014-06-17.
 • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2014). Jenter er flinkere enn gutter til å regulere egen atferd. Forskning.no. [Internett]; 2014-09-28.
 • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2014). Jenter er flinkere enn gutter til å regulere egen atferd. forskning.no. [Internett]; 2014-09-28.
 • Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2013). Bruk av observasjonsverktøyet inCLASS i norske barnehager. Norges forskningsråd; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2013). Understanding the link between children’s engagement with adults, peers, and tasks and early learning in a Norwegian context. Society for Research on Child Development; 2013-04-18 - 2013-04-20.
 • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2013). The influence of parental socioeconomic background and gender on self-regulation among 5 year old children in Norway. Society for Research on Child Development; 2013-04-18 - 2013-04-20.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T (2013). Å lykkes i første klasse?. Norges forskningsråd; 2013-03-18.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Steele, Misty; Montgomery, Diane; Ellingsen, Ingunn T (2013). Second order analysis to capture cross national differences: A study of teacher expectations for children transitioning to first grade. ISSSS; 2013-09-05 - 2013-09-07.
 • Ellingsen, Ingunn T (2012). Q methodology and social work research - a fit like a hand in glove?. 2012-05-30 - 2012-05-31.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Steele, Misty; Montgomery, Diane (2012). Contextual challenges using Q methodology in comparative research. ISSSS; 2012-09-05 - 2012-09-08.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2012). Orientering om Skoleklar prosjektet og Q-studien i Farsund. Farsund kommune; 2012-11-08.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2012). Revealing children's experiences and emotions through Q methodology. 2012-09-05 - 2012-09-08.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2012). Revealing children's experiences and emotions through Q methodology. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2012-04-19 - 2012-04-20.
 • Kipperberg, Elise; Ellingsen, Ingunn T (2011). E-learning potentials in social studies, UIS. Vir Camp; 2011-11-11.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2010). Familiebetydning for ungdom i fosterhjem. 2010-10-29.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2009). Erfaringer fra ungdommers deltakelse i Q studie Utarbeidelse av utsagn og gjennomføring av Q sortering med ungdom under barnevernets omsorg. 2009-11-19 - 2009-11-20.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2009). Oppfølging til foreldre etter omsorgsovertakelse. Barnevernstjenesten i Bodø kommune; 2009-06-15.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2009). Oppfølging til foreldre etter omsorgsovertakelse. Barnevernstjenesten i Trondheim kommune; 2009-05-07.
 • Lichtwarck, Willy; Ellingsen, Ingunn T. (2007). User participation - increasing the distance to the client?. 2007-03-15 - 2007-03-17.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2006). Mor uten barn - Barnevernets oppfølgingsansvar. Stavanger Barnevern; 2006-12-12.