Et profilbilde

Førstelektor
Rutt Venke Bengtsson { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Rutt Venke Bengtsson", "tel": "Telefon: 51834265", "email": "rutt.bengtsson@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-255
Tlf priv/mob 93617864

Utd:

2016- 2016 10 studiepoeng i Veiledningsteori 1 - veiledningspedagogikk og veilederrollen

2010-2010 15 studiepoeng i førstelektorkvalifisering

2010-2010 100 timers Uniped kurs

2006-2008 Master i endringsledelse

2006-2006 10 studiepoeng/mastermodul i sosialt arbeid

2001-2003 Cand.mag.grad, 60 studiepoeng i off.adm.sjon og ledelse

1993-1996 Sosionom

 

Utviklingarb:

ERASMUS IP PROGRAM

Teachers coached. The workgroup about Youth 14 dg. Kempen University College. Social Work department Geel i Belgia

Prosjektleder og veileder for Den Uavhengige sosialrådgivningen (DUS)

 

Utviklet to masterkurs i regi av EVU;

Tverrprofesjonell samhandlingskompetanse - 10 stp

Undersøkelsesfasen i barnevernet - 10 stp

 

Paper presentasjon;

2009 "Praksisforskning om foreldre som brukere av barneverntjenesten " sammen med professor i SA Elisabeth Willumsen. Nordisk barnevernkongress i Bergen

2009 "DUS praksisprosjekt ved UiS" sammen med praksisstudentene ved DUS kont. Praksissamling i Lillehammer ved høgskolen.

Forskningsområder

Programområde ved IS :

 

Velferdstenesteforsking (Research on Welfare Services  ? Sosialt arbeid og sosialpolitikk i eit lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Hvordan kan vi styrke det tverrprofesjonelle samarbeidet inn i minoritetsbarnevernet? 

 

Utvalgte publikasjoner

Kjersti Ørvig og Rutt Bengtsson: Bruk av studenter som medforskere - et pilotprosjekt i barnevernsfeltet (Uniped 2014)

Pågående forskning

Arbeidserfaring

2005-d.d    Universitetslektor / UiS

2001-dd     Sosialkonsulent/Barnevernsvakt/tilsynsfører / Sandnes Bvtj

2001-2004 Hvt og nestleder i FO / Stavanger Kommune

1998-2005 Barnevernskurator i Stavanger Bv.tj

1998-2001 Barnevernsvakt i Stavanger Bv.tj

1996-1998 Sosialkurator ved Eiganes og Våland sosialkontor

 

Medlem av prosjektgruppe:

Delprosjekt 2, NAV - kunnskap i Bach.utd

Tverrprofesjonell samarbeidslæring i UH-nett Vest

Medlem av PRAXIS-sydvest - nettverk for forskning og fagutvikling i barnevernet

 

Annet: 

2013 - Meddommer i Rogalands Fylkesnemd for barnevern og sosiale saker

2012 - 2015 Medlem av programkommiteen ved IS

2010-2012 Verneombud ved IS

2003 - 2013 Meddommer i lagmannsretten for straffesaker

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Hasle, Bente; Aase, Ingunn; Bengtsson, Rutt Venke; Baerheim, Anders; Andersen, Irene Aasen; Aasen, Unni Uren; Brenna, Sissel Johansson; Kvilhaugsvik, Bente (2018). Rapport: Videreføring av studieopplegget "Nettbasert TPS i Vest". Høgskulen i Volda. 20 s.
  • Hasle, Bente; Brenna, Sissel Johansson; Andersen, Irene Aasen; Aasen, Unni Uren; Baerheim, Anders; Aase, Ingunn; Bengtsson, Rutt Venke (2017). Sluttrapport Pilot 1 - Nettbasert tverrprofesjonell samarbeidslæring i UH-nett Vest. UH-nett Vest. 15 s.
  • Bjørke, Gerd; Andersen, Irene Aasen; Brenna, Sissel Johansson; Bengtsson, Rutt Venke; Baerheim, Anders; Hasle, Bente (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring I UH-nett Vest. Rapport frå TPS-abeidsgruppa. UH-nett Vest. 40 s.
  • Hasle, Bente; Bengtsson, Rutt Venke; Kvilhaugsvik, Bente; Andersen, Irene Aasen (2017). From facilitator to groupleader - defeat or adjustment?. NIPNET; 2017-06-08 - 2017-06-09.
  • Andersen, Irene Aasen; Hasle, Bente; Bengtsson, Rutt Venke; Brenna, Sissel Johansson; Baerheim, Anders; Aasen, Unni Margrethe Uren; Aase, Ingunn; Bjørke, Gerd (2016). «TPS i Vest» - Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved seks utdanningsinstitusjonar på Vestlandet - Ein pilot. Norsk nettverk for tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeids; 2016-06-06 - 2016-06-07.
  • Bjørke, Gerd; Andersen, Irene Aasen; Bengtsson, Rutt; Brenna, Sissel Johansson; Baerheim, Anders; Hasle, Bente (2015). A user-role in online interprofessional learning. NIPNET & Danish Society of Interprofessional Learning and Co; 2015-11-26 - 2015-11-27.
  • Willumsen, Elisabeth; Bengtsson, Rutt (2009). Praksisforskning om foreldre som brukere av barneverntjenesten. 2009-09-09 - 2009-09-11.
  • Willumsen, Elisabeth; Bengtsson, Rutt (2008). Praksisnær Forskning - hva er det og hvordan jobber vi?. 2008-11-26.