Et profilbilde

Universitetslektor
Kim Iren Kroken { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Kim Iren Kroken", "tel": "Telefon: 51834224", "email": "kim.i.kroken@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-277

Ulike verv

2009-2013 Tillitsvalgt v/UiS Fellesorganisasjonen for sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere, FO.

2010-2012 Representant i FO Rogaland.

2010-2012 Seksjonsrådet for sosionomer FO.

2013-2017 Meddommer Stavanger Tingrett.

2014-2017 Medlem i Kontrollkommisjonen for psykisk helse Rogaland

Forskningsområder

The following areas are central for research and future publication: Interprofessional collaboration, Social Work, Practice based Research and mental health issues, educational and professional practice.

Utvalgte publikasjoner

Books and chapters, peer reviewd.

Kroken, K.I.(2012). "Nytilsatt lærer i høyere utdanning - en lang vei med sublende skritt i ulendt terreng". Utdanningskvalitet under press? Spenninger i høyere utdanning. Løkensgard Hoel, T., Hanssen, B & Husebø, D.(red). Trondheim: Tapir Akademiske Forlag

Kroken, K.I.(2013). "Spenninger i sosialt arbeid - hva er kunnskap i krysspresset mellom politikk og fag?" Vitskap og kunnskap i profesjonsutdanningane. Essaysamling frå kurs i vitskapsteori og kunnskapsforståing ved Høgskolen Stord/Haugesund, H-2011/v-2012. HsH-rapport 2013/5.

Recent participation at conferences with paper:

2012 The 2nd International Conference on Practice Research. Practice Research in Social Work - producing robust knowledge, May 30-31. 2012 Helsinki, Finland.

Paper presented: The development of Researching Social Workers during Bachelor Education.

2014 The third International Conference on Practice Research. "Building Bridges Not Piplines: Promoting Two-Way Traffic between Practice and Research". June 9-11, 2014, New York, USA. A Research Conference arrange by The Silberman School of Social Work at Hunter College.

Paper presented: Research in Social Work - The importance of Research for Professional development and improving services.

Pågående forskning

PraksisVel Project Description: Innovation and Service Development through evolving Forms of Collaboration.

Sub-project:

Research in Social Work - the importance of research for professional development and improving services.

Period 2013-2017.

 

Arbeidserfaring

1995-1996 Litun Senter Tynset - miljøarbeid i forhold til psykisk utviklingshemming

1996-1997 Psykiatrisk Senter Tolga - aktivisering av pasienter i avdeling, ADL trening med pasinentene

1998-1999 Psykiatrisk Klinikk, Østersund - Rehabilitering av pasienter med psykose problematikk, pleie og omsorgstiltak

1998-1999 Solliden Sykehjem, Østersund - rehabilitering av eldre pasienter som er medisinsk ferdig behandlet, før tilbakeføring i hjemmet

1999-2000 Brynseng sosialsenter , Oslo - sosialkonsulent - saksbehandling og oppfølging av brukere etter lov om sosiale tjenester, data ansvarlig ved sosialsenteret

2000-2002 Helsfyr-sinsen sosialsenter, Oslo - Teamleder - veleidning av personal i forhold til saksbehandling, fag og innehold i den daglige jobbingen. Personalansvar for 8 medarbeidere, godkjenning av vedtak i henhold til lov om sosiale tjenester §5-1 og § 5-2. Saksbehandling og oppfølging av brukere. Administrativt og økonomisk ansvar i samarbeid med senterets lederteam.

2002-2005 Ullevål universitetssykehus, avd psykiatri ved Holmlia DPS- Sosionom I - rehabilitering av psykose pasienter og bipolar lidelse - før tilbakeføring i hjemmet

 

 

 

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth; Handeland, Wenche K; Svendsen, Thomas Solgård (2015). Developing Research Mindedness.Partnership between education and practice during placements in Bachelor Education. European Association of Schools of Social Work; 2015-06-29 - 2015-07-02.
  • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth (2014). Research in Social Work - The importance of Research for Professional development and improving services. The Silberman School of Social Work at Hunter College.; 2014-06-09 - 2014-06-11.
  • Ottesen, Evelyn Sandøy; Kroken, Kim Iren; Willumsen, Elisabeth (2014). Kunnskapsbasert profesjonsutvikling. Universitetet i Agder - PraksisVel; 2014-05-21 - 2014-05-22.
  • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth (2012). The development of Researching Social Workers during Bachelor Education. Universitetet i Helsinki; 2012-05-30 - 2012-05-31.