Et profilbilde

Førsteamanuensis
Åse Elisabeth Vagli { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Åse Elisabeth Vagli", "tel": "Telefon: 51834108", "email": "aase.vagli@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom EAL H-140
Tlf priv/mob 94860068

I am an Associate Professor in Sociology, Social Science Departement, University of Stavanger, Norway. I am a member of the scientific staff of  PROFRES Research School for Professions-Oriented and Practice-Near Research - a partnered collaboration between the Universities of Stavanger (UiS), Agder (UiA), Nord and South-Eastern Norway (USN).

I am currently (2019) co-supervisor for Raquel Herrero at Bergen University and Supervisning Master and Bachelor Students at Stavanger University, Department for Social Studies


I am a member of the following research networks:

Network for  Welfare Research at the University of Stavanger.

 Network for Gender Studies at the University of Stavanger https://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/vi-forsker-paa/samfunn-kultur-og-religion/kjoenn-og-identitet/forskergruppen/

The Multi Dispilinary Child Welfare Research Group  https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/vi-forsker-pa/helse-medisin-og-velferd/barnevern/

Forskningsområder


Utvalgte publikasjoner

 • Dorothy E. Smith Interview of 7 October 2011 in Oslo in Sosiologisk Årbok 2012:1; 3-11 with Åsa Mäkitalo, Michael Seltzer 
 • Vagli, Å. (2009). Behind closed doors: exploring the institutional logic of child protection work. Bergen: Universitetet i Bergen.
 • Vagli, Å. (2001): Mellom straff, behandling og oppbevaring:om erfaringer fra et lokalt samarbeidsprosjekt for en psykisk utviklingshemmet med sikringsdom Agderforskning: Kristiansand
 •  Vagli, Å.. (1999): Det vanskelige tverrfaglige arbeidet. En evaluering av erfaringer med tverrfaglige team- prosesser ved en rehabiliteringsenhet for slagpasienter. Agderforskning: Kristiansand
 • Vagli, Å., Stangvik, G., Simonsen, O., Zakariassen, K., Andreassen, R (1991): Atferdsproblemer og tiltak for barn og unge. En undersøkelse fra Finnmark. Sluttrapport fra SAMKOS-prosjektet 1991:2 Norsk Institutt for By -og Regionforskning: Oslo 

 • Vagli, Å. (1985): Gammel vin på nye flasker? En sosiologisk studie av to moderne rehabiliteringsinstitusjoner for alkoholmisbrukere i historisk lys. Hovedfagsavhandling. Sosiologisk Institutt, Universitetet i Oslo 

Pågående forskning

Caring Futures: Developing New Care Ethics for Technology-mediated Care Practices (QUALITECH) NFR-program: Helse (HELSEVEL) Leder WP1: Digital assessment template technology in child welfare services ? a comparative study.

 


Arbeidserfaring

 • 2006 - p.t Førsteamanuensis i sosiologi, Institutt for sosialfag Universitetet i Stavanger
 • 2017-2018 Førsteamanuensis II, Universitetet i Bergen
 • 2014-2015 Professor II Høgskolen Stord/Haugesund, Avdeling for helsefag
 • 2000- 2005 Universitetsstipendiat, Universitetet i Bergen
 • 1999 - 2000 Førstelektor, Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø
 • 1998 - 1999 Forsker, Agderforskning. Kristiansand
 • 1997- 1998 Universitetslektor, Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø
 • 1994-1997: Faglig leder Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge
 • 1989-1994: Amanuensis, avdeling for sosialarbeiderutdanning, Finnmark Distriktshøgskole
 • 1985-1989: forsker, Norsk Institutt for By- og Regionforskning, avdeling Nord-Norge
 • 1982-1984: Prosjektmedarbeider NAVF-prosjektet: «Kvinnelige akademikere - pionerer for likestilling»
 • 1980-1985 Stipendiat/lønnet medarbeider Statens Institutt for alkohol- og narkotikaforskning
 • 1977 - Au-pair, Maidenhead, England
 • 1975 - 76 Pleiemedhjelper, Menighetenes Alders - og Sykehjem, Haugesund
 • 1974 -75 Pianolærer, Tysvær Kommunale Musikkskole

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Vagli, Åse (2009). Behind closed doors : exploring the institutional logic of child protection work. University of Bergen. ISBN 978-82-308-0931-0. 318 s.
 • Vagli, Åse (2001). Mellom straff, kontroll og behandling : om erfaringer fra et lokalt samarbeidsprosjekt for en psykisk utviklingshemmet med sikringsdom. Agderforskning. ISBN 82-7602-060-7. 54 s.
 • Bjørnstad, Brænne, Gunhild; Byrkjeland, Hallgjerd; Moen, Vegard; Vagli, Åse (2012). Fire videocase til bruk i undervisning: "MØTE", "PAUSE", "MONOLOG", "VALG". UiS.
 • Herrero-Arias, Raquel; Hollekim, Ragnhild; Haukanes, Haldis; Vagli, Åse Elisabeth (2018). Mother Blame in Migration: The Experiences of Southern European Mothers in Norway. 2018-09-02 - 2018-10-05.
 • Herrero-Arias, Raquel; Vagli, Åse Elisabeth (2018). Mothering Experienced as an Object of Governmental Intervention. The Narratives of Romanian Mothers in Norway. 2018-09-02 - 2018-10-05.
 • Vagli, Åse (2013). Kjønn i helse- og sosial utdanningene. Universitetet i Stavanger, Nettverk for tverrfaglgi kjønnsfo; 2013-11-04 - 2013-11-06.
 • Vagli, Åse (2013). Kritisk refleksjon i sosialt arbeid – hva, for hvem og hvordan?.
 • Seltzer, Michael; Makitalo, Åsa; Vagli, Åse (2012). Dorothy E. Smith Interview of 7 October 2011 in Oslo.
 • Vagli, Åse (2011). Dorothy E. Smith.En kontekstuell presentasjon- liv og tenkning. Universitetet i Stavanger; 2011-11-24.
 • Vagli, Åse (2011). Hva er en god mor? Normative tenkemåter i barnevernet. Netttverk for tverrfaglig kjønnsforskning UIS;
 • Vagli, Åse (2011). Institusjonell etnografi og etnografi i institusjonelle settinger- likheter, forskjeller? en sammenlignende lesing av Gerald de Montigy Social Workings og Åse Vagli Behind closed Doors. Exploring the Institutional Logic of child Protection Work. UIS/Inst for sosialfag/ nettverk for tverrfaglig kjønnsforks; 2011-11-24.
 • Vagli, Åse (2011). Kunnskap, makt og avmakt bak lukkede dører i barnevernet. Høgskulen i Volda; 2011-09-22.
 • Vagli, Åse (2011). Review of Sosiologi for sosionomer.
 • Vagli, Åse (2011). Sociology and Social work. Mates or rivals?. University of Lisboa; 2011-05-27 - 2011-05-28.
 • Jenssen, Toril Synnøve; Vagli, Åse Elisabeth (2008). Kjønnsdiskurser i praksisfeltet. Empiriske evidenser. Faggruppa for distriktskvinneforskning og utvikling; 2008-04-14.