Et profilbilde

Førstelektor
Grethe Marit Delås { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Grethe Marit Delås", "tel": "Telefon: 51834242", "email": "grethe.m.delaas@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-202
Tlf priv/mob mob: +47 91739960

Deltagelse i forskningsnettverk:

Deltager i BarnsBestes landsomfattende forskningsnesttverk fra 2009

Deltager i Programområdet for pårørendeforskning fra 2011

Forskningsområder

Kommunikasjon med barn

Barn som pårørende i familier med alkoholproblemer

Prosjektarbeid som Sosialpedagogisk læringsmetode i praksisstudiet

 

Utvalgte publikasjoner

Kapittel i kompendiet om Sosialpedagogikk. Universitetet i Stavanger. 2016  s.5- 13. Sosialpedagogikkens kunnskapsforståelse. 

Artikkel i artikkelsamling av barnevernspedagoger 2015. Seksjonsrådet for barnevernspedagoger.FO. s. 24- 31. Bevisstgjøring av personlig kompetanse.

Artikkel i Tidsskrift for Psykisk helsearbeid. Volum 12.nr.4. 2015. s.298 -306. Barn i familier med alkoholproblemer og skam

Artikkel i Uniped. Årgang 34, 4/2011.s.82-88. Bevisstgjøring av personlig kompetanse.Hvorfor bevisstgjøring av personlig kompetanse bør prioriteres i de sosialfaglige utdanningene.

Artical in European Journal of Social Education nr.10/11 2006.     Role Play as a tool in communication

 

 

 

Pågående forskning

Barn som pårørende. Barn i familier med alkoholproblemer og følelsen skam. På hvilken måte påvirker den kulturelle skammen disse barnas tanker, følelser og handlinger.

"Best praksis" Forskning om hva helse og sosialarbeidere mener er den beste praksis for tidlig intervenering og oppfølging av barn som pårørende til foreldre med rus og psyksike problemer.

Kan prosjektarbeid brukes som en Sosialpedagogiskæringsmetode for studenter i praksisstudiet? 


Arbeidserfaring

1980 -1990. Pedagogisk Psykologisk Rådgiver i Stavanger kommune

 

1990- 2013. Høyskolelektor/Universitetes lektor/ Førstelektor ved Uniersitetet i Stavanger 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Delås, Grethe Marit (2018). Sosialpedagogikkens grunnleggende perspektiver og dens verdimessige forankring : et selvbiografisk narrativt vitenskapelig essay. I: Sosialpedagogikkens mangfold. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023169. s. 17-34.
 • Delås, Grethe Marit (2015). Barn i familier med alkoholproblemer og skam : barn i familier med alkoholproblemer er ofte bærere av skam. Hva kan være årsakene til skamfølelsen, hvordan oppleves den, og hvordan påvirker den deres hverdag?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. Volum 12. Hefte 4. s. 298-306.
 • Bjørknes, Linda Elisabeth; Delås, Grethe Marit; Gradovski, Mikhail; Haaland, Joakim Jiri; Lone, Arvid; Paulsen, Erik; Søndenå, Kari (2018). Sosialpedagogikkens mangfold. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023169. 171 s.
 • Delås, Grethe Marit (2011). Bevisstgjøring av personlig kompetanse.
 • Delås, Grethe Marit; Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2011). Gi eldre verdig behandling. Hvor går grensen mellom profesjonell omsorg og pårørendes involvering i offentlige institusjoner?.
 • Delås, Grethe Marit (2008). Only among human beings do we become human beings. 2008-04-24 - 2008-04-28.
 • Østerhaug, Reidar S.; Delås, Grethe Marit (2008). "Only among human beings do we become human beings" (Paul Natorp). How can the teaching arenas of educational institutions be used to promote pro-social attitudes and democratic dispositions?. 2008-04-24 - 2008-04-26.
 • Delås, Grethe Marit (2006). Role-play as a tool in communication.
 • Drevland, Wenche; Delås, Grethe Marit (2006). Sosial Work and Child Care in Norway. 2006-05-29 - 2006-05-31.
 • Delås, Grethe Marit (2005). Drama as a tool in communication. 2005-10-13 - 2005-10-15.
 • Delås, Grethe Marit (2003). Pedagogikk, filosofi og teori. Filosofi som bærende element for pedagogisk forståelse og didaktisk arbeid.