Et profilbilde

Professor
Torgeir Martin Hillestad { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Torgeir Martin Hillestad", "tel": "Telefon: 51834248", "email": "torgeir.hillestad@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-206
Tlf priv/mob 51883864/91638262

 

Forskningsområder

Science of Normality and Deviance

Moral Psychology and Moral Science

Philosophy of Science and Philosophical Psychology

Morals in Political and Social Philosophy

Utvalgte publikasjoner

"Sosialt arbeid - årsak, norm og vitenskap" I: "Fasetter av sosialt arbeid, Tapir Akademisk forlag, 2006.

"Psykologi og hypostase. Ontologiske og metateoretiske forutsetninger for psykologi som vitenskap" ,Concreto Akademic Papers, 2007.

"The Paradox of Altruism?" I: Psykologiske tekster og essays, Concreto Academic Papers, 2008.

"Avvik og vitenskap. Sentrale vitenskapsposisjoner i studiet av normalitet og avvik", Tidvise skrifter, Universitetet i Stavanger, 2010.

Moralske imperativ. Psykologiske og filosofiske forutsetninger for moraldannelse", Tidvise skrifter, Universitetet i Stavanger, 2011.

"Sykdomsbegrepet. Noen kunnskapsteoretiske og normative forutsetninger", Notater, Universitetet i Stavanger, 2011.

"Erkjennelsespsykologi", Ariadne forlag, 2013.

"Begrepet ondskap. Teoretiske refleksjoner over moralske sammenbrudd i terrorens tid", Notater, Universitetet i Stavanger, 2014.

"The Metapsychology of  Evil", Reports from the University of Stavanger No 47. 

"Psychological Man: Structure or Social Change", Journal of Abstract and Normative Psychology. Temporary Annuals, 2014

"Some Basic Controversies Concerning the Origins of Altruism", Journal of Abstract and Normative Psychology. Temporary Annuals, 2014.

Pågående forskning

Studies in the Science of Normality as Objective Matter. Social and Health Sciences from a Philosophical Realist Position.

Comparing Psychological and Sociological Concepts of Mental Illness.

Studies in Moral Psychology/Moral Science, Moral Constitution and Moral Breakdown (Constitution of Evil).

Studies in the Philosophy of Psychology. 

Arbeidserfaring

Psychological adviser in the Public School and Health Services, 1984 - 1990.

Assistant Professor in Psychology, College of Social Health and Service, Stavanger, 1990 - 1996.

Associate Professor in Psychology, Stavanger University College, 1996 - 2004.

Associate Professor in Psychology University of Stavanger, 2004 - 2014.

Qualification as Associate Professor in  the Sociology of Deviance 2007.

Qualification as Associate Professor in Philosophy of Science 2011.

Professor in Psychology University of Stavanger, 2014 - 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hillestad, Torgeir Martin (2006). Barn og seksualitet i den sosiale verden. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. Volum 43.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2006). Sosialt arbeid - årsak, norm og vitenskap. I: Fasetter i sosialt arbeid. Tapir Akademisk Forlag.
 • Hillestad, Torgeir (1997). Illusjonen om en revolusjonær psykologi. ?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2018). Den sosiale virkelighetens ontologi. Concreto Academic Papers. ISBN 978-82-993427-7-3. 479 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2018). Vitenskapsfilosofiske notater. Concreto Academic Papers. 45 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2017). Realisme og konstitusjon. Kunnskaps- og begrepsforutsetninger i psykologi og sosialvitenskap. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-707-1. 50 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2015). Psykologiens epistemologiske forutsetninger. Concreto Academic Papers. ISBN 978-82-993427-6-6. 332 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2014). Begrepet ondskap. Teoretiske refleksjoner over moralske sammenbrudd i terrorens tid. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-565-7. 69 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2014). Psychological Man: Structure or Social Change. Journal of Abstract and Normative Psychology.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2014). Some Basic Controversies Concerning the Origins of Altruism. Journal of Abstract and Normative Psychology. Temporary Annuals. 8 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2014). The Metapsychology of Evil: Main Theoretical Perspectives Causes, Consequences and Critique. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-588-6. 163 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2013). Erkjennelsespsykologi. Faglige og teoretiske refleksjoner. Ariadne forlag. ISBN 978-82-90477-48-1. 159 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2011). Moralske imperativ. Psykologiske og filosofiske forutsetninger for moraldannelse. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-455-1. 106 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2011). Sykdomsbegrepet. Noen kunnskapsteoretiske og normative forutsetninger. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-462-9. 66 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2010). Avvik og vitenskap. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276444193.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2008). Psykologiske tekster og essays. Concreto Academic Papers.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2006). Normalitet og avvik. Forusetninger for et objektivt prykopatologisk avviksbegrep. Universitetet i Bergen. ISBN 8230800979. 334 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2005). Psykososiale behandlingsperspektiv. Concreto forlag.
 • Hillestad, Torgeir Martin (1999). Individer og konflikter. Ariadne forlag. ISBN 82-90477-41-4. 262 s.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2017). Misvisende om ondskap.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2016). Problematisk schizofrenikritikk.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2015). Finnes det absolutte kriterier for moral?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2015). Fredelige eller aggressive egentlig?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2013). Det ondes banalitet?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2013). Ondskapen er ikke banal.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2013). Samfunnspsykologiske feiltakelser.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Den kritiske psykologiens elendighet.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Er moralen virkelig?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Hvor kommer ondskapen fra?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Manglende årsaksforståelse av 22. juli-terroren :.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Politikk eller psykiatri.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2012). Terror og politiske diagnoser :.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2011). Den uforklarlige ondskapen :.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2011). Nazisme og galskap.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2010). En nyttig inngang. Bokanmeldelse av R. Hagen, T. E. Nysæter og L. E. Ottesen Kennair: ?Innføring i personlighetspsykologi?, Tapir Akademisk Forlag, 2009.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2010). Refleksjoner over helse.Bokanmeldelse av J. G. Mæland: ?Hva er helse?, Universitetsforlaget, 2009.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2008). Den økonomiske krisen.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2008). Gruppehat og individ.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2008). Samfunn i moralsk endring.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2007). Har moralen noen framtid?.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2007). Individ eller samfunn.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2007). Individ eller samfunnOm moralsk sentralisme i samfunnet.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2007). Menns voldsbruk og ideologi.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2007). Samfunn i moralsk endring.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2006). Fri oss fra radikalismen.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2006). Hallgeir Langeland om verdiskapning.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2006). Hvordan arv og miljø påvirker.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2005). Det radikale prosjektet.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2005). Menneskelig frihet og sosial kontroll.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2005). Politikk på moralske premisser.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2005). Samfunnsmessige idealer og realiteter.
 • Hillestad, Torgeir Martin (2005). Var Norge i krig under krigen.