Et profilbilde

Professor
Ingunn Studsrød { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Ingunn Studsrød", "tel": "Telefon: 51834220", "email": "ingunn.studsrod@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-219

Forskningsområder

Barnevern, sosialt arbeid med familier, deltakelse, institusjonell vold og overgrep

Utvalgte publikasjoner

Studsrød, I., Ellingsen, I. T., & Willumsen, E. (2015). When the Norwegian child-welfare services get involved: parents making sense of referrals. European journal of social work. doi: 10.1080/13691457.2015.1081584

Studsrød, I., Willumsen, E., & Ellingsen, I. T. (2014). Parents' perceptions of entering the Norwegian child welfare services. Child & family social work, 19(3), 312-320.

Willumsen, E., Hugaas, J. V., & Studsrød, I. (2014). The child as Co-researcher-Moral and Epistemological issues in childhood research. Ethics and social welfare, 8(4), 332-349.

Jensen, B., Studsrød, I., & Viste, M. V. (2014). Partnervold: Under graviditeten var det skikkelig ille. Fontene Forskning, 7(2), 18-30.

Studsrød, I., & Bru, E. (2012). Upper secondary school students' perceptions of teacher socialization practices and reports of school adjustment. School psychology international, 33(3), 308-324.

Studsrød, I. (2012). Ulike modeller for gjenopprettende ordninger etter krenkelser, overgrep og omsorgssvikt under barnevernets omsorg. Sosiologi i dag, 42(3-4), 79-103.Pågående forskning

Studerer oppreisning etter omsorgssvikt og overgrep under offentlig regi

Deltar i NORFACE Welfare State Futures: Family complexity and social work. A comparative study of family-based welfare work in different welfare regimes (FACSK)

Studerer oppfølging til foreldre med barn i fosterhjem og på institusjon

Arbeidserfaring

2010-2016                Ekstravakt på Barnevernsvakta,

Barneverntjenesten i Stavanger

2002- 2004            Sakkyndig i fylkesnemnda for sosiale saker

1996- d.d.              Universitetet i Stavanger, institutt for sosialfag

1995-96                  Kriminalomsorg i frihet, Auklend hybelhus,bestyrer

1989-95                  Rogaland psykiatriske sjukehus, Eikely, miljøterapeut og ass. avd leder

1988-88                  Kriminalomsorg i Frihet, Auklend hybelhus, miljøarbeider og fung. understyrer

1983- 84                 Desentalisert bolig for psykisk utviklingshemmede, miljøarbeider

1982- 83                 Menighetspleiens barnehage, praktikant

 

Verv     

 -Instituttstyremedlem v/Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger fra høsten 2011-2017.

-Instituttstyreleder v/Institutt for sosialfag fra oktober 2011- 2017.

 -Instituttleder: fra aug-2001 til jan.2004 ved Institutt for barnevernspedagogutdanning (HIS)

Bidrag til annen forskningsrelevant virksomhet, forskningssamarbeid og ledelse

Leder av programområdet: Barn, unge og deres familier i kontakt med barnevernetVitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Studsrød, Ingunn; Tuastad, Svein Erik (2017). Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029818. 232 s.
 • Studsrød, Ingunn (2009). Perceptions of socialization practices of parents, teachers and peers in reports of school adjustment in upper secondary school. Faculty of arts and education. ISBN 9788276443837. 202 s.
 • Studsrød, Ingunn (2000). "det er litt slik med aktiviteter, det er stort og vanskelig og-" En kvalitativ studie av barneverninstitusjonernes bruk av aktivitet. NTNU. 165 s.
 • Ellingsen, Ingunn T; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn (2017). Cross-contextual research on family complexity in social work - methodological challenges and possibilites. European Social Work Research Association; 2017-04-19 - 2017-04-21.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn (2017). Cross-contextual research in Family complexity in social work: Methodological challenges and possibilities. Aalborg Univeristy; 2017-04-19 - 2017-04-21.
 • Studsrød, Ingunn (2017). Child welfare challenges in Norway. NORFACE, University of Gröningen; 2017-08-21 - 2017-08-25.
 • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2017). Parent’s sense making in child welfare. NORFACE, University of Gröningen; 2017-08-21 - 2017-08-25.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim (2016). Family Complexity in child welfare in different welfare contexts - assessment and intervention : Mexico and Norway. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Muñoz-Guzmán, Carolina (2016). Social workers understanding family in different family policy contexts - impact on practice : Chile, Mexico and Norway compared. IASSW, ICSW, IFSW; 2016-06-27 - 2016-06-30.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll; Studsrød, Ingunn (2016). Barnevernet: Gjør utdanningen 5 årig.
 • Jensen, Ida Bruheim; Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn (2016). Child visibility in families and child protection work across welfare contexts. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Studsrød, Ingunn (2016). International responses to historic abuse of children in care- faktors motivating redress for Survivors in Norway. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Studsrød, Ingunn (2016). Investigate and verify historical neglect and abuse, or support and acknowledge survivors, or restore social injustice? Case workers experiences of financial redress schemes. The International Network: Studies of Inquiries into Child; 2016-11-10 - 2016-11-12.
 • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2016). Foster care in Norway. Universidad Autonoma Nuevo Leon; 2016-01-16.
 • Studsrød, Ingunn; Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2016). Barnevernet: Gjør utdanningen 5-årig.
 • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche (2016). Understanding and managing children's views in Court hearings- A qualitative Research study. International Association of Schools of Social work; 2016-06-27 - 2016-06-30.
 • Tuastad, Svein Erik; Studsrød, Ingunn (2016). Politisk barnevern?.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn (2015). Child welfare and foster care in Norway. UiS og NTNU; 2015-09-22 - 2015-09-23.
 • Studsrød, Ingunn (2015). Redress Schemes Addressing Historical Child Abuse: Enhancing Therapeutic Consequences for Survivors?. University of British Columbia ,; 2015-06-25 - 2015-06-27.
 • Studsrød, Ingunn (2014). Improving responces to Men Sexually abused in childhood confronting the Complexity. Griffith University, Australian Government, Queensland Gover; 2014-06-12 - 2014-06-13.
 • Studsrød, Ingunn (2014). Redressing Historical Child abuse: Understanding of Justice. Centre for European Studies at Lund University/Human right; 2014-12-04 - 2014-12-06.
 • Studsrød, Ingunn (2013). Emotional labour and solving social work problems.
 • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche; Willumsen, Elisabeth (2013). Adolescents perceptions of relationship with caretakers in out-of-home care: a cross country comparative study, in Europe and beyond. European Network for Social Action; 2013-04-16 - 2013-04-19.
 • Studsrød, Ingunn (2012). Er minoritetsbarn mer utsatt for fysisk mishandling enn mindreårige med etnisk norske foreldre? Hva kan i så fall gjøres?. Universitetet i Stavanger og Stavanger Aftenblad; 2012-09-12.
 • Studsrød, Ingunn (2012). ”Korleis tenkjer barnevernet?”.
 • Studsrød, Ingunn (2012). Mange vurderer å slutte på videregående skoler. NRK TV Distriktsnyheter Rogaland. [TV]; 2012-04-18.
 • Studsrød, Ingunn (2012). Negativ vennepåvirkning og skoleslutt. NRK lokalen. [Radio]; 2012-04-18.
 • Studsrød, Ingunn (2012). Vold i familien Hva sier forskningen? Er minoritetsbarn særlig utsatt for vold?.
 • Studsrød, Ingunn (2012). Å slutte på skole er smittsomt. NRK TV Dagrevyen 21. [TV]; 2012-04-18.
 • Studsrød, Ingunn (2010). Betaler regninger for fattige familier. [Avis]; 2010-03-18.
 • Studsrød, Ingunn; Willumsen, Elisabeth (2010). Gjør barnevernet bedre. [Avis]; 2010-01-30.
 • Willumsen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn (2010). De fleste foreldre er fornøyd med barnevernet. [Avis]; 2010-11-08.
 • Studsrød, Ingunn (2009). Forskning som involverer sårbare grupper; Etiske refleksjoner. 2009-09-24 - 2009-10-01.
 • Studsrød, Ingunn (2009). Samarbeidsprosjektet og praksisnær forskning?. 2009-06-18.
 • Lind, Wencke Aamodt; Studsrød, Ingunn (2007). Sosialarbeiderutdanningen i endring - en universitetsutdanning. FO- studentene og FO; 2007-09-29.
 • Studsrød, Ingunn (2007). En diskursiv analyse av et fotografi og en tekst- et møte med ungdommer på barneverninstitusjon. 2007-09-06 - 2007-09-13.
 • Studsrød, Ingunn (2002). " Det er litt slik med aktiviteter, det er stort og vanskelig og-,". 2002-11-21 - 2002-11-22.
 • Studsrød, Ingunn (2001). Normailtetsforståelser i barnevernet. 2001-01-20.